Välkommen!

Mossornas Vänner är en ideell förening som vill verka för ökad kännedom om Sveriges mossor.Vi ordnar bl.a. exkursioner och ger ut en tidskrift (Myrinia).

OBS! Ny adress till hemsidan:
www.mossornasvanner.se


Short information in english