Föreningen

Föreningen

Välkommen till Mossornas Vänner

Mossornas Vänner är en ideell förening som startades 1976. Våra främsta mål är att verka för ökad kännedom om Sveriges mossor, deras utbredning och ekologi och att främja bevarandet av landets mossflora. Föreningen verkar bl a för anordnande av kurser t ex tillsammans med universiteten. Föreningen har drygt 200 medlemmar spridda över hela landet.

Fluxfallet maj 2017

Föreningen skall vara tillgänglig för alla, från den intresserade nybörjaren till de mest inbitna ”proffsen”. Varje år anordnas minst två riksomfattande exkursioner i landet. Dessutom genomför vi även regelbundet kortare turer utanför landets gränser. Exkursionerna, som besöks av såväl amatörer som yrkesbryologer, ger bra möjligheter att lära sig nya mossor (särskilt för nybörjaren). Bland annat gör vi återbesök på gamla ”klassiska” mosslokaler eller i helt outforskade marker i mer eller mindre bortglömda delar av landet.

Föreningens medlemsblad, Myrinia, utkommer med två nummer per år och innehåller allt från föreningsannonser och exkursionsrapporter till mer vetenskapligt skrivna artiklar. Tidskriften skall vara till för alla medlemmar och alla typer av artiklar. Var inte rädd för att lämna ditt bidrag!

I flera regioner i landet förekommer dessutom mer regelbundna lokala aktiviteter, bl a bestämningsträffar, exkursioner och genomgångar av herbariematerial. Ta gärna kontakt med våra regionala kontaktpersoner(se nedan)!

Än en gång hjärtligt välkommen till föreningen och mycket nöje!

Tomas Hallingbäck
Ordförande

Vill du veta mer om föreningens verksamhet kan du höra av dig till Tomas, e-post.

Vill du bli medlem? Klicka här och följ instruktionerna.