Mossornas vänner 1977–1991

Mossornas vänner 1977–1991

Nedan listas alla nummer av tidskriften Mossornas vänner utgivna 1977–1991.

Utgivna nummer

Klicka på rubrikerna för tidsperiod och tidskrift nedan för att navigera till innehållsförteckningen för valt nummer. Rubriken för respektive utgåva innehåller en länk till pdf. Visas längre ner på sidan under rubriken Innehållsförteckningar.


Innehållsförteckningar

Här visas innehållsförteckningarna för alla ovan listade nummer av Myrinia. För att navigera till ett specifikt nummers innehållsförteckningar klickar man på rubrikerna för tidsperiod och tidskrift ovan under rubriken Utgivna nummer.

Mossornas vänner 34(1) 1991

Kom igen nu, amatörer! – Johansson, P. 1
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. i Göteborgstrakten 1990. – Andersson, H. 3
Utbredningskartor för Polens bladmossor. – Hedenäs, L. 6
Hotade mossor i Europa. – Hallingbäck, T. 7
Mosskurs planeras. – Hedenäs, L. & Hallingbäck, T. 14

Mossornas vänner 33(2) 1990

Register över taxa. (vol. 1-33) 1
Register över provins. (vol. 1-33) 3
Göteborgstraktens mossflora, exkursionsrapporter. (register vol. 1-33) 5
Göteborgstraktens mossflora, artiklar. (register vol. 1-33) 7
Författarregister. (vol. 1-33) 8
Kronologiskt register. (vol. 1-33) 13
Mossornas Vänner, medlemmar 1990. 18
Härskogen 1990-04-08, ruta -1i. (06B1i) – Blomgren, E. 25
Säve-Tuve 1990-04-22, ruta +2d. (07B2d) – Johansson, P. 26
Långexkursion på Sotenäset 5-6 maj 1990. 27
Ucklum 1990-05-20, ruta +9f. (07B9f) – Bergqvist, S. 28
Protokoll fört vid Mossornas Vänners årsmöte 900505. – Blomgren, E. 29
Program i Göteborg hösten 1990. 30

Mossornas vänner 33(1) 1990

Kynne älv – inventering av mossfloran. – Bergqvist, S. 1
Långväga gäst eller invandrare? (Schizomitrium pallidum) – Blomgren, E. 4
Något om grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) och dess ekologi i Sverige. – Hallingbäck, T. 5
Rättning till Scapania-nyckel. – Damsholt, K. & Hallingbäck, T. 8
Väktare – mossor. – Hallingbäck, T. 10
Prässebo 1989-09-17, ruta +9i. (07B9i) – Bergqvist, S. 11
Fotskäl 1989-10-01, ruta -5a*. (06C5a) – Blomgren, E. 12
Hemsjö 1989-10-15, ruta +3a*. (07C3a) – Johansson, P. 13
Svartedalen 1989-11-12, ruta +6f. (07B6f) – Andersson, H. 14
Till salu. 16
Inventeringsexkursioner i Göteborg våren 1990. 17
Vårprogram Stockholm 1990. 17
NBS’ exkursion 1990 (inbjudan). – Cronberg, N. & Damsholt, K. 18
Exkursionshelg på Sotenäset i mellersta Bohuslän, 5-6 maj. (inbjudan) – Bergqvist, S. 19
Verksamhetsberättelse 1989. – Styrelsen 21
Resultat 1988-1989. – Johansson, P. & Blomgren, E. 22
Revisionsberättelse. – Bernström, G. 24
Kallelse till årsmöte. – Styrelsen 25

Mossornas vänner 32(2) 1989

Inventering av mossfloran i diabasområdet på Stärnöhalvön utanför Karlshamn. – Cronberg, N. 31
Nödinge 1989-04-02, ruta +4f. (07B4f) – Sögård, P. 41
Klövedal (Tjörn) 1989-04-16. (07A8j) – Johansson, P. 43
Björketorp 1989-04-30, ruta -9j. (06B9j) – Johansson, P. 45
Mossornas Vänners exkursion till Mölnbo marmorbrott, 23/4 -89. – Hedenäs, L. 47
Mossornas Vänners exkursion till södra Östergötland, 19-21/5 -89. – Hedenäs, L. 47
Höstprogram Göteborg 1989. 49
Höstprogram Stockholm 1989. 50
Endangered Bryophytes in Europe – Causes and conservation. (Inbjudan till symposium) – Hallingbäck, T. 51
Bestämningsservice. 52

