Massor av mossor

Massor av mossor

I en artikel i 2016 års sista nummer av tidskriften Fauna och Flora skriver Niklas Lönnell om hur man kommer igång med att studera mossor. Här finns också information om ArtDatabankens nya huvudnyckel till alla egentliga bladmossor. Tillsammans med utgivna volymer av Nationalnyckeln kan man nu, tillsammans med huvudnyckeln, artbestämma 700 arter egentliga bladmossor!

 

Kommentering är avstängd.