Lösnummer av Myrinia

Lösnummer av Myrinia

Kostar 15 kr/ex + porto 45:- (inom Sverige) oavsett antal lösnummer.

Följande nummer finns kvar på lager: 3(1); 4(2); 5(2); 6(1); 7; 8(1); 9(2); 11, 12(2); 13 (2-3); 14-16; 18-19; 20 (2), 21-22 samt alla lösnummer från och med nr 23 och framåt.

Vill du köpa lösnummer? Kontakta först Tomas Hallingbäck, e-post.

Betalningen görs sedan genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0. GLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas.