Mossornas dag

Mossornas dag

MOSSORNAS DAG 15 OKTOBER 2023

I år infaller mossornas dag den 15 oktober och runt om i landet anordnas guidningar och exkursioner. Håll utkik i era lokala kanaler! Här nedan listas det allteftersom lokala evenemang, Uppsala och Östergötland än så länge!

Välkomna till Mossornas Dag i Uppland 2023, söndagen den 15 oktober.

Denna höst åker vi till Edskärret, strax NV om Östhammar. Edskärret. Naturreservatets parkering breddgrad 60.27304 Längdgrad 18.32921

Edskärret ligger ca 75 km från Uppsala (åt Nordost). Man åker från Uppsala väg 288 via Gimo mot Börstil, där vi svänger till vänster, norrut på väg 76, och passerar avtagsvägen mot Östhammar. Efter ca 1,6 km efter avtaget Östhammar tar ni en mindre väg skyltat ”Raggarön 24”, där åker ni bara 270 m och tar till vänster på mycket liten väg där det finns en förbudsskylt ”mot motortrafik” med reservation för ”behörig trafik” vilket ska gälla besökare till reservatet. Efter ca 1 km på denna ska vi alla parkera.

Kärret är av typ källkärr och är i mossiga kretsar känt för sin stora förekomst av dunmossa (Trichocolea tomentella), kanske Sveriges vackraste levermossa.

I själva källkärret kommer vi att behöva stövlar. I sumpskogen finns rikligt av praktbräkenmossa (Plagiochila asplenioides) och dunmossa (Trichocolea tomentella). På de öppna kärrytorna finns en rad rikkärrsmossor såsom späd skorpionmossa (Scorpidium cossonii) och purpurvitmossa (Sphagnum warnstorfii). Vi får även se de två relativt sällsynta tuffmossorna klotuffmossa (Palustriella falcata) och svartknoppsmossa (Catoscopium nigritum). Av intressanta levermossor i kärret kommer vi förhoppningsvis att få se flikbålmossa (Riccardia multifida) och fetbålmossa (Aneura pinguis) samt om vi har tur även kärrmörkia (Moerckia flotoviana).

Vi planerar att stanna på denna lokal fram till åtminstone kl. 13.00. Ifall önskemål finns om att besöka ytterligare en mossig lokal innan dagen går till ända finns det t ex en skog vid Gimo (strax sydöst om Gimo damm), som vi kan stanna till vid. – Allt beroende på väder, lust och energi.

Många av oss kommer att utgå från Biotopia i Uppsala, där vi samlas kl 09:00 för samordning i bilar.

Ifall ni behöver åka på egen hand träffas vi ca 10.15 på reservatets parkering.
Ta med stövlar, matsäck och dryck.

Anmäl dig senast fredagen den 13 okt till Tomas Hallingbäck, SMS 070-54 58 609 eller e-post thallingback@hotmail.com. Tala om ifall du behöver skjuts eller om du har egen bil och hur många extra passagerare du kan ta. Tala också om ifall du åker direkt till mötesplatsen vid Edskärret och vilka som i så fall åker med dig dit.

Detta är ett samarrangemang mellan Upplands Botaniska Förening och Mossornas Vänner

Varmt Välkomna
Tomas Hallingbäck & Karin Wiklund


Mossornas dag – möt naturens doldisar. Mossornas dag på Tåkern, Östergötland.

Denna dag fokuserar vi på några riktiga doldisar – mossorna! De finns överallt. I skogen, i vattnet, på strandängen, på grusplan, ja till och med växandes på en sten. Mossor är fantastiskt spännande arter som har en otrolig förmåga att klara sig i riktigt tuffa förhållanden. Ändå tycks många människors relation till mossor framför allt vara irritation när mossorna växer på ”fel” ställen. Vill du ha en annan relation till mossor? Passa på att besöka oss denna dag!

Naturum Tåkern har öppet 10:00-15:00 den 15 oktober. Under dagen erbjuder vi följande aktiviteter:

UTSTÄLLNING AV MOSSOR
Kan du Sveriges vanligaste mossor? Eller vet du om att Östergötlands landskapsmossa flyter runt på vattnet på Tåkern? Inne på naturum kommer det under dagen finnas en tillfällig mossutställning där du får lära känna både de vanligaste och ovanliga mossor i Sverige.

