Mossprepareringstips

Mossprepareringstips

Utrustning vid bestämningsarbete:

  • stereolupp
  • mikroskop
  • objektsglas
  • täckglas
  • 2 pincetter varav en så finspetsig som möjligt
  • skål med vatten
  • sprutflaska
  • rakblad/skalpell
  • några droppar diskmedel

Vid allt bestämningsarbete bör mossan vara fuktig. För att se de karaktärer som skall iakttas i torrt tillstånd kan man behålla några skott torrra. En sprutflaska är att föredra vid uppfuktning av mossan då den finfördelar vattendropparna. En droppe diskmedel i vattnet gör att vattnet tränger snabbare in i skotten. Om mossan doppas i vatten kan den läggas på ett hushållspapper som suger upp överskottsvatten, vilket annars kan reflektera ljuset så att det blir svårt att studera mossan i stereolupp. Värmen från lampan gör att mossan efter en stund börjar torka igen då man får upprepa proceduren.

Det fuktiga skottet läggs med fördel på ett objektsglas vilket gör att det är lättare att flytta skottet i önskat läge.

Många karaktärer kan man se i stereolupp men de flesta syns tydligare i mikroskop.

Ett sätt att ta loss blad är att ta tag i skottspetsen och sedan med en pincett dra nedåt. Ta alltid flera blad. Lägg sedan dessa på ett objektglas med en droppe vatten och se till att de ej täcker varandra. Lägg sedan på ett täckglas.

Vattnet torkar lätt in och då skrumpnar bladcellerna ihop och vatten kanten kan skymma viktiga karaktärer. Man tillför då enklast lite vatten till kanten av täckglaset som då sugs in.

Mikroskop och stereolupp kan köpas second hand via t.ex. Blocket eller Tradera. Vill du ha ett nytt mikroskop kan det köpas på t.ex. Sagitta eller Brunel. En del övrig utrustning kan köpas av Mossornas Vänner på vår försäljningssida.