Mossornas vänner 32(1) 1989

Cryphaea heteromalla i Sverige. – Hedenäs, L. 1
De store Lophocolea-arter i Norden – Hvor vokser L. latifolia? – Damsholt, K. 2
Sinikka Piippos Brachythecium-nyckel översatt. – Hedenäs, L 8
Mossornas Vänners exkursion till ruta +4j vid Mjörns södra strand, 21/8 -88. (07B4j) – Sögård, P. 13
Marstrand 1988-09-04, ruta +5j*. (07A5j) – Blomgren, E. 14
Mossornas Vänners exkursion i Jörlanda-trakten (+7c), 1988-09-18. (07B7c) – Andersson, H. 16
Mossornas Vänners exkursion till Styrsö, ruta -8b, 2/10 -88. (06B8b) – Bergqvist, S. 17
Förlanda 1988-10-30, ruta -4i. (06B4i) – Johansson, P. 18
Mossornas Vänners exkursion till ruta +4e, 13/11 -88. (07B4e) – Sögård, P. 20
Vårprogram Göteborg 1989. 21
Vårprogram Stockholm 1989. – Hedenäs, L. & Kristensson, G. 22
NBS i Jämtland. (inbjudan) – Hedenäs, L., Söderström, L. & Jonsson, B.G. 23
Levermosskurs i Jämtland (inbjudan). – Hallingbäck, T. 24
Resultat- & balansräkning för Mossornas Vänner. – Johansson, P. & Blomgren, E. 25
Revisionsberättelse. – Bernström, G. 26
Kallelse till årsmötet. 27
Subscription & back copy prices, and how to pay from outside the Nordic countries. 28
En rekommendabel stereolupp. 29
Till salu. – Bengtsson, R. 29
Angående tidskriftens numrering. 30

Mossornas vänner 31(2) 1988

Cratoneuron decipiens, förbisedd i södra Sverige? – Hedenäs, L. 29
Litteratur om Fissidens. 35
Mossornas Vänners exkursion till Runmarö 21-22 maj. – Ekelöf, G. 36
Höstprogram Göteborg 1988. 38
Höstprogram Stockholm 1988. 39
Bestämningsservice. 40

Mossornas vänner 31(1) 1988

Strategier hos mossor. – Fransén, S. & Hallingbäck, T. 1
Pottia lanceolata, funnen på Ragnhildsholmen i Bohuslän. – Sögård, P. 13
Mossornas Vänners exkursion 87-08-30 till ruta +5c. (07B5c) – Sögård, P. 16
Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 1987-10-11. Ruta +9g. (07B9g) – Andersson, H. 17
Mossornas Vänners exkursion till Kungsbackatrakten 87-10-15. Ruta -6f. (06B6f) – Sögård, P. 19
Mossornas Vännersinventeringsexkursion 871108 till ruta 0g. (07B0g) – Blomgren, E. 20
Stockholmssektionens exkursion till Mindalssjön, Turinge socken, Sörmland, 87 09 27. – Emanuelsson, E. 21
Vårprogram Göteborg 1988 22
Vårprogram Stockholm 1988 23
Sphagnum-kurs i Dalarna. (utlysning) 24
Resultat- & balansräkning för Mossornas Vänner. 25
Revisionsberättelse. 26
Kallelse till årsmötet. 27

