Nybörjarkurs om mossor – Stöllet

Nybörjarkurs om mossor – Stöllet

Kursen hölls på Klarälvdalens folkhögskola i Stöllet, Torsby kommun, Värmland. Kursledare var Tomas Hallingbäck (nationalnyckel- och mossfloraförfattare) och Olle Holst.
Kursen ägnades åt mossorna vi fann i fält, med fördjupning i kursrum. Kursen var för de som ville börja lära sig mossor och för de som vill repetera grunderna.
Kursinnehåll:
  • En introduktion till mossornas säregenheter i kursrum.
  • Fältstudier i skog runt Stöllet
  • Repetition med mossbestämning, jämförelser av egenskaper mellan olika mossor, mikroskopbestämning m.m. i kursrum
Kostnad: 600 kronor för medlemmar, 700 kronor för icke medlemmar. I kurskostnad ingick kurs, luncher och fika.
Läs mer om kursen, anmälan, boende, mat mm i Inbjudan till mosskurs 1-2 oktober 2016.
Kursansvarig: Sara Asker