Kontakt

Kontakt

Vill du veta mer om föreningen och dess verksamhet kan du kontakta oss på E-post.

Det finns även kontaktpersoner för olika delar av landet.

Norra Norrland: Vakant!

Södra Norrland: Bengt Gunnar Jonasson, E-post.

Dalarna: Urban Gunnarsson, E-post.

Uppsala: Karin Wiklund, 072-565 96 12

Stockholm: Kristoffer Hylander, Solparksv. 6, 147 32 TUMBA, 08-420 205 06, E-post.

Göteborg: Peter Carlsson, Vantgatan 3G, 414 56 GÖTEBORG, 0708-23 67 76, 031-320 96 59, E-post.

Västergötland: Johan Dahlberg

Småland: Per Darell, tel. 072-508 66 86

Skåne: Nils Cronberg, Sandbyv. 204, 204 10 DALBY, 046-20 09 25, E-post.