Levermosskurs 2020

Levermosskurs 2020

Kurs med fokus på släktet Scapania (ett stort släkte bland levermossorna) i Jämtland – hösten 2020.

Bästa platsen för hitta många av släktets arter är i västra Jämtland. Här har vi god chans att få se 20 arter (av Sveriges ca 30 arter). Kursen arrangeras av Mossornas Vänner och kursledning kommer att bestå av Tomas Hallingbäck och Fredrik Larsson. Ifall ni vill gå kursen (eller vill veta om kursen) så vill jag att ni sänder en intresseanmälan till Tomas: thallingback@hotmail.com

Kommentering är avstängd.