Mossornas dag

Mossornas dag

Mossornas dag 16 oktober 2022

Mossornas dag 2022 blir det 16 oktober.

Uppsalaområdet 

OBS Ändrat Exkursionsmål!

Av olika anledningar har vi ändrat Exkursionsmålet för Mossornas Dag.

Vi åker alltså INTE till Björnsundets naturreservat, utan till Svanhusskogen naturreservat som ligger strax NV om Björnsundet.

Istället för kärr och sumpskog blir det gammelskog. Karin Wiklund har inventerat mossfloran översiktligt i reservatet och vi får med säkerhet se en del intressanta skogsmossor och man kan nu gå torrskodd om man önska det!

Till Svanhusskogen naturreservat som ligger ca 5 mil Öster om Uppsala (ca 1 timma i bil) kommer man genom att från Uppsala åka väg 288 (mot Alunda), men svänger höger vid Rasbo och Lejsta och följer vägen mot Hallstahammar. Efter ca 26 km från Lejsta — sväng vänster vid Holmsberg där det står ”Naturreservat” på en stor blå skylt, då kommer man in på grusvägen, Måviksvägen, på denna ca 1 km och då ser ni till höger P-platsen till Svanhusskogen naturreservat. Här träffas vi ca 10.00.

Ta med matsäck och dryck. Vi stannar som längst till klockan 15.00 — beroende på väder, lust och energi.

Varmt Välkomna Tomas Hallingbäck

För samåkning : Avfärd kl. 09:00 från Vasagatan utanför Biotopia, hemkomst ca kl. 16.

Anmälan senast fredag 14 oktober till Tomas Hallingbäck via e-mail till thallingback@hotmail.com eller via SMS till 070-545 86 09. Samarrangemang med Upplands Botaniska Förening.

————————————————-

MOSSORNAS DAG i Stockholmsområdet arrangeras i Tyresta nationalpark i samarbete med Botaniska Sällskapet i Stockholm. Mossutställning blir det kl 10-16 i Naturum. Därifrån utgår även mossexkursioner. Måns Persson och medlemmar från Mossornas vänner visar och berättar om både vanliga och ovanliga mossor och hur man känner igen dem.

Östergötland arrangeras det en mossguidning vid Ormlångenskogens NR i Finspångs kommun i samarbete med Naturskyddsföreningen i Finspång. Cirka 09:30 – 13:00. Samling vid Yxviken straxt norr om Lotorp kl 09:00. Ta med fika/lunch! Anmälan skickas till Sven Erik Pettersson antingen via mail pettersson.ekeberga@gmail.com eller via telefon (sms/samtal) 0702-180 189

Kontakta hemsideansvarig om aktiviteter denna dag så kan det läggas upp här!


Mossornas dag 17 oktober 2021

I Uppsala arrangeras sker en exkursion till Åland och Järlåsa socknar.
Vi börjar med att besöka Anddalsglupen med en varierad och välkänd mossflora av både våtmarks, barrskogs- och ädellövskogsmossor. Därefter besöker vi en mindre välundersökt, källpåverkad sumpskog, vid Ljusmossen, 5 km norrut, där kantvitmossa har hittats.
Avfärd kl. 09:00 från Vasagatan utanför Biotopia, hemkomst ca kl. 16. Alternativ träffpunkt: parkeringen vid Ålands kyrka kl. 09:30.
Anmälan senast fredag 15 oktober till Tomas Hallingbäck via e-mail till thallingback@hotmail.com eller via SMS till 070-545 86 09.
Meddela om du kan ta egen bil och i så fall om du kan ta passagerare eller om du vill samåka i någon annans bil.

