Kommande aktiviteter

Kommande aktiviteter

Årsmöte 2018

Årsmötet kommer att hållas lördagen 6:e maj 2018 kl. 20:00 på STF vandrarhemmet på Svartsö i Stockholms skärgård. Protokollet kommer att publiceras senare i tidskriften Myrinia.

Vårexkursion till Svartsö, 2018

Vårens exkursion blir (4)5-6:e maj till Svartsö i Stockholms skärgård. Svartsö innehåller artrika havsstrandängar med kärlväxter som var förr vanliga i skärgårdens hävdade våtängar men är nu på väg att försvinna. Förutom strandängar finns öppna betesmarker mitt på ön och ädellövskogar med ask och hassel. Mossfloran är dåligt känd så vi har chansen att hitta nya arter.

Se också pågående aktiviteter: