Errata

Errata

Rättningar till boken ”Mossor en fältguide” 2016 av T. Hallingbäck

Version 3, april 2019

Tack till alla ni som hittat fel och gjort mig uppmärksam på dessa.

Sidan: 50. Ändra sidhänvisning för BLADMOSSOR till s. 62

55. Sektion C, Alternativ 4. Ändra 8 till 9.

63: Figurhänvisningen ”fig. 151” i nyckelsteg nr 4 ska flyttas upp en rad (teckningen visar en Bryoxiphium).

67: Punkt 15. Ändra till curvicollum

71: Punkt 16. Ändra till obtusifolium

72: Andra alternativet till punkt 8. Lägg till även släktet Anomobryum.

73: Nyckel T. Alternativ 4. Ändra 12 till 13.

78: Mitt på sidan. Alternativet 6. Ändra 13 till 14.

81: Andra alternativet till punkt 2. Lägg till texten ”(hos Rhytidium är bladet ibland strävt).

82: Alternativ 17 leder till Hyocomium om man väljer stam med talrika parafyllier. Men enligt Smith saknar den parafyllier och enligt Elsa Nyholm har den sparsamt med parafyllier.

96: Ändra i första nyckelsteget för släktet Brachythecium, så att alternativen blir 2 resp. 5.

103. Delnyckel C. Alternativ 1. Ändra 10 till 9.

104. Alternativet 8, andra raden. Ändra 11 till 12.

123. Alternativet 12. Stryk ”Skott gröna” och raden nedanför stryk ”Skott ofta röda”.

126: Överst på sidan: Ändra namnet endagmossa till sågdagmossa.

160. Mitt på sidan. Alternativ 1. Ändra namnet strimhättemossa till hårhättemossa.

172. I Porella-nyckeln, alternativ 3. Växla ut meningen ”Bladceller med distinkta trigoner” under P. platyphylla med ”Bladceller utan distinkta trigoner” under P. cordaeana.

177: Punkt 3, stryk ”Bladceller släta” och i andra alternativet ”Bladceller papillösa”.

180. På näst sista raden på sidan byt ut ordet ”släta” med ”antingen släta eller med framskjutande celländar”.

183: Andra stycket uppifrån: ändra namnet blådaggmossa till blådaggsmossa.

283: Överst på sidan: Ändra namnet endagmossa till sågdagmossa.

372: Ändra: namnet blådaggmossa till blådaggsmossa.

383: Ändra: namnet ”ApoM. Revoluta” till ”Gymnomitrion revolutum s. 152”.

384: Spalt 1, rad 1, ersätt 155 med 154.

384. Vänster spalt, rad 14. Ändra M. affine till Mnium affine.

385: Orthothecoim ska vara Orthothecium.

388. Vänster spalt, 9:e raden nerifrån. Ändra R. loreus till Rhytidiadelphus loreus.

 

Errata till Hallingbäck & Holmåsen

Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. 1982: Mossor, en fälthandbok. första upplagan. Stockholm, Interpublishing AB.
Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. 1985: Mossor, en fälthandbok. andra upplagan. Stockholm, Interpublishing AB.
Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. 1991?: Mossor, en fälthandbok. andra upplagan, andra tryckningen. Stockholm, Interpublishing AB.
Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. 1995: Mossor, en fälthandbok. andra upplagan, tredje tryckningen. Stockholm, Interpublishing AB.

Sida Står som Ska vara 1982 1985 1991 1995
19 Schistidium apocarpum Fotografiet föreställer troligen den art som numer heter Schistidium dupretii x x x x
54 dikytomi 28/29a: Cephalozia leucantha är dioik och ska inte falla ut på alternativet: Han- och honorgan på samma planta x x x x
57 dikytomi 6a: Blad med kantlist av mycket smala och långa celler (fig. 76) dikytomi 6a: Blad med kantlist av mycket smala och långa celler (fig. 76) Akrokarp (fig. 78) x x ? 0
57 dikytomi 6b: Blad utan kantlist dikytomi 6b: Blad utan kantlist. Akro- eller pleurokarp x x ? 0
57 dikytomi 10a: Groddkorn (fig. 77) finns Groddkorn (fig. 77) finns. Akrokarper x x ? 0
57 dikytomi 10b: Groddkorn saknas Groddkorn saknas. Akro- eller pleurokarper x x ? 0
72 ”LEVERMOSSOR” ”NÅLFRUKTSMOSSOR OCH LEVERMOSSOR” x x x x
73 Utbredningskartan är felaktig. Arten är vanlig i fjällen. x x x x
178 ”parafyll” under teckningen. (Parafyllierna är smalt triangulära.) ”rhizoid” x x x x

Errata till Nyholm

Fasci Sida Fel Ska vara
1 16 D. hageni D. hagenii
1 18 P. palustris P. palustre
1 28 D. schreberana D. schreberiana
1 30 Pseudephemerum nitens Pseudephemerum nitidum
1 72 B. trichoides B. trichodes
4 402 Bilden av Ulota coarcata föreställer Ulota phyllantha

Errata till Nationalnyckeln

Rättningar till de två utkomna banden av Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor volym 1 och 2.
Stort TACK till alla som inkommit med påpekanden om missar!

Volym Sida Fel
1 30 Näst sista raden av stycket ”Bestämning” står K. Ska vara K+.
1 108 Kartan för G. ovalis. Arten finns även i Svenska fjällen (på den tryckta kartan stannar arten vid nationsgränsen mellan Norge och Sverige)!
1 116 Kartan. Arten finns även i Norska fjällen (på den tryckta kartan stannar arten vid nationsgränsen mellan Sverige och Norge)!
1 122 Någon har misstänkt att det övre detaljfotot inte föreställer Grimmia incurva. Men detta har kollats upp och det är en G. incurva.
1 269 Fotot av bladspetsen till A. hyperborea är helt fel. Stryk ett streck över!
1 272 Fotot av bladspetsen till A. hyperborea är helt fel. Stryk ett streck över!
1 332 Habitusfoto föreställer troligtvis inte D. subulata. Stryk ett streck över fotot.
1 379 Campylopus flexuosus finns i Danmark även på Själland.
2 58 Fotona på blad och bladspets är fel art. Materialet visade sig vara en form av Barbula unguiculata.
2 60 Kartan. Vridmossa finns även i Skåne.
2 105 Texten på näst nedersta och nedersta raden i vänstra spalten. Stryk denna mening Som bladfotot visar för D. vinealis är bladkanten tillbakaböjd på samma sätt som D. insulanus.
2 115 Nyckelsteg 1: Pilen från P. hornschuchianum ska ENDAST peka på den vänstra av de två fotona. Lägg till en pil från ”…… 2” till den högra fotot.
2 117 Texten mitt på högra spalten. Ändra texten ”P. hornschuchianum är oftast kraftigare (>60–80 um bred)…. Till: ”P. hornschuchianum är oftast klenare (ca 40 um bred)….
2 142 Kartan. Kornskruvmossa har ett kontinuerligt utbredningsmönster i sydvästra Sverige.
2 329 Fel foto av skotten hos Bryum torquescens i bestämningsnyckeln på sidan 329 (bilden föreställer istället B. riparium)
2 326 Alternativet 13. Strykt de båda texterna om cellernas längd: stryk: ”Bladceller korta, 3-4 gånger så långa som breda.” samt ”Bladceller relativt långa, 4-10 gånger så långa som breda.”
2 326 Fel foto av bladcellerna hos Bryum oblongum på sidan 326. Cellerna är betydligt kortare se foto på s. 385.
2 416 Kartan. Pohlia proligera är vanlig (mörkblå färg) i hela Norrland!