Stockholmsområdet arrangeras en utställning med mossor och mossexperter på plats samt guidade turer.
Söndag 17 oktober kl 11.00–16.00.
Tyresta nationalpark, Naturrummet.
Samarrangemang med Botaniska sällskapet i Stockholm


Blocktrappmossa – Anastrophyllum saxicola

______________________________________________________________________________

Mossornas dag – den 14 oktober 2018

Mossintresset bara växer och växer. Nytt för i år är att Uppsala hakar på firandet med en heldag i nya naturreservatet Hammarskog, sydväst om Uppsala. Mossexperterna Tomas Hallingbäck och Karin Wiklund från Mossornas vänner kommer att finnas på plats för spridning av kunskap och inspiration om mossornas värld.

Det lyckade Mossornas dag-firandet i Tyresta nationalpark förra året gav mersmak. Intresset var stort bland både stora och små som både fick tillfälle att studera mossa i stereolupp inne i naturumet och med lupp ute i skogen. Även i år blir det mossutställning, nybörjarturer och moss-safari för dem som vill se något utöver de ”vanliga” arterna.

Mossornas dag på Söderåsen i Skåne arrangeras även i år av Lunds botaniska förening. I Skåne kan man även följa med Naturskyddsföreningen på en mossexkursion i Bockeboda utanför Kristianstad. För att fullt ut kunna njuta av denna tur bör man ta med både kängor/stövlar och fika. Har man lupp tar man med den.

Stockholm

Program: Mossutställning, Nybörjarturer, Moss-safari
Var: Tyresta nationalpark, naturum Nationalparkernas hus
Hitta: http://www.tyresta.se/hitta_hit/
Tider: Kl. 10.00-12:00 ”Moss-safari” Exkursion för dem som tittat åtminstone lite på mossor förut. Ca 2 timmar. Föranmälan!
Kl. 11.00-16.00: Mossutställning i naturum! Mosskunniga på plats.
Kl. 11.00-16.00: Mossturer för nybörjare. Turerna tar maximalt 1 timme. Ingen föranmälan.
Arrangörer: Botaniska sällskapet i Stockholm, naturum Nationalparkernas hus
Kontakt och anmälan: Måns Persson, 073-588 22 27, mossor@bsis.org

Mer info: http://www.tyresta.se/wp-content/uploads/2018/08/tyresta_program_2018_host_vinter.pdf ev ändringar i programmet publiceras på www.tyresta.se och www.bsis.org

Mossornas Dag i Hammarskog (Uppsala)

Program: Mossutställning, nybörjarturer och en tur för de som vill se alla mossor
Var: Uppsala naturskola och Hammarskog (som ligger ungefär 1 mil sydväst om Uppsala centrum).
Hitta: https://naturskolan.uppsala.se/
Tider:
Mossutställning:
kl 11-15. Lär dig några av våra vanligaste mossor och några till…
Mossor för Nybörjare:
För dig som är nyfiken på mossor.
Startar kl. 12.30, 13:00, 14:00 från Naturskolan. Vi går i och kring Naturskolan (max 45 min.)
Moss-safari för de som vill se alla mossor, små som stora:
Med experterna Tomas Hallingbäck och Karin Wiklund (max 2 timmar). OBS ta med lupp (10 X räcker)!
Startar kl. 10:00 från stora P-platsen vid herrgården.

Arrangörer: Mossornas Vänner i samarbete med Upplands Botaniska Förening och Uppsala naturskola, Hammarskog.
Kontaktperson: Karin Wiklund, 072-565 96 12

Skåne

Söderåsen

Program: Mossutställning, Mikroskopering, Guidad mosstur
Var: Söderåsen, naturum Skäralid
Tid: 11-15
Arrangör: Lunds botaniska förening
Kontaktperson: Linda Birkedal, 070-530 36 86, linda.birkedal@naturskyddsforeningen.se

Kristianstad

Program: Mossexkursion i bokskog, passar nybörjare
Var: Bockeboda utanför Kristianstad
Hitta: P-platsen i Bockeboda
Tid: 11-14
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla
Kontaktperson: Rune Stenholm Jakobsen, tel 070-728 7974, rune.s.jakobsen@gmail.com
https://kristianstad.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/54/2018/08/H%C3%B6stprogram2018.pdf