GUIDAD TUR – MÖT NATURENS DOLDISAR
Följ med på en guidad tur med Staffan Carlsson. Våga utmana dina föreställningar om att mossor är tråkiga och kliv in i en värld full av häftiga överlevnadsstrategier, ett annorlunda sexliv och fantastiska anpassningar till tuffa förhållanden. Staffan kommer på ett enkelt och lustfullt sätt berätta om dessa små arter med en stor passion.

Tid: 11:00-12:00
Kostnad: 60 kr/vuxen och gratis för barn.
Ålder: Från cirka 6 år och uppåt.
Plats: Samling vid receptionen inne på naturum.

DAGENS ART
Inne på naturum håller vi en kort guidning om en av Sveriges över 1000 mossarter. Dötrist och långtråkigt? Nej, alldeles, alldeles underbart!

Tid: 13:30-13:40
Kostnad: Gratis.
Ålder: Från cirka 6 år och uppåt.
Plats: Samling vid receptionen inne på naturum.


Mossornas dag 16 oktober 2022

Mossornas dag 2022 blir det 16 oktober.

Uppsalaområdet 

OBS Ändrat Exkursionsmål!

Av olika anledningar har vi ändrat Exkursionsmålet för Mossornas Dag.

Vi åker alltså INTE till Björnsundets naturreservat, utan till Svanhusskogen naturreservat som ligger strax NV om Björnsundet.

Istället för kärr och sumpskog blir det gammelskog. Karin Wiklund har inventerat mossfloran översiktligt i reservatet och vi får med säkerhet se en del intressanta skogsmossor och man kan nu gå torrskodd om man önska det!

Till Svanhusskogen naturreservat som ligger ca 5 mil Öster om Uppsala (ca 1 timma i bil) kommer man genom att från Uppsala åka väg 288 (mot Alunda), men svänger höger vid Rasbo och Lejsta och följer vägen mot Hallstahammar. Efter ca 26 km från Lejsta — sväng vänster vid Holmsberg där det står ”Naturreservat” på en stor blå skylt, då kommer man in på grusvägen, Måviksvägen, på denna ca 1 km och då ser ni till höger P-platsen till Svanhusskogen naturreservat. Här träffas vi ca 10.00.

Ta med matsäck och dryck. Vi stannar som längst till klockan 15.00 — beroende på väder, lust och energi.

Varmt Välkomna Tomas Hallingbäck

För samåkning : Avfärd kl. 09:00 från Vasagatan utanför Biotopia, hemkomst ca kl. 16.

Anmälan senast fredag 14 oktober till Tomas Hallingbäck via e-mail till thallingback@hotmail.com eller via SMS till 070-545 86 09. Samarrangemang med Upplands Botaniska Förening.

————————————————-

MOSSORNAS DAG i Stockholmsområdet arrangeras i Tyresta nationalpark i samarbete med Botaniska Sällskapet i Stockholm. Mossutställning blir det kl 10-16 i Naturum. Därifrån utgår även mossexkursioner. Måns Persson och medlemmar från Mossornas vänner visar och berättar om både vanliga och ovanliga mossor och hur man känner igen dem.

Östergötland arrangeras det en mossguidning vid Ormlångenskogens NR i Finspångs kommun i samarbete med Naturskyddsföreningen i Finspång. Cirka 09:30 – 13:00. Samling vid Yxviken straxt norr om Lotorp kl 09:00. Ta med fika/lunch! Anmälan skickas till Sven Erik Pettersson antingen via mail pettersson.ekeberga@gmail.com eller via telefon (sms/samtal) 0702-180 189

Kontakta hemsideansvarig om aktiviteter denna dag så kan det läggas upp här!


Mossornas dag 17 oktober 2021

I Uppsala arrangeras sker en exkursion till Åland och Järlåsa socknar.
Vi börjar med att besöka Anddalsglupen med en varierad och välkänd mossflora av både våtmarks, barrskogs- och ädellövskogsmossor. Därefter besöker vi en mindre välundersökt, källpåverkad sumpskog, vid Ljusmossen, 5 km norrut, där kantvitmossa har hittats.
Avfärd kl. 09:00 från Vasagatan utanför Biotopia, hemkomst ca kl. 16. Alternativ träffpunkt: parkeringen vid Ålands kyrka kl. 09:30.
Anmälan senast fredag 15 oktober till Tomas Hallingbäck via e-mail till thallingback@hotmail.com eller via SMS till 070-545 86 09.
Meddela om du kan ta egen bil och i så fall om du kan ta passagerare eller om du vill samåka i någon annans bil.

Stockholmsområdet arrangeras en utställning med mossor och mossexperter på plats samt guidade turer.
Söndag 17 oktober kl 11.00–16.00.
Tyresta nationalpark, Naturrummet.
Samarrangemang med Botaniska sällskapet i Stockholm


Blocktrappmossa – Anastrophyllum saxicola

______________________________________________________________________________

Mossornas dag – den 14 oktober 2018

Mossintresset bara växer och växer. Nytt för i år är att Uppsala hakar på firandet med en heldag i nya naturreservatet Hammarskog, sydväst om Uppsala. Mossexperterna Tomas Hallingbäck och Karin Wiklund från Mossornas vänner kommer att finnas på plats för spridning av kunskap och inspiration om mossornas värld.

Det lyckade Mossornas dag-firandet i Tyresta nationalpark förra året gav mersmak. Intresset var stort bland både stora och små som både fick tillfälle att studera mossa i stereolupp inne i naturumet och med lupp ute i skogen. Även i år blir det mossutställning, nybörjarturer och moss-safari för dem som vill se något utöver de ”vanliga” arterna.

Mossornas dag på Söderåsen i Skåne arrangeras även i år av Lunds botaniska förening. I Skåne kan man även följa med Naturskyddsföreningen på en mossexkursion i Bockeboda utanför Kristianstad. För att fullt ut kunna njuta av denna tur bör man ta med både kängor/stövlar och fika. Har man lupp tar man med den.

Stockholm

Program: Mossutställning, Nybörjarturer, Moss-safari
Var: Tyresta nationalpark, naturum Nationalparkernas hus
Hitta: http://www.tyresta.se/hitta_hit/
Tider: Kl. 10.00-12:00 ”Moss-safari” Exkursion för dem som tittat åtminstone lite på mossor förut. Ca 2 timmar. Föranmälan!
Kl. 11.00-16.00: Mossutställning i naturum! Mosskunniga på plats.
Kl. 11.00-16.00: Mossturer för nybörjare. Turerna tar maximalt 1 timme. Ingen föranmälan.
Arrangörer: Botaniska sällskapet i Stockholm, naturum Nationalparkernas hus
Kontakt och anmälan: Måns Persson, 073-588 22 27, mossor@bsis.org

Mer info: http://www.tyresta.se/wp-content/uploads/2018/08/tyresta_program_2018_host_vinter.pdf ev ändringar i programmet publiceras på www.tyresta.se och www.bsis.org

Mossornas Dag i Hammarskog (Uppsala)

Program: Mossutställning, nybörjarturer och en tur för de som vill se alla mossor
Var: Uppsala naturskola och Hammarskog (som ligger ungefär 1 mil sydväst om Uppsala centrum).
Hitta: https://naturskolan.uppsala.se/
Tider:
Mossutställning:
kl 11-15. Lär dig några av våra vanligaste mossor och några till…
Mossor för Nybörjare:
För dig som är nyfiken på mossor.
Startar kl. 12.30, 13:00, 14:00 från Naturskolan. Vi går i och kring Naturskolan (max 45 min.)
Moss-safari för de som vill se alla mossor, små som stora:
Med experterna Tomas Hallingbäck och Karin Wiklund (max 2 timmar). OBS ta med lupp (10 X räcker)!
Startar kl. 10:00 från stora P-platsen vid herrgården.

Arrangörer: Mossornas Vänner i samarbete med Upplands Botaniska Förening och Uppsala naturskola, Hammarskog.
Kontaktperson: Karin Wiklund, 072-565 96 12

Skåne

Söderåsen

Program: Mossutställning, Mikroskopering, Guidad mosstur
Var: Söderåsen, naturum Skäralid
Tid: 11-15
Arrangör: Lunds botaniska förening
Kontaktperson: Linda Birkedal, 070-530 36 86, linda.birkedal@naturskyddsforeningen.se

Kristianstad

Program: Mossexkursion i bokskog, passar nybörjare
Var: Bockeboda utanför Kristianstad
Hitta: P-platsen i Bockeboda
Tid: 11-14
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla
Kontaktperson: Rune Stenholm Jakobsen, tel 070-728 7974, rune.s.jakobsen@gmail.com
https://kristianstad.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/54/2018/08/H%C3%B6stprogram2018.pdf