Browsed by
Kategori: Uncategorized

Äntligen finns boken Vitmossor i Norden igen!

Äntligen finns boken Vitmossor i Norden igen!

Äntligen har föreningens bästsäljare kommit i nytryck: Vitmossor i Norden.
Nu något förbättrad och uppdaterad – men annars sig lik!
Vi säljer den till samma pris som den tidigare utgåvan: 145 kr + 55 kr porto (dvs 200:-).
Ni kan köpa den under vårexkursionen på Orust och då betalar ni naturligtvis endast 145 kr.
Helst vill vi att ni betalar i förväg till plusgiro 13 37 88 – 0. Ange ”Vitmossboken”
Grattis Fia Bengtsson till doktorshatten!

Grattis Fia Bengtsson till doktorshatten!

Mossornas vänner önskar gratulera Fia Bengtsson, exkursionssekreterare i Mossornas vänners styrelse, till den välförtjänta doktorshatten! Stort grattis Fia!

Avhandlingen har den spännande titeln Functional Traits in Sphagnum och finns att läsa här.

Vitmosskurs i Dalarna (2019)

Vitmosskurs i Dalarna (2019)

Vitmosskurs i Dalarna –Malungsområdet där de flesta Svenska vitmossarter har påträffats

Plats: Öje Turistgård (nära Malung)
Tid: Torsdag 22:e – söndag 25:e augusti 2019
Lärare: Urban Gunnarsson & Michael Löfroth

Kursavgift: Medlem 1100 kr (inkl. anmälningsavgiften 200 kr)
Icke medlem 1300 kr (inkl. anmälningsavgiften 200 kr).
Slutligt pris fastställs utifrån deltagarantal.

I kostnaden ingår förutom kursen, lunch och fika fredag, lördag och söndag.

Utöver kurskostnaden står ni för er egen logi 3 nätter, frukostar och bilkostnader för exkursionsdagarna som betalas till bilägaren. Logi på Öje turistgård kostar 150 kr/natt i nuläget, ni fördelas i 2-5-bäddsrum.

Hur man anmäler sig:
1. Betala anmälningsavgift om 200 kr till föreningens Mossornas vänners pg-konto 13 37 88-0 – senast den 15 maj 2019.
Ange namn + Vitmosskurs. Först till kvarn….

2. Sänd anmälningsinformationen samtidigt till kursansvarig Sara Asker, till saranilsson@hotmail.com, smsa eller ring tel 070-824 26 11.
Anmälan ska minst innehålla: ditt namn, telefon, e-post, hemma/boendeort. Ange ifall du kommer med bil och hur många lediga platser du har i din bil.

Arrangör: Mossornas vänner

Moss-drottning i radions Naturmorgon

Moss-drottning i radions Naturmorgon

Naturmorgon är ett givet inslag i den morgonpigga naturälskarens lördagsrutin. För ett par veckor sedan fick lyssnarna stifta bekantskap med ”mossdrottningen” Judith Christoffersson från Tutaryd i Småland. Lyssna på inslaget Moss-drottning i stövlar och ljusblå klänning här.

Läs gärna om hennes fascinerande liv och spännande mossfynd i Föreningen Smålands floras tidskrift Parnassia här. Bland annat har hon hittat den sägenomspunna lysmossan Schistostega pennata i en grotta i Vedåsa socken. Detta finns beskrivet i Sydsmåländsk natur III under rubriken Flickan som hittade drakguldet, utgiven av Kronobergs läns naturvetenskapliga förening.

Begagnad litteratur till SALU!

Begagnad litteratur till SALU!

Vi har fått som  en mängd mosslitteratur som vi säljer till förmånliga priser (behållningen går till föreningen).
Innan du gör din beställning behöver du kontrollera att titeln finns kvar. Detta gör du genom att mejla Tomas, e-post. Gör sen din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0. Om du har frågor om beställningen sänd dessa till Tomas Hallingbäck, e-post. GLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas.

Titlar till salu

gåvor från Gillis Een’s kvarlämnade böcker:

Nr. 37. Augier, J. 1966. Flore des Bryophytes. Paris. 702 p. –  Pris: 50
Nr. 38. Brotherus, V F. 1923. Die Laubmoose Fennoskandias. Soc. pro Fauna et Flora Fennica. Flora Fennica I. 635 p. Helsingfors. –  Pris: 100 kr
Nr. 39. Casares-Gil, A. 1919. Flora Ibérica Hepáticas. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. pp. 775.  Pris: 50
Nr. 40. Casares-Gil, A. 1932. Flora Ibérica Musgos. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. pp 434.  Pris: 50
Nr. 41. Dixon, H.N. 1954, The student’s handbook of British mosses. Third Edition. Eastbourne.pp 1-582.  Pris: 50
Nr. 42. Florschütz, P A 1964. Flora of Suriname vol. VI, part I. Musci  Pris: 50
Nr. 43. Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. 1985. Mossor en fälthandbok. Andra reviderade upplagan. Interpublishing, Stockholm. 288 sidor.  Pris: 50 kr SÅLD
Nr. 44. Hedenäs, L. 1992. Taxonomic studies on pleurocarpous mosses with special reference to the Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus complex in northern Europé.. Dissertation for Doctor Dept of Botany Univ. Sthlm.  Pris: 50
Nr. 45. Jensen, C. 1939. Skandinaviens bladmossflora. Köbenhavn. Munksgaard förlag. 535 pp.  Pris: 100 kr
Nr. 46. Migula, W. 1904. Band I. Moose. Prof. Dr. Thomé’s Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, in Wort und Bild, für Schule und Haus ; mit … Tafeln … von Walter Müller. 512 sidor.   Pris: 50
Nr. 47. Müller, C. 1849. Muscorum frondosuorum omnium hucusque cognitorum. Pars prima , musci vegetatopnis acrocarpicae. Berolini. 812 sidor. Alla på latin!  Pris: 50 SÅLD
Nr. 48. Müller, C. 1851. Muscorum frondosuorum omnium hucusque cognitorum. Pars secunda, musci vegetatopnis pleurocarpicae. Berolini. 772 sidor. Alla på latin!  Pris: 50 SÅLD
Nr. 49. Pavletic, Z. 1955. Prodromus flore briofita Jugoslavije. Zagreb. 578 sidor. På serbiska eller kroatiska, vet ej.  Pris: 50
Nr. 50. Podpera, J. 1954, Conspectus Muscorum Europaeorum. (Prace Cesko- slovenske Akademie VED, sekce biologicka, sv. 3). 697 p.  Pris: 50
Nr. 51. Sjödin, Å. 1980. Index to distribution maps of bryophytes 1887–2975. I. Musci. Svenska Växtgeografiska Sällskapet, Uppsala 1980.  Pris: 50
Nr. 52. Störmer, P. 1969. Mosses with a Western and Southern Distribution in Norway. Universitetsförlaget, Oslo, Bergen, Trondheim, Norway, 288 sidor.  Pris: 100 kr SÅLD
Nr. 53. Sullivant, W.S. 1864. Facsimile. Icones Muscorum of most of the mosses peculiar to eastern North America which have not been heretofore figured.   Pris: 50
Nr. 54. Sullivant, W.S. 1874. Facsimile. Icones Muscorum of most of the mosses peculiar to eastern North America which have not been heretofore figured. Supplement  Pris: 50

Gåvor från Lena Gustafsson

 1. Adlerz, E. 1907. Bladmossflora för sveriges lågland med särskilt avseende på arternas utbredning inom Närke. Örebro. Pris: 50
 2. Frahm, J.-P. & Frey, W. 2004. Moosflora. Mit 108 Ab Bildungen Von J. Döring. 2., Überarbeitete Auflage. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. Pris: 50
 3. Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1994.  Atlas of The Bryophytes of Britaln And Ireland. Volume 2 Mosses (Except Diplolepideae). Pris: 50
 4. Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1992.  Atlas of The Bryophytes of Britaln And Ireland. Volume 1 Liverworts. Pris: 50
 5. Krusenstjerna, E. von 1945. Bladmossvegetation och Bladmossflora i Uppsalatrakten. Akademisk Avhandling. Acta Phytogeographica Suecica 19. Pris: 50
 6. Persson, H. & Weimarck, H. 1939. Mossfloran i Norra Kvills Nationalpark. K. Svenska Vetenskapsakademiens Skrifter I Naturskyddsärenden N:R 36. Pris: 60
 7. Persson, H. 1943. Mossfloran i Hamra Nationalpark. K. Svenska Vete~Skapsak.A:Demiens Sk,Rifter I Naturskyddsärenden  N:R 42. Pris: 50
 8. Persson, H. 1936. Mossfloran inom Ombergs skyddsområde. K. ~Venska -Vete~Skapsak.A:Demiens Sk,Rifter I Naturskyddsärenden  N:R 31. Pris: 75
 9. Persson, H. 1936. Mossfloran inom Ängsö Nationalpark. K. S venska Vetenskapsakademiens Skrifter i Naturskyddsärenden. Nr 30. Pris: 20
 10. Persson, H. 1935. Stenshuvuds Mossflora. K S Venska Vetenska.Psakademiens Skrif’fer I N Aturskyddsärenden N:N. 29. Pris: 70
 11. Sjödin, Å. 1980. Index To Distribution Maps of Bryophytes 1887-1975. I. Musci.  Växtekologiska Studier 11. Svenska Växtgeografiska Sällskapet. Uppsala 1980. Pris: 20
 12. Sjödin, Å. 1980. Index To Distribution Maps of Bryophytes 1887-1975. Ii. Hepaticae. Växtekologiska Studier 12. Svenska Växtgeografiska Sällskapet. Uppsala 1980. Pris: 50
 13. Sjögren, E. 1964, Epilithische Und Epigäische Moosvegetation In Laubwäldern Der Insel Öland. Pris: 50
 14. Tamm, C.O. 1953. Growth, Yield and Nutrition in carpets of a Forest Moss (Hylocomium Splendens). Tillväxt, Produktion Och Näringsekologi I Mattor Av En Skogsmossa. Meddelanden Från Statens Skogsforskningsinstitut Band 43. Nr L. Pris: 20
 15. Watson, E.V. 1964. The Structure and Life of Bryophytes. Pris: 50