Försäljning

Försäljning

Litteratur som föreningen fått av PeO Nyman:

OBS Gör din beställning genom att sätta in rätt belopp (+ portoavgiften beroende på hur skrymmande det blir, minst 69 kr) på Mossornas Vänners plusgirokonto 13 37 88-0. Om du har frågor om beställningen sänd dessa till thallingback@hotmail.com. GLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas. Notera att varje försändelse kan väga upp till 2 kg!! så passa på att beställ flera saker på samma gång.

 • Amann, J. 1912. Flore des Mousses de la Suisse. Lausanne. (endast bladmossorna). Pris exkl frakt: 500 kr.
 • Bartram, E B. 1949. Mosses of Guatemala, Fieldiana: Botany vol. 25. Chicago. 442 sidor. Pris exkl frakt: 100 kr.
 • Brotherus, V F. 1923. Die Laubmoose Fennoskandias. Soc. pro Fauna et Flora Fennica. Flora Fennica I. 635 p. Helsingfors. Pris exkl frakt: 200 kr.
 • Crum, H.A. 1973. Mosses of the Great Lakes Forest. 404 sidor. Pris exkl frakt: 100 kr.
 • Crum, H.A. & Steere, W.C. 1957. The mosses of Porto Rico and the Virgin Islands. The New York Acad. of Science, Scient. Survey of Porto Rico and the Virgin Islands. vol VII, part 4. 395–599. Pris exkl frakt: 50 kr.
 • Dixon, H.N. 1924. The student’s handbook of British mosses. Third Edition. Eastbourne.pp 1-582. Pris exkl frakt: 200 kr.
 • Engler, A. 1924 Die Natürlichen Pflanzenfamilien. Musci (Band 10-11). 478 + 542 sidor. Pris exkl frakt: 500 kr.
 • Grout, A.B. 1965 (reprint). Mosses with hand-lens and microscope. A non-technical hand-book of the more common mosses of the northeastern United States Facksimile och inbunden (originalet trycktes år 1903). Pris exkl frakt: 200 kr.
 • Hagen, I. 1908. Forarbejder til en norsk løvmosflora. I-XXI. 7 Bd. Trondheim. Inbunden till en volym. Pris exkl frakt: 200 kr.
 • Krusenstjerna, E. von 1954. Mossflora och mossvegetation vid Harsprångets och i Syd-Muddus i Lule Lappmark. Kung Sv Vet-akad Avh i Naturskärenden nr 10: 1–37. Pris exkl frakt: 100 kr.
 • Krusenstjerna, E. von 1964. Stockholmstraktens Bladmossor. Förteckning över Bladmossor (utom Sphagna) Med fyndorts-, ståndorts- och frekvensuppgifter. Botaniska Sällskapet I Stockholm. Pris exkl frakt: 50 kr.
 • Malta, N. 1926. Die gattung Zygodon Hook. et Tayl. : Eine monographische studie. . Pris exkl frakt: 50 kr.
 • Mogensen, G.S. (ed) 1985. Illustrated moss flora of Arctic North America and Greenland. 1. Polytrichaceae.  Meddelelser om Gronland, Bioscience 17:1–8. Pris exkl frakt: 50 kr.
 • Mogensen, G.S. (ed) 1986. Illustrated moss flora of Arctic North America and Greenland. 2. Sphagnaceae. Meddelelser om Gronland, Bioscience 18:1–61. Pris exkl frakt: 50 kr.
 • Mogensen, G.S. (ed) 1987. Illustrated moss flora of Arctic North America and Greenland. 3. Andreaeobryaceae – Tetraphidaceae. Meddelelser om Gronland, Bioscience 23: 1–36. Pris exkl frakt: 50 kr.
 • Müller, K. 1951-58. Die Lebermoose Europas. I L. Rabenhorsts Kryptogamen-Flora von Deutschland und der Schweiz 3 uppl. 6(1) & 6(2). Leipzig. Inbundna i två volymer. Pris exkl frakt: 400 kr.
 • Mårtensson, O. 1962. Mossflora och Mossvegetation kring sjön Keddek i Taurejuätnadalen i Lule Lappmark. Kungl Sv Vet-akad Avh i natursk ärend 18. Pris exkl frakt: 20 kr.
 • Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of the Torneträsk Area. Northern Swedish Lappland. I-III Kungl. Svenska Vet.-Akad. Avh. Naturskydd. delarna 12, 14-15. Pris exkl frakt: 100 kr.
 • Mönkemeyer, Wilh. 1927. Die Laubmoose Europas. I: L. Rabenhorst, Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 2nd Edition, Volume 4, Supplement. Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig. 960 pp. (1927). 960 sidor. Pris exkl frakt: 200 kr.
 • Parihar, N. S. 1962. An introduction to Embryophyta vol. I. PUBL Central Book Depot, Allahabad. Paperback. 377 sidor. Pris exkl frakt: 50 kr.
 • Pettersson, B. 1958. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. – Acta Phytogeographica Suecica 40: 1-288. Pris exkl frakt: 50 kr.
 • Schofield, W. B. 1969. Some Mosses of British Columbia. Paperback. Victoria. Canada. Paperback. 262 sidor. Pris exkl frakt: 50 kr.
 • Schuster. R. M. & Damsholt, K. 1974. The Hepaticae of West Greenland from 66° N to 72° N. Meddelelser om Grønland 199(1): 1-373. København. Pris exkl frakt: 100 kr.
 • Smith, A. J. E. 1978. The moss flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press, Cambridge. 706 sidor. Pris exkl frakt: 100 kr.
 • Størmer, P. 1945. Moser fra skog og myr. Johan Grundt Tanum, Oslo. Inbunden. 11 sidor + 29 plancher. Pris exkl frakt: 50 kr.
 • Watson, E.V. 1967. The structure and Life of Bryophytes. Pris exkl frakt: 100 kr.
 • Waldheim, S. 1944. Die Torfmoosvegetation der Provinz Närke. – Lunds univ. årsskr. N. F. avd. 2, 40: 6; K. fysiograf. sällsk. handl. N. F. 55: 6. Lund. Pris exkl frakt: 50 kr.

Tidskrifter

Mosstidskriften Lindbergia (Nordisk Bryologi Förening)
Komplett: Vol 1 (1971) — Vol 30 (2005)

Fråga efter priset

———————————-

Mosstidskriften Bulletin of the British Bryological Society
från vol. 44 (1984) — vol. 122 (2019)

Fråga efter priset

 •  

Mikroskoptillbehör

 • Objektglas – standard/50st pris: 50 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Objektglas med en fördjupning/5st pris: 35 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Objektglas med två fördjupningar/5st pris: 50 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Täckglas – 18x18mm/100st pris: 25 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Pincett med ytterst fin spets – rak 10.5cm pris: 175 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Pincett med ytterst fin spets – böjd 10.5cm pris: 200 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • NYTT Pincett-sett med 7 olika typer av pincetter (varav 6 har ytterst fin spets) – pris 300 kr + porto á 62 kr  per försändelse). 
 • Lupp 10X med belysning (LED & UV belysning. Linsens storlek 21 mm) pris: 100 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Lupp 10X utan belysning. pris: 50 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • NYTT Lupp med tre olika förstoringar: 10X, 20X och 30X och med LED-belysning. pris: 220 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse) 

Böcker

 • Vitmossor i Norden . Ny upplaga. Säljs för 145 kr + 69 kr porto – OBS ange ”Vitmossboken”
 • Göteborgstraktens mossor (2008), 128 sidor, inkl. CD-skiva. 200 kr + porto á 69 kr per försändelse.
 • Sotenäsets mossor (1998), Bergqvist & Blomgren, 80 sidor. 140 kr + porto á 69 kr per försändelse.
 • Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Tre volymer, 62 kr per volym + porto á 69 kr per försändelse.
 • Mossor en fältguide. Tomas Hallingbäck. Säljs till Medlemmar i föreningen för 290:- + porto (69 kr inom Sverige; 100 kr till övriga Europa)  Ny. 2:a reviderade upplagan 2021. OBS nu inbunden!
 • Sphagnum mosses – The Stars of European Mires (2018). Laine m.fl.  NY, vitmossbok. Säljs till Medlemmar i föreningen för 620 kr + porto 55 kr = 675 kr. Tillfälligt SLUT. Visa intresse om ni vill att vi beställer nya…
 • Broschyren ”Vanliga Mossor”, är en färgillustrerad inplastad folder som är lätt att ha med sig i fält. Den är producerad av Nationalnyckeln, mens säljs genom Mossornas vänner för 20:- kr stycket. Gör din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0OBS lägg till 62: – kr för porto.

Paketerbjudande

Gör din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0. Om du har frågor om beställningen sänd dessa till Tomas Hallingbäck, e-post. GLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas.

OBS! Till alla inbetalningar utanför Sverige tillkommer en extra kostnad på 100 Kr för att dels täcka de höga avgifter som postverket tar för utlandsgirering och dels för det högre portot.

Kontouppgifter vid utlandsinbetalningar:
Eurogiro or SWIFT to account number:
IBAN SE78 9500 0099 6042 0133 7880
Nordea Bank AB S-105 71 Stockholm, Sweden
BIC-code (SWIFT-address): NDEASESS

Kontaktperson, om det behövs, är föreningens firmatecknare Göran Ljung.

Notera även att varje försändelse kan väga upp till 2 kg!! så passa på att beställ flera saker på samma gång så blir det endast en portoavgift (69:-).