Begagnad litteratur till SALU!

Begagnad litteratur till SALU!

Vi har fått som gåva av Lena Gustafsson en mängd mosslitteratur som vi säljer till förmånliga priser (behållningen går till föreningen).
Innan du gör din beställning behöver du kontrollera att titeln finns kvar. Detta gör du genom att mejla Tomas, e-post. Gör sen din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0. Om du har frågor om beställningen sänd dessa till Tomas Hallingbäck, e-post. GLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas.

Titlar till salu

 1. Adlerz, E. 1907. Bladmossflora för sveriges lågland med särskilt avseende på arternas utbredning inom Närke. Örebro. Pris: 50
 2. Andersen, A.G. m.fl. 1973. Den Danske Mosflora. I. Bladmoser. Gyldendal. Köbenhavn. Pris: 50 SÅLD!
 3. Andersson, H. m.fl. 1993. Vitmossor i Norden. Mossornas Vänner. Pris: 50 SÅLD
 4. Beever, J., Allison, K.W. & Child, J. 1992. The Mosses of New Zealand. University of Otago Press. Pris: 100 SÅLD
 5. Catcheside, D.G. 1987. Mosses of South Australia. D. J. Woolman, Government Printer. Pris: 100 SÅLD
 6. Düll, R. & Meinunger 1989. Deutschlands Moose. Bryophytes distribution maps of Germany part 1 Anthocerotae, hepatics and acrocapous mosse (Sphagnidae Andreaeidae Tetraphidales to Pottiales). Idh Verlag. Münstereifel . Pris: 50 SÅLD
 7. Frahm, J.-P. & Frey, W. 2004. Moosflora. Mit 108 Ab Bildungen Von J. Döring. 2., Überarbeitete Auflage. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. Pris: 50
 8. Bergenståhl m.fl. 1981. Mossflora. Fälthandbok över Sveriges vanligaste Mossor. Fältbiologerna. Pris: 50  SÅLD
 9. Hedenäs, L. 1993. Field and Microscope Keys to the Fennoscandian Species of The Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus Complex, Including Some Kelated Or Similar Species. Biodetektor . Pris: 50
 10. Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1994.  Atlas of The Bryophytes of Britaln And Ireland. Volume 2 Mosses (Except Diplolepideae). Pris: 50
 11. Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1992.  Atlas of The Bryophytes of Britaln And Ireland. Volume 1 Liverworts. Pris: 50
 12. Jensen, C. 1939. Skandinaviens Bladmossflora. Ejnar Munksgaard Köbenhavn. Pris: 100 SÅLD
 13. Krusenstjerna, E. von 1945. Bladmossvegetation och Bladmossflora i Uppsalatrakten. Akademisk Avhandling. Acta Phytogeographica Suecica 19. Pris: 50
 14. Krusenstjerna, E. von 1954. Mossflora och mossvegetation vid Harsprångets och i Syd-Muddus i Lule Lappmark. Kung Sv Vet-akad Avh i Naturskärenden nr 10: 1–37. Pris: 20 SÅLD
 15. Krusenstjerna, E. von 1964. Stockholmstraktens Bladmossor. Förteckning över Bladmossor (utom Sphagna) Med fyndorts-, ståndorts- och frekvensuppgifter. Botaniska Sällskapet I Stockholm. Pris: 50
 16. Macvicar, S.M. 1971. The Student’s Handbook of British Hepatics, Second Edition, Revised and enlarged. En klassiker! Pris:  SÅLD
 17. Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of The Torneträsk Area Northern Swedish Lappland. I Hepaticae. Pris: 50  SÅLD
 18. Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of The Torneträsk Area Northern Swedish Lappland. III General Part. Pris: 20  SÅLD
 19. Persson, H. & Weimarck, H. 1939. Mossfloran i Norra Kvills Nationalpark. K. Svenska Vetenskapsakademiens Skrifter I Naturskyddsärenden N:R 36. Pris: 60
 20. Persson, H. 1943. Mossfloran i Hamra Nationalpark. K. Svenska Vete~Skapsak.A:Demiens Sk,Rifter I Naturskyddsärenden  N:R 42. Pris: 50
 21. Persson, H. 1936. Mossfloran inom Ombergs skyddsområde. K. ~Venska -Vete~Skapsak.A:Demiens Sk,Rifter I Naturskyddsärenden  N:R 31. Pris: 75
 22. Persson, H. 1936. Mossfloran inom Ängsö Nationalpark. K. S venska Vetenskapsakademiens Skrifter i Naturskyddsärenden. Nr 30. Pris: 20
 23. Persson, H. 1935. Stenshuvuds Mossflora. K S Venska Vetenska.Psakademiens Skrif’fer I N Aturskyddsärenden N:N. 29. Pris: 70
 24. Piippo, S. et al. 2002. A Guide To The Common Liverworts And Hornworts of Singapore. Singapore Science Centre . Pris:  SÅLD
 25. Richardson, D.H.S. 1981. The Biology of Mosses. Blackwell Scientific Publications. Pris:  SÅLD
 26. Schuster, R.M. 1966, 1969, 1974, 1980. The Hepaticae and Anthocerotae of North America East of The Hundredth Meridian. Vol. 1, 2, 3, 4. Columbia University Press. 200 kr styck. Pris:  SÅLD
 27. Sjödin, Å. 1980. Index To Distribution Maps of Bryophytes 1887-1975. I. Musci.  Växtekologiska Studier 11. Svenska Växtgeografiska Sällskapet. Uppsala 1980. Pris: 20
 28. Sjödin, Å. 1980. Index To Distribution Maps of Bryophytes 1887-1975. Ii. Hepaticae. Växtekologiska Studier 12. Svenska Växtgeografiska Sällskapet. Uppsala 1980. Pris: 20
 29. Sjögren, E. 1964, Epilithische Und Epigäische Moosvegetation In Laubwäldern Der Insel Öland. Pris: 20
 30. Smith, A.J.E. 1990. The Liverworts of Britain & Ireland. . Pris: SÅLD
 31. Stenbeck, G. 1971. Förklaringar av allmänt använda engelska termer Och uttryck i bryologisk examinationslitteratur. Rapporter Och Uppsatser Nr R4. Institutionen För Skogsbotanik Skogshogskolan. Pris: 10 SÅLD
 32. Söderström, L. 1981. Norrlands Bladlevermossor, Fältbiologerna. Pris: 60 SÅLD
 33. Tamm, C.O. 1953. Growth, Yield and Nutrition in carpets of a Forest Moss (Hylocomium Splendens). Tillväxt, Produktion Och Näringsekologi I Mattor Av En Skogsmossa. Meddelanden Från Statens Skogsforskningsinstitut Band 43. Nr L. Pris: 10
 34. Waldheim, S. 1947. Kleinmoosgesellschaften Und Bodenverhältnisse In Schonen. Botaniska Notiser Supplement Vol. 1: L . C. W. K. Gleerup, Förlag, Lund. Pris: 20 SÅLD
 35. Watson, E.V. 1964. The Structure and Life of Bryophytes. Pris: 50
 36. Watson, E.V. 1968. British Mosses And Liverworts. Second Edition. Cambridge. An Introductory Work, With Full Descriptions And Figures of Over 200 Species, And Keys .For The Identification of All Except The Very Rare Spectes. SÅLD
Kommentering är avstängd.