Försäljning

Försäljning

Litteratur som föreningen fått av Peo Nyman:

OBS Gör din beställning genom att sätta in rätt belopp (+ portoavgiften beroende på hur skrymmande det blir, minst 64 kr) på Mossornas Vänners plusgirokonto 13 37 88-0. Om du har frågor om beställningen sänd dessa till thallingback@hotmail.com. GLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas. Notera att varje försändelse kan väga upp till 2 kg!! så passa på att beställ flera saker på samma gång.

 • Amann, J. 1912. Flore des Mousses de la Suisse. Lausanne. (endast bladmossorna). Pris exkl frakt: 500 kr.
 • Engler, A. 1924 Die Natürlichen Pflanzenfamilien. Musci (Band 10-11). 478 + 542 sidor. Pris exkl frakt: 500 kr.
 • Müller, K. 1951-58. Die Lebermoose Europas. I L. Rabenhorsts Kryptogamen-Flora von Deutschland und der Schweiz 3 uppl. 6(1) & 6(2). Leipzig. Inbundna i två volymer. Pris exkl frakt: 400 kr.
 • Mönkemeyer, Wilh. 1927. Die Laubmoose Europas. I: L. Rabenhorst, Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 2nd Edition, Volume 4, Supplement. Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig. 960 pp. (1927). 960 sidor. Pris exkl frakt: 200 kr.

———————————-

 • Mikroskoptillbehör
 • Objektglas – standard/50st pris: 50 kr, (tillkommer porto á 64 kr per försändelse)
 • Täckglas – 18x18mm/100st pris: 25 kr, (tillkommer porto á 64 kr per försändelse)
 • Pincett med ytterst fin spets – rak 10.5cm pris: 100 kr, (tillkommer porto á 64 kr per försändelse)
 • Pincett med ytterst fin spets – böjd 10.5cm pris: 100 kr, (tillkommer porto á 64 kr per försändelse)
 • Pincett-set med 7 olika typer av pincetter (varav 6 har ytterst fin spets) – pris 175 kr + porto á 64 kr  per försändelse). 
 • Lupp 10X med belysning (LED belysning. Linsens storlek 21 mm) pris: 100 kr, (tillkommer porto á 64 kr per försändelse)
 • Lupp 10X utan belysning. pris: 50 kr, (tillkommer porto á 64 kr per försändelse)
 • Lupp med två olika förstoringar: 10X & 20X och med LED-belysning. pris: 250 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse) TILLFÄLLIGT SLUT

Böcker

 • Vitmossor i Norden . Ny upplaga. Säljs för 145 kr + 64 kr porto – OBS ange ”Vitmossboken”
 • Göteborgstraktens mossor (2008), 128 sidor, inkl. CD-skiva. 200 kr + porto á 64 kr per försändelse.
 • Sotenäsets mossor (1998), Bergqvist & Blomgren, 80 sidor. 140 kr + porto á 64 kr per försändelse.
 • Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Tre volymer, 60 kr per volym + porto á 64 kr per försändelse.
 • Mossor en fältguide. Tomas Hallingbäck. Säljs till Medlemmar i föreningen för 250:- + porto (64 kr inom Sverige; 100 kr till övriga Europa)  Ny. 2:a reviderade upplagan 2021. OBS nu inbunden!
 • Broschyren ”Vanliga Mossor”, är en färgillustrerad inplastad folder som är lätt att ha med sig i fält. Den är producerad av Nationalnyckeln, mens säljs genom Mossornas vänner för 20:- kr stycket. Gör din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0OBS lägg till 64: – kr för porto.

Paketerbjudande

Gör din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0. Om du har frågor om beställningen sänd dessa till Tomas Hallingbäck, e-post. GLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas.

OBS! Till alla inbetalningar utanför Sverige tillkommer en extra kostnad på 100 Kr för att dels täcka de höga avgifter som postverket tar för utlandsgirering och dels för det högre portot.

Kontouppgifter vid utlandsinbetalningar:
Eurogiro or SWIFT to account number:
IBAN SE78 9500 0099 6042 0133 7880
Nordea Bank AB S-105 71 Stockholm, Sweden
BIC-code (SWIFT-address): NDEASESS

Kontaktperson, om det behövs, är föreningens firmatecknare Göran Ljung.

Notera även att varje försändelse kan väga upp till 2 kg!! så passa på att beställ flera saker på samma gång så blir det endast en portoavgift (64:-).