Frågor och svar om mossor

Frågor och svar om mossor

Här nedan följer några frågor och svar om mossor. Klicka på frågan så kommer kommer du till svaret. Ibland hamnar man lite för långt ner, scrolla därför upp lite så hittar du frågan och svaret. Vill du läsa alla frågor är det bara att scrolla ner på sidan så hittar du alla frågor och svar efter varandra.

Om du undrar över något mer som gäller mossor så hör av dig till info@mossornasvanner.se så försöker vi svara.

Palmmossa

Frågor:

(klicka på frågan för att komma till svaret)

 1. Vad är en mossa?
 2. Vad är en levermossa?
 3. Vad är en bladmossa?
 4. Vad är en nålfruktsmossa?
 5. Vad är skillnaden mellan en mossa och en lav?
 6. Hur ser man skillnaden på en mossa och en lav?
 7. Hur många mossor finns det egentligen?
 8. Hur stor kan en mossa bli?
 9. Hur liten kan en mossa vara?
 10. Vad kan man använda mossor till?
 11. Kan man äta mossor?
 12. Var finns mossor?
 13. Vad behöver mossor för att växa?
 14. Hur förökar sig mossor?
 15. Vilken mossa har jag i min gräsmatta?
 16. Vitmossa i adventsstaken?
 17. Hur gör man för att lära sig mossor?

Länkar till bilder:

Frågor och svar

1. Vad är en mossa?

Mossor är en grupp gröna landväxter som sprider sig med sporer från sporhus. Mossor består av två generationer dels den gröna som man oftast ser, dels en sporproducerande som växer ut från den andra och består av sporhuset. Det finns tre ganska tydliga grupper av mossor som har olika uppbyggnad och utseende – nålfruktsmossor, levermossor och bladmossor.

2. Vad är en levermossa?

Levermossorna delas in i två grupper – bållevermossor och bladlevermossor. Det är lättast att beskriva dem var för sig. Bållevermossor är uppbyggda av en så kallad bål och saknar stam och blad. Sporhusen kan sitta på paraplyliknande bildningar eller se ut som bladlevermossornas. Bladlevermossor har stam och blad som kan vara formade på olika sätt. Det är vanligt att bladen är runda eller har två till flera flikar, men saknar nerv. Sporhusen hos bladllevermossor är små, svarta och äggformade. De spricker upp i fyra flikar så att sporerna kommer ut.

Bildlänkar: fetbålmossa (bållevermossa), rutlungmossa (bållevermossa), hjälmfrullania (bladlevermossa), bäckskapania (bladlevermossa), sporhus hos levermossa

3. Vad är en bladmossa?

Bladmossorna har alltid stam och blad. Bladen är ej flikade och oftast spetsiga och det är vanligt med någon typ av nerv i bladet – antingen lång och enkel eller kort och dubbel. (bilder)

Bladmossor har avancerade sporhus jämfört med levermossorna. Ofta finns en öppning på sporhuset som har tänder i mynningen. Hos många arter finns ett sporhuslock och en skyddande mössa på det omogna sporhuset.

Bildlänkar: husmossavanlig kvastmossacypressflätatallvitmossasporhus hos björnmossa

4. Vad är en nålfruktsmossa?

Nålfruktsmossor liknar ytligt sett bållevermossor men har en annan typ av förökningsorgan.

5. Vad är skillnaden mellan en mossa och en lav?

Mossor är gröna växter. Lavar är en dubbelorganism mellan en svamp och en alg.

6. Hur ser man skillnaden på en mossa och en lav?

Mossor är för det mesta gröna, men vissa arter kan vara mer eller mindre röda, svarta och bruna. Lavar kan vara gråa, röda, svarta, vita och vissa arter är gröna i fuktigt tillstånd. De flesta mossarter har en tydlig uppdelning mellan stam och blad. Lavarna däremot växer tätt tilltryckt mot sitt underlag eller är busklikt förgrenade och saknar helt blad. Lavar är i torrt tillstånd ofta mycket sköra och går lätt sönder. Lavar saknar sporkapslar.

7. Hur många mossor finns det egentligen?

I Sverige finns drygt 1000 arter. Cirka 3/4 är bladmossor, 1/4 levermossor och endast 2 är nålfruktsmossor. I världen finns det mellan 10 000 och 20 000 arter beroende på vem man frågar..

8. Hur stor kan en mossa bli?

Vitmossor kan bli några dm långa och björnmossor upp till en halv meter höga. Men för att bli så stora behöver skotten växa tätt tillsammans eller tillsammans i ”tuvor” med andra arter.

9. Hur liten kan en mossa vara?

Någon millimeter. Exempelvis bladmossan Ephemeropsis tjibodensis.

10. Vad kan man använda mossor till?

Björnmossor har använts till t.ex. borstar och grova mattor. Vitmossor har använts som kompresser för sin vattenuppsugande förmåga. Torv som bryts för jordförbättringsmedel eller för eldning är uppbyggt av gamla vitmossor. Många mossor är vackra som dekorationer i t.ex. kransar och i Japan odlas de i fina mossträdgårdar.

Lästips

11. Kan man äta mossor?

Gnagare som lämlar kan göra det. Annars är mossor rätt energifattig föda. Sporkapslarna verkar dock ibland vara ganska aptitliga för vissa insekter.

Lästips

12. Var finns mossor?

De flesta mossor är ganska konkurenssvaga och trivs därför bäst där det inte finns så mycket av de större växterna. Man hittar t.ex. många mossor på stenblock, i bergbranter, trädstammar, på bar jord och på omkullfallna träd. Men det är inte hela sanningen för det finns även mossor som helt bygger upp vegetationen på marken t.ex. i olika typer av kärr och mossar.

Om man tittar ut över värden finns mossor snart sagt överallt. De är dock vanligare där det är lite fuktigare och öknar och torrområden har inte så många arter. Många arter växer endast i ett mycket fuktigt klimat. De västra oceaniska delarna är den region i Norden som innehåller flest mossarter. Förutom fuktighet påverkar berggrundens och jordens kemiska sammansättningen vilka mossor som växer på en plats. Där det är bergigt och skogigt finns alltid mycket mossor. På Antarktis finns faktiskt ett 70-tal arter. som lever på de fläckar som tinar upp under sommaren och det finns någon enstaka art på de bergstoppar som sticker upp ur glaciärerna på Grönland. I regnskogar finns de flesta mossarter på trädstammarna.

13. Vad behöver mossor för att växa?

Mossor tar upp vatten och näring direkt till cellerna i bladen från regn, dagg och dimma. Ibland kan ludd på stammen och rotludd vara till hjälp för att med kapillärkraften suga upp vatten och behålla det nära mossan. Mossor behöver ljus för att växa och kan alltså inte växa där det är alltför mörkt även om många arter är duktiga på att klara sig med bara lite ljus.

14. Hur förökar sig mossor?

Mossor sprider sig med sporer som produceras i sporhus (kapslar). För att ett sporhus skall växa ut från en mossplanta krävs att honorganet blir befruktat av en könscell/spermatozoid från hanorganet. Den behöver simma i vatten så det måste vara ganska blött för att en mossa skall bli befruktad. Många arter kan sprida sig genom könlös förökning. Fragment av mossan eller speciella groddkorn kan sprida mossan till nya platser.

15. Vilken mossa har jag i min gräsmatta?

Men hög sannolikhet är det gräshakmossa. Den är mycket vanlig och haklikt böjda blad (bild). Andra mossor som kan förekomma i gräsmattor är t.ex. stor gräsmossa, lergräsmossa, skogsgräsmossa och lundsprötmossa.

16. Vitmossa i adventsstaken?

I alla affärer så säljs ”vitmossa” till adventsljusstakarna vid juletid. Detta är faktiskt ingen mossa utan i de flesta fall fönsterlav eller kanske någon annan renlav. Vitmossor är de vanligaste mossorna i våta miljöer och något helt annat.

Länk till video på youtube: Det är för f-n inte mossa!

17. Hur gör man för att lära sig mossor?

Man behöver en bra bok (mossflora) och en handlupp eller förstoringsglas. Att följa med på exkursioner där man kan lära sig av andra är ofta en god inspirationskälla att fortsätta på egen hand. Många arter måste studeras i mikroskop och stereolupp för att säkert kunna artbestämmas.

Mera mossprepareringstips!