Levermosskursen uppskjuten till år 2021!

Levermosskursen uppskjuten till år 2021!

Kurs med fokus på släktet Scapania (ett stort släkte bland levermossorna) i Jämtland – hösten 2021.

Bästa platsen för hitta många av släktets arter är i västra Jämtland. Här har vi god chans att få se 20 arter (av Sveriges ca 30 arter). Kursen arrangeras av Mossornas Vänner och kursledning kommer att bestå av Tomas Hallingbäck och Fredrik Larsson.

Datum och plats meddelas under våren 2021.

Om ni har frågor så hör av er till Tomas Hallingbäck eller Fredrik Larsson.

Kommentering är avstängd.