Mossornas vänner 30(2) 1987

En ny svensk lokal för Hygrohypnum montanum. – Hedenäs, L. 1
Douinia ovata på Sotenäset i Bohuslän. – Bergqvist, S. 2
Mossfynd – nyare fynd av Buxbaumia. – Sticher, H.-O. 4
Kortfattad Sphagnum-ekologi för sydvästra Sverige. – Andersson, H. 5
Mossornas Vänners första vårexkursion 1987-04-12, Ruta +8e. (07B8e) – Andersson, H. 10
Mossornas Vänners inventeringsexkursion till ruta -3i, 870426. (06B3i) – Blomgren, E. 11
Mossornas Vänners tredje vårexkursion 87-05-10, Ruta -9g. (06B9g) – Andersson, H. 12
Mossornas Vänners exkursion till Öresjön 24 maj 87. – Sögård, P. 13
Stockholmssektionens exkursion till Tegelvreten, Kagghamra, i Grödinge socken, Södermanland, 87 05 24. – Emanuelsson, E. 14
Höstprogram Göteborg. 16
Höstprogram Stockholm. 18
Medlemsförteckning – Stockholm med omnejd. 19
Tiveden 16-18/10. 20
Bestämningsservice. 21

Mossornas vänner 30(1) 1987

Ett säreget hyperitberg i Värmland. – Hallingbäck, T. 1
Sällsynta och dåligt kända mossor i Sverige. – Hallingbäck, T., Hedenäs, L. & Söderström, L. 5
Höstexkursioner Göteborg 1986: nr 1, 24/8, Östad-Risveden. (07B6j) – Johansson, P. 17
Höstexkursioner Göteborg 1986: nr 3, 21/9, Stannum (Lärjeån). (07B3h) – Johansson, P. 19
Höstexkursioner Göteborg 1986: nr 4, 5/10, Härryda. (07B1j) – Ekman, J. 21
Mossornas Vänners 5:e höstexkursion 19/10 1986. (06B9i) – Bergqvist, S. 22
MV:s sjätte höstexkursion 861102 till ruta -7f. (06B7f) – Blomgren, E. 23
Vårprogram Göteborg 1987. 24
Vårprogram Stockholm 1987. 25

Mossornas vänner 29(Supp.) 1986

Register över taxa. (vol. 1-28) 3
Register över provins. (vol. 1-28) 6
Göteborgstraktens mossflora, artiklar. (register vol. 1-28) 8
Göteborgstraktens mossflora, exkursionsrapporter. (register vol. 1-28) 10
Kronologiskt register. (vol. 1-28) 11
Författarregister. (vol. 1-28) 19

Mossornas vänner 29 1986

Hur långt söderut finns Pogonatum dentatum idag? – Hedenäs, L. 3
Sphagnum strictum, atlantvitmossa, en förbisedd vitmossa? – Hallingbäck, T. 8
Myrinia pulvinata i Sverige. – Hedenäs, L. 11
Mossor i Madesjö och Örsjö församlingar år 1911. – Medelius, S. (postumt) 16
Om 4 i Norden sjaeldne eller nye Lophozia-arter. – Damsholt, K. 23
Altarliden. Nekrologi över ett skyddsvärt naturskogsområde i Lycksele Lappmark. – Söderström, L. 32
Vi har bildat Mossornas Vänners lokalavdelning i Stockholmsområdet. – Eriksson, L., Kristensson, G. & Hedeneäs, L. 37

Mossornas vänner 28 1986

En mossig sprickdal i Värmland. – Hallingbäck, T. 3
Mossornas Vänners första vårexkursion, 13 april 1986. (06B7d) – Gustafsson, L. 9
M.V.s andra vårexkursion, 1986-04-27. (06B8g) – Johansson, P. 11
Mossornas Vänners tredje vårexkursion 1986-05-04, ruta +7h (Skepplanda). (07B7h) – Andersson, H. 12
Mossornas Vänners långexkursion till Norge 24-25 maj 1986. – Sidenvall, G. 14
Med N.B.S. i Dalsland 1986. Exkursionsdagbok. – Kristensson, G., Hallingbäck, T., Johansson, P., Fransén, S. & Söderström, L. 17
Lophozia (Leiocolea) bantriensis (HOOK.) STEPH. Artskarakteristika og relationer til nærtstående taxa. – Damsholt, K. 25
Generell moseøkologi från nr 27/mars 1986, Litteratur. – Hofstad, M. 31
Upprop – kontaktpersoner. 32
Mossornas Vänner – Göteborgskretsens höstprogram 1986. 34

Mossornas vänner 27(X) 1986

Vitmossor i Norden. Handbok. – Andersson, H. m.fl. 1

Mossornas vänner 27 1986

Kära mossvänner. 2
Bryum wrightii Sull et Lesq. – en högarktisk mossa funnen i Nordnorge. – Andersson, H. 3
Myrinia pulvinata i Angered, Västergötland. – Hedenäs, L. 5
De axillära håren hos Amblystegium riparium, Campylium polygamum och Drepanocladus aduncus. – Hedenäs, L. 6
Utlysning av Osloexkursion. – Johansson, P. 8
Bemerkinger til og illustrationer af nogle nordiske arter af slaegten Cephaloziella (SPRUC.) SCHIFFN. – Damsholt, K. 9
Utlysning av Nordic Bryological Society’s exkursion till Dalsland. – Fransén, S. & Hallingbäck, T. 30
Generell moseøkologi. – Hofstad, M. 31

Mossornas vänner 26 1985

De Nordiske arter av slægten Kurzia v. Mart. – Damsholt, K. 3
Orthodontium lineare i Göteborgs-området. – Fransén, S. 10
Peristom III: Diplolepider, Eubryales och Hypnobryales. – Fransén, S. 12
Mossornas Vänners 1:a höstexkursion 25:e augusti 1985. (07B0h) – Fransén, S. 18
Mossornas Vänners andra exkursion hösten 85 gick till ruta +9d och samlade 5 deltagare. (07B9d) – Sögård, P. 19
Mossornas Vänners 3:dje höstexkursion 22/9 1985. (07B4h) – Sögård, P. 20
MV:s 5:te höstexkursion Frillesås-Landa 20 okt. -85. Ruta -2g. (06B2g) – Johansson, P. 22
Exkursionsprogram för Mossornas Vänner våren 1986. 24

Mossornas vänner 25 1985

Bladmossor på kalkförekomster i södra Stockholms skärgård. – Hedenäs, L. 3
Trichostomum crispulum på västkusten. – Carlsson, P. & Hallingbäck, T. 8
Mossornas Vänners andra vårexkursion 1985 gick till ruta +2c. (07B2c) – Sögård, P. 11
Mossornas Vänners 2:a vårexkursion 1985-04-28. Ruta -3e. (06B3e) – Hallingbäck, T. 13
Mossornas Vänners långexkursion till Skåne 1985- 05-11. – Andersson, H. 14
Mossexkursion 85-06-02 – Inventeringsruta -2a*. (06C2a) – Sticher, H.-O. 16

Mossornas vänner 24 1985

Vitmossor i Norden, del 4. – Andersson, H., Carlsson, P., Dahl, Å., Ekman, S., Fransén, S., Hallingbäck, T., Johansson, P., Kristensson, G., Roth, S., Salomonson, S. & Sögård, P. 2
Tyresta-Åva, ett blivande naturreservat med spännande mossflora. – Hedenäs, L. 28
Rättelse till Øllgaard, H. & Damsholt, K. 1985: To sociationsdannende levermossers, Anastrophyllum saxicola og Odontoschisma sphagni, utbredelse og spredning i de fennoskandiske lande. MV 23:5-9. 30

Mossornas vänner 23 1985

Annons m.m. 2
Sphaerocarpales, en säregen levermossordning. – Andersson, H. 3
To sociationsdannende levermossers, Anastrophyllum saxicola og Odontoschisma sphagni, utbredelse og spredning i de fennoskandiske lande. – Øllgaard, H. & Damsholt, K. 5
Lista över mossinventeringar i Sverige. – Hallingbäck, T. 10
Cephalozia macrostachya KAAL. og Cephalozia lunulifolia (DUM.) DUM. i Skandinavien. – Damsholt, K. 16

Mossornas vänner 22 1984

Tortula latifolia (Bush) Hartm. i Sverige. – Sögård, P. 2
Fossombronia pusilla funnen i Sverige. – Johansson, T. 6
Mossornas Vänners 1:a höstexkursion 1984-09-23. Ruta +1j. (07B1j) – Ekman, S. 8
MV:s 2:a höstexkursion, 7/10 -84. (06C4a) – Carlsson, P. 9
Mossornas Vänners 3:e höstexkursion 84 10 21 – Inventeringsruta + 9g. (07B9g) – Hallingbäck, T. 11
Mossornas Vänners 4:e höstexkursion 1984-11-11. Ruta +4c. (07B4c) – Andersson, H. 12
Föreningsmeddelande 14
Stig Waldheim in memoriam. ur Kalkmyrar och fuktängar i 1940-talets Skåne. Meddn. Västekol. Inst. Lunds Universitet. 1983. – Tyler, C. & Malmer, N. 14

Mossornas vänner 21 1984

Mossornas Vänners 1:a vårexkursion 840325. (07B1c) – Johansson, P. 1
Mossornas Vänners andra vårexkursion 84 04 01. (07B8d) – Bergqvist, S. 3
Mossornas Vänners tredje vårexkursion. 84 04 01. Ruta – 3g. (Ölmevalla s:n). (06B3g) – Andersson, H. 4
Mossfloran på cement och träd i Kungälv… – Sögård, P. 6
Något om Dalslands Zygodon-förekomster. – Bergström, S. (Postumt) 14
Inventeringen av Göteborgsområdet. – Hallingbäck, T. 18
Hotade mossor i jordbrukslandskapet. – Hallingbäck, T. 19

Mossornas vänner 20 1984

Vitmossor i Norden. Del 3. – Andersson, H., Carlsson, P., Dahl, Å., Ekman, S., Fransén, S., Hallingbäck, T., Johansson, P., Kristensson, G., Roth, S., Salomonson, S. & Sögård, P. 2

Mossornas vänner 19 1983

Mossornas Vänners tredje vårexkursion 83.04.24. (07B4i) – Mattsson, S. 7
Ölandsexkursionen 21-23/5 -83. – Carlsson, P. 8
Släktet Riccia i Sverige. – Hallingbäck, T. 10
Mossornas Vänners första höstexkursion 830904 gick till ruta +9a* i Erska sn. (07C9a) – Sögård, P. 14
Mossornas Vänners exkursion till Värmland 17-18 september 1983. – Ekman, S. 16
Mossornas Vänners fjärde höst-exkursion, 831016 gick till ruta +6d i Jörlanda & Solberga sn. (07B6d) – Sögård, P. 18
Mossornas Vänners 5:e höstexkursion, 831030 till Råö – ruta -4d. (06B4d) – Sticher, H.-O. 19
En avvikande form av Rhabdoweisia crispata. – Hallingbäck, T. & Kristensson, G. 20
Några iakttagelser från Göteborgstrakten av försurningens effekter på mossfloran. – Hallingbäck, T. 22

Mossornas vänner 18 1983

Sydsvenska moss-samhällen – en översikt. – Fransén, S. & Hallingbäck, T. 1
Mossornas Vänners smålandsexkursion 18-19/9 -82. – Carlsson, P. 10
Mossornas Vänners 2:ndra vårexkursion, 830410. (06B3h) – Ekman, J. 12
Mossornas Vänners 4:e vårexkursion, 830508. (06C6a) – Johansson, P. 13
Rättelser till boken ”Mossor – en fälthandbok” av T. Hallingbäck/I. Holmåsen. – Hallingbäck, T. 14
Peristom II: Haplolepider och Funariales. – Fransén, S. 1

Mossornas vänner 17 1983

P. A. Larsson (Dalslands främste bryolog). – Hallingbäck, T. 1
Mossornas Vänners första höstexkursion 1982-09-05. (07B7d) – Sögård, P. 4
Mossornas Vänners tredje höstexkursion 1982.10.03. (07C7a) – Ekman, S. 5
Mossornas Vänners fjärde exkursion hösten 1982 till ruta -6h den 24/10. 103 arter noterades. (06B6h) – Sögård, P. 6
MV-exkursion till Lilla Överön och Hållsungsmyren den 7 november 1982. (07B3b) – Johansson, P. 8
Något om Dalslands Seligeria förekomster. – Bergström, S. (Postumt) 10
Sphagnum rubellum/nemoreum – några viktiga (?) karaktärer. – Ekman, S. 15

Mossornas vänner 16 1982

Vitmossor i Norden. Del 2. – Andersson, H., Carlsson, P., Dahl, Å., Ekman, S., Fransén, S., Hallingbäck, T., Johansson, P., Kristensson, G., Roth, S., Salomonson, S. & Sögård, P. 2

Mossornas vänner 15 1982

Orthodontium lineare i södra Halland. – Johansson, T. 2
Mossornas Vänners första vårexkursion 82.04.04. (07B3d) – Mattsson, S. 4
Mossornas Vänners tredje vårexkursion 1982-04-18. (06C3a) – Fransén, S. 5
Med Mossornas Vänner i Dalsland 1-2 maj 1982. – Hallingbäck, T. 6
Pohlia elongata på västkusten. – Carlsson, P. 8
Index till vol. 1-15 (1977-1982) av Mossornas Vänner på Svenska Västkusten. – Mattsson, S. 10

Mossornas vänner 14 1982

Schistostega pennata (Hedw.) Hook. et Tayl. i Sverige. – Andersson, H. 2
Mossornas Vänners Västgötaexkursion 5/9 -81. – Carlsson, P. 8
Mossornas Vänners andra höstexkursion 810920. (07B8j) – Kristensson, G. 10
Mossornas Vänners tredje höstexkursion 81.10.04. (07C2a) – Ekman, S. 11
Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 81.11.01. (06B4e) – Mattsson, S. 12

Mossornas vänner 13 1981

Insekter och parasollmossor. – Ekman, S. 2
Mossinventeringen i Göteborgstrakten – lägesrapport II. – Carlsson, P. & Hallingbäck, T. 4
Mossornas Vänners första vårexkursion 810405. (07B5b) – Kristensson, G. 7
Mossornas Vänners andra vårexkursion – 1981-04-12. (06B4f) – Johansson, P. 8
Föreningsangelägenheter. 9
Mossornas Vänners tredje vårexkursion – 1981-04-26. (07B5d) – Sögård, P. 10
Mossornas Vänners långexkursion till Omberg 810501-03. – Kristensson, G. 11
Mossornas Vänners exkursion till Rävlanda 1981-05-17. (06C9a) – Sögård, P. 13
TILL SALU 13
Mossornas Vänners exkursion till Jörlandatrakten 1981-10-18. (07B7d) – Andersson, H. 14

Mossornas vänner 12 1981

Vitmossor i Norden. Del 1. – Andersson, H., Carlsson, P., Dahl, Å., Ekman, S., Fransén, S., Hallingbäck, T., Johansson, P., Kristensson, G., Roth, S., Salomonson, S. & Sögård, P. 2
Inventeringsexkursion 1980-10-07 till ruta +8i. (07B8i) – Andersson, H. 14
Mossornas Vänners andra höstexkursion 1980-09-14. (06B2f) – Carlsson, P. 15

Mossornas vänner 11 1981

Experimentella metoder inom mosstaxonomin. – Carlsson, P. 2
Släktet Orthotrichums utbredning på Västkusten. – Kristensson, G. & Hallingbäck, T. 7
Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 1980-10-12. (06B2h) – Ekman, S. & Sögård, P. 11
Mossornas Vänners femte höstexkursion 1980-10-26. (07B2a) – Hallingbäck, T. 12

Mossornas vänner 10 1980

Mossinventeringen i Göteborgstrakten. (Checklista för bladmossor L-Z ingår) – Hallingbäck, T. 2
Mossornas Vänners första vårexkursion 800330. (Särö Västerskog) – Kristensson, G. 7
Rättelse. (till Johansson, T. & Damsholt K. 1980: Fyra atlantiska levermossor som förekommer längs den Svenska västkusten. MV 9:2-6.) – Johansson, T. & Damsholt K. 7
Mossornas Vänners andra vårexkursion 13 april 1980. (06B3d) – Hallingbäck, T. 8
Mossornas Vänners tredje vårexkursion 1980-04-27. (07B5g) – Carlsson, P. 9
Mossornas Vänners fjärde vårexkursion 800504. (06B8i) – Kristensson, G. 10
Mossornas Vänners långexkursion till Danmark 1980, 23-26 maj. – Hallingbäck, T. 11
Hookeria lucens, en tredje lokal i Halland samt en annorlunda biotop i Trollehallar. – Johansson, T. 12

Mossornas vänner 9 1980

Fyra atlantiska levermossor som förekommer längs den Svenska västkusten. – Johansson, T. & Damsholt K. 2
Några uppgifter om den bryologiska utforskningen av västra Sverige från 1694 till 1976. – Andersson, H. & Hallingbäck, T. 7
Peristom I: Allmän inledning. – Fransén, S. 13
Mossornas Vänners femte höstexkursion 791028. (07B1a) – Kristensson, G. 18

Mossornas vänner 8 1980

Mitt möte med Haplomitrium hookeri, det första och hittills enda. – Hallingbäck, T. 2
Bryologisk teminologi contra latinsk språkriktighet – ett exempel. – Andersson, H. 4
Fissidens exilis Hedw., en mycket liten art. – Johansson, T. 6
Mossornas Vänners 1:a höstexkursion 1979.09.08-09. (Kinnekulle) – Fransén, S. 7
Mossornas Vänners 2:a höstexkursion 1979.09.23. (07C4a) – Fransén, S. 7
Mossornas Vänners 3:e höstexkursion 1979.10.07. (07B5i) – Fransén, S. 8
Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 791021. (07B7a) – Kristensson, G. 9
Brachythecium. Bladformer och biotoper för de vanligaste arterna i Göteborgstrakten. – Hallingbäck, T. & Andersson, H. 11

Mossornas vänner 7 1979

Calypogeia i Sverige. – Hallingbäck, T. 2
Phaeoceros carolinianus ny för Halland? – Johansson, T. 7
Bryologiens stora namn II. – Andersson, H. 9
12 fyndkartor från Göteborgstrakten – Del 2. – Andersson, H. & Hallingbäck, T. 11
Mossornas Vänners fjärde vårexkursion 790501. (07B9h) – Kristensson, G. 14
Med Mossornas Vänner i NV Skåne 12-13 maj 1979. – Johansson, T. 15

Mossornas vänner 6 1979

Föreningsangelägenheter. – Andersson, H. 2
Mossor från Spetsbergen. – Wall, S. 3
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. i Sverige. – Johansson, T. 11
Mossornas Vänners första vårexkursion 790325. (06B8b) – Kristensson, G. 13
Mossornas Vänners andra vårexkursion 790408. (06B8j) – Kristensson, G. 14
Mossornas Vänners 3:e vårexkursion, 22 april 1979. (06B2j) – Hallingbäck, T. 15

Mossornas vänner 5 1979

Notiser från nordvästra Skåne. – Georgson, K. 2
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. funnen i Lerum. – Carlsson, P. 4
Mossinventeringen i Göteborgstrakten. Fortsättning på lägesrapport I. (Checklista för bladmossor E-K ingår) – Hallingbäck, T. 6
Bryologiens stora namn I. Johan Hedwig – mossornas Linnaeus. – Andersson, H. 9
Introduktion till Scapania. – Hallingbäck, T. 12

Mossornas vänner 4 1979

Mossfloran i Ecuador (en jämförelse med Skandinavien). – Fransén, S. 2
Mossornas Vänners andra höstexkursion 780924. (07B9e) – Kristensson, G. 16
Mossornas Vänners tredje höstexkursion 781007. (07B5a) – Kristensson, G. 17
Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 781028. (07B1h) – Kristensson, G. 18

Mossornas vänner 3 1978

Orthodontium funnen på Hisingen. – Hallingbäck, T. 2
Levermossor. Några mossors latinska namn syftande på morfologiska karaktärer. – Andersson, H. 3
Om Anthoceros i allmänhet och Anthoceros-sporens fyra intressanta ytor. – Johansson, T. 5
Fyndkartor över några bladmossor i Göteborgstrakten – del I. – Andersson, H. & Hallingbäck, T. 8
Mossornas Vänners vårexkursioner 1978.(07B3c, 07B4d, 07B2i, 06B7i) – Hallingbäck, T. 12
Kort Meddelande. – Kristensson, G. 13
Mossornas härstamning och utveckling (En opretentiös litteraturstudie). – Andersson, H. 14

Mossornas vänner 2 1978

Bladmossor. Några mossors latinska namn syftande på morfologiska karaktärer. – Andersson, H. 2
Mossinventeringen i Göteborgstrakten. Fortsättning på lägesrapport I. (Checklista för bladmossor A-D ingår) – Hallingbäck, T. 7
Projekt Västmossor. – Bohlin, A., Gustafