Browsed by
Kategori: Uncategorized

Boktips! Ny vitmossbok med norra europas samtliga arter

Boktips! Ny vitmossbok med norra europas samtliga arter

Uppdaterat: Ny har vi äntligen fått in ett antal böcker!  
Sätt in 675 kr på Mossornas vänners plusgiro konto 13 37 88 – 0. OBS ange ditt namn + STARS, så sänder vi boken till dig!
Ny bok Sphagnum mosses – The Stars of European Mires med ALLA Europas 60 vitmossarter!
År 2011 utkom en andra upplaga av boken The Intricate Beauty of Sphagnum Mosses som liksom första upplagan behandlade alla Finlands vitmossor med utmärkta färgfoton och texter. Boken blev slutsåld bara efter några år. Förutom de sju författarna till 2011 års bok har Kjell Ivar Flatberg från Norge tillkommit till den nya boken. Eftersom Norge är det land som har flest vitmossarter i Europa (och i världen?) och Kjell Ivar är världsnestorn på vitmossor så är den nya boken mycket värdefull för alla som vill lära känna vitmossor.
Alla fotografier är i färg. Varje art har minst ett habitusfoto uppifrån, ibland från sidan, ibland ett miljöfoto, alltid foton av stamblad och grenblad, foton av tvärsnitt av huvudstam, grenstam, grenblad ibland även av grenstam från sidan samt för de flesta arter mikroskopfoto av grenbladens konvex resp. konkavsida.
Varje art har en beskrivning av de makroskopiska resp. mikroskopiska kännetecknen, speciella karaktärer, ekologi och artens utbredning. De makroskopiska färgfotografierna tagna av Jukka Laine är knivskarpa och representativa. De mikroskopiska fotona är starkt infärgade och ibland något suddiga, men säkerligen användbara.
Även om boken saknar bestämningsnycklar så finns det en bra och översiktlig tabell i boken där man kan återfinna de flesta nyckelkaraktärer och därigenom kan man komma fram till vilken art man har framför sig.
Boken rekommenderas varmt, trots priset!
Den kan beställas antingen av Mossornas Vänner eller direkt från Finland https://holvi.com/shop/Sphagna/ för 69 Euro + porto. (718 kr + porto)
Om du beställer den från Mossornas Vänner betalar du 620 (hämtpris i Uppsala) eller 620 kr + porto 55 kr.
Begagnad litteratur till SALU!

Begagnad litteratur till SALU!

Vi har fått som gåva av Lena Gustafsson en mängd mosslitteratur som vi säljer till förmånliga priser (behållningen går till föreningen).
Innan du gör din beställning behöver du kontrollera att titeln finns kvar. Detta gör du genom att mejla Tomas, e-post. Gör sen din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0. Om du har frågor om beställningen sänd dessa till Tomas Hallingbäck, e-post. GLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas.

Titlar till salu

 1. Adlerz, E. 1907. Bladmossflora för sveriges lågland med särskilt avseende på arternas utbredning inom Närke. Örebro. Pris: 50
 2. Andersen, A.G. m.fl. 1973. Den Danske Mosflora. I. Bladmoser. Gyldendal. Köbenhavn. Pris: 50 SÅLD!
 3. Andersson, H. m.fl. 1993. Vitmossor i Norden. Mossornas Vänner. Pris: 50 SÅLD
 4. Beever, J., Allison, K.W. & Child, J. 1992. The Mosses of New Zealand. University of Otago Press. Pris: 100 SÅLD
 5. Catcheside, D.G. 1987. Mosses of South Australia. D. J. Woolman, Government Printer. Pris: 100 SÅLD
 6. Düll, R. & Meinunger 1989. Deutschlands Moose. Bryophytes distribution maps of Germany part 1 Anthocerotae, hepatics and acrocapous mosse (Sphagnidae Andreaeidae Tetraphidales to Pottiales). Idh Verlag. Münstereifel . Pris: 50 SÅLD
 7. Frahm, J.-P. & Frey, W. 2004. Moosflora. Mit 108 Ab Bildungen Von J. Döring. 2., Überarbeitete Auflage. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. Pris: 50
 8. Bergenståhl m.fl. 1981. Mossflora. Fälthandbok över Sveriges vanligaste Mossor. Fältbiologerna. Pris: 50  SÅLD
 9. Hedenäs, L. 1993. Field and Microscope Keys to the Fennoscandian Species of The Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus Complex, Including Some Kelated Or Similar Species. Biodetektor . Pris: 50
 10. Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1994.  Atlas of The Bryophytes of Britaln And Ireland. Volume 2 Mosses (Except Diplolepideae). Pris: 50
 11. Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1992.  Atlas of The Bryophytes of Britaln And Ireland. Volume 1 Liverworts. Pris: 50
 12. Jensen, C. 1939. Skandinaviens Bladmossflora. Ejnar Munksgaard Köbenhavn. Pris: 100 SÅLD
 13. Krusenstjerna, E. von 1945. Bladmossvegetation och Bladmossflora i Uppsalatrakten. Akademisk Avhandling. Acta Phytogeographica Suecica 19. Pris: 50
 14. Krusenstjerna, E. von 1954. Mossflora och mossvegetation vid Harsprångets och i Syd-Muddus i Lule Lappmark. Kung Sv Vet-akad Avh i Naturskärenden nr 10: 1–37. Pris: 20 SÅLD
 15. Krusenstjerna, E. von 1964. Stockholmstraktens Bladmossor. Förteckning över Bladmossor (utom Sphagna) Med fyndorts-, ståndorts- och frekvensuppgifter. Botaniska Sällskapet I Stockholm. Pris: 50
 16. Macvicar, S.M. 1971. The Student’s Handbook of British Hepatics, Second Edition, Revised and enlarged. En klassiker! Pris:  SÅLD
 17. Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of The Torneträsk Area Northern Swedish Lappland. I Hepaticae. Pris: 50  SÅLD
 18. Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of The Torneträsk Area Northern Swedish Lappland. III General Part. Pris: 20  SÅLD
 19. Persson, H. & Weimarck, H. 1939. Mossfloran i Norra Kvills Nationalpark. K. Svenska Vetenskapsakademiens Skrifter I Naturskyddsärenden N:R 36. Pris: 60
 20. Persson, H. 1943. Mossfloran i Hamra Nationalpark. K. Svenska Vete~Skapsak.A:Demiens Sk,Rifter I Naturskyddsärenden  N:R 42. Pris: 50
 21. Persson, H. 1936. Mossfloran inom Ombergs skyddsområde. K. ~Venska -Vete~Skapsak.A:Demiens Sk,Rifter I Naturskyddsärenden  N:R 31. Pris: 75
 22. Persson, H. 1936. Mossfloran inom Ängsö Nationalpark. K. S venska Vetenskapsakademiens Skrifter i Naturskyddsärenden. Nr 30. Pris: 20
 23. Persson, H. 1935. Stenshuvuds Mossflora. K S Venska Vetenska.Psakademiens Skrif’fer I N Aturskyddsärenden N:N. 29. Pris: 70
 24. Piippo, S. et al. 2002. A Guide To The Common Liverworts And Hornworts of Singapore. Singapore Science Centre . Pris:  SÅLD
 25. Richardson, D.H.S. 1981. The Biology of Mosses. Blackwell Scientific Publications. Pris:  SÅLD
 26. Schuster, R.M. 1966, 1969, 1974, 1980. The Hepaticae and Anthocerotae of North America East of The Hundredth Meridian. Vol. 1, 2, 3, 4. Columbia University Press. 200 kr styck. Pris:  SÅLD
 27. Sjödin, Å. 1980. Index To Distribution Maps of Bryophytes 1887-1975. I. Musci.  Växtekologiska Studier 11. Svenska Växtgeografiska Sällskapet. Uppsala 1980. Pris: 20
 28. Sjödin, Å. 1980. Index To Distribution Maps of Bryophytes 1887-1975. Ii. Hepaticae. Växtekologiska Studier 12. Svenska Växtgeografiska Sällskapet. Uppsala 1980. Pris: 20
 29. Sjögren, E. 1964, Epilithische Und Epigäische Moosvegetation In Laubwäldern Der Insel Öland. Pris: 20
 30. Smith, A.J.E. 1990. The Liverworts of Britain & Ireland. . Pris: SÅLD
 31. Stenbeck, G. 1971. Förklaringar av allmänt använda engelska termer Och uttryck i bryologisk examinationslitteratur. Rapporter Och Uppsatser Nr R4. Institutionen För Skogsbotanik Skogshogskolan. Pris: 10 SÅLD
 32. Söderström, L. 1981. Norrlands Bladlevermossor, Fältbiologerna. Pris: 60 SÅLD
 33. Tamm, C.O. 1953. Growth, Yield and Nutrition in carpets of a Forest Moss (Hylocomium Splendens). Tillväxt, Produktion Och Näringsekologi I Mattor Av En Skogsmossa. Meddelanden Från Statens Skogsforskningsinstitut Band 43. Nr L. Pris: 10
 34. Waldheim, S. 1947. Kleinmoosgesellschaften Und Bodenverhältnisse In Schonen. Botaniska Notiser Supplement Vol. 1: L . C. W. K. Gleerup, Förlag, Lund. Pris: 20 SÅLD
 35. Watson, E.V. 1964. The Structure and Life of Bryophytes. Pris: 50
 36. Watson, E.V. 1968. British Mosses And Liverworts. Second Edition. Cambridge. An Introductory Work, With Full Descriptions And Figures of Over 200 Species, And Keys .For The Identification of All Except The Very Rare Spectes. SÅLD
Finns intresse för moss-app?

Finns intresse för moss-app?

För den mossintresserade kan artbestämningen vara en utmaning. Traditionella mossnycklar kräver användning av stereolupp och/eller mikroskop vilket i praktiken betyder att man behöver ta med sig mossa hem då dessa hjälpmedel är svåra att ta med sig. För den som vill artbestämma i fält finns idag  inga bra hjälpmedel. Vi undersöker därför om det finns intresse för en moss-app som i första hand utgår från karaktärer som kan observeras med blotta ögat och lupp i fält. Skulle du vara intresserad av en sådan app? Och skulle du i så fall vara intresserad av att testa en beta-version? Hör av dig till info@mossornasvanner.se.

 

Mossornas vänner säljer nu en lupp med belysning

Mossornas vänner säljer nu en lupp med belysning

Ett ljus i höstens mörker är att vi nu i Mossornas vänner erbjuder en lupp med belysning, Dvs en 10 X infällslupp med hölje av metall (21 mm linsdiameter) för 100 kr + porto.

Gör din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0. Om du har frågor om beställningen sänd dessa till Tomas Hallingbäck, e-postGLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas.