Försäljning

Försäljning

Mikroskoptillbehör

 • Objektglas – standard/50st pris: 50 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Objektglas med en fördjupning/5st pris: 35 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Objektglas med två fördjupningar/5st pris: 50 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Täckglas – 18x18mm/100st pris: 25 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Täckglas – 24x24mm/100st pris: 50 kr, (tillkommer porto á 60 kr per försändelse)  SLUT!
 • Täckglas – 24x32mm/100st pris: 75 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Pincett med ytterst fin spets – rak 10.5cm pris: 175 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Pincett med ytterst fin spets – böjd 10.5cm pris: 200 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Lupp 10X med belysning (LED belysning. Linsens storlek 21 mm) pris: 100 kr, (tillkommer porto á 55 kr per försändelse). Tillfälligt SLUT. Visa intresse om ni vill att vi beställer nya… 
 • Lupp 10X utan belysning. pris: 50 kr, (tillkommer porto á 62 kr per försändelse)
 • Lupp 30X och 60X med belysning. pris: 100 kr, (tillkommer porto á 55 kr per försändelse). Tillfälligt SLUT. Visa intresse om ni vill att vi beställer nya… 

Böcker

 • Vitmossor i Norden . Ny upplaga. Säljs för 145 kr + 62 kr porto – OBS ange ”Vitmossboken”
 • Göteborgstraktens mossor (2008), 128 sidor, inkl. CD-skiva. 200 kr + porto á 62 kr per försändelse.
 • Sotenäsets mossor (1998), Bergqvist & Blomgren, 80 sidor. 140 kr + porto á 62 kr per försändelse.
 • Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Tre volymer, 62 kr per volym + porto á 60 kr per försändelse.
 • Mossor en fältguide (2016). Tomas Hallingbäck. Säljs till Medlemmar i föreningen för 290:- + porto (60 kr inom Sverige; 100 kr till övriga Europa)  Upplagan slutsåld ! Inväntar ny upplaga våren 2021.
 • Sphagnum mosses – The Stars of European Mires (2018). Laine m.fl.  NY, vitmossbok. Säljs till Medlemmar i föreningen för 620 kr + porto 55 kr = 675 kr. Tillfälligt SLUT. Visa intresse om ni vill att vi beställer nya…
 • Broschyren ”Vanliga Mossor”, är en färgillustrerad inplastad folder som är lätt att ha med sig i fält. Den är producerad av Nationalnyckeln, mens säljs genom Mossornas vänner för 20:- kr stycket. Gör din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0OBS lägg till 62: – kr för porto.

Paketerbjudande

Gör din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0. Om du har frågor om beställningen sänd dessa till Tomas Hallingbäck, e-post. GLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas.

OBS! Till alla inbetalningar utanför Sverige tillkommer en extra kostnad på 100 Kr för att dels täcka de höga avgifter som postverket tar för utlandsgirering och dels för det högre portot.

Kontouppgifter vid utlandsinbetalningar:
Eurogiro or SWIFT to account number:
IBAN SE78 9500 0099 6042 0133 7880
Nordea Bank AB S-105 71 Stockholm, Sweden
BIC-code (SWIFT-address): NDEASESS

Kontaktperson, om det behövs, är föreningens firmatecknare Göran Ljung.

Notera även att varje försändelse kan väga upp till 2 kg!! så passa på att beställ flera saker på samma gång så blir det endast en portoavgift (62:-).

Begagnad litteratur till salu!

Monica Engstrand har till Mossornas Vänner skänkt ett litet moss- och lav bibliotek efter att sin make Roland gick bort för några år sedan.Hon vill att vi säljer böckerna till förmån för föreningen Mossornas vänners fortsatta verksamhet.

Efter varje boktitel står ett ”hämtpris”. Hämtpriset gäller förstås om ni dyker upp på någon av våra kommande exkursioner eller kurser eller kan komma förbi Uppsalatrakten.

Ifall ni inte planerar att ”dyka upp” kan ni köpa, men då tillkommer porto enligt följande: 1–3 böcker = 60 kr porto; 4–10 böcker 100 kr.

Ifall ni är intresserad att köpa något/några av publikationerna börja med att meddela mig först (thallingback@hotmail.com) så att jag reservera den/de böckerna.
De betalas sedan i förskott till föreningens postgiro: Mossornas Vänners 13 37 88-0.

 

Moss-litteratur

 • Atherton, I., Bosanquet, S. & Lawley, M. (eds.) 2010. Mosses and Liverworts of Britain and Ireland a field guide. British Bryological Society. 1–848. Fina färgbilder! Hämtpris 100 kr
 • Hallingbäck, T. 1996: Ekologisk katalog över mossor. ArtDatabanken och Naturvårdsverket Rapport 4558, Uppsala. Hämtpris: 50 kr
 • Hallingbäck, T. 2016. Mossor en fältguide. Naturcentrum, Stenungsund. 396 sidor. Hämtpris 100:- kr
 • Hallingbäck, T., Carlsson, P., Johansson, P., Kristensson, G. & Sögård, P. 2008. Göteborgstraktens Mossor. Föreningen Mossornas Vänner. Uppsala. Hämtpris: 50 kr
 • Tidskriften Myrinia. Komplett från 2006 (vol 16) till 2016 (vol. 26). Hämtpris: 100 kr

   

  Lav-litteratur

 • Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E. (red.) 1997: Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. Hämtpris: 100 kr
 • Foucard, T. 1990. Svensk skorplavsflora. Stenström Interpublishing AB. 360 sidor + bilaga med svartvita foton. Hämtpris: 50 kr
 • Lindqvist, M. 1981. Lavflora. Fälthandbok över Sveriges vanligaste busk- och bladlavar. Sollentuna : Fältbiologerna. 128 sidor. Hämtpris: 20 kr
 • Moberg, R. & Holmåsen, I. 1982. Lavar En fälthandbok. Interpublishing Stockhom 240 pp Hämtpris: 50 kr
 • Nordic lichen flora Vol. 2. Naturcentrum AB. TH-tryck AB, Uddevalla. 115 sidor. Hämtpris: 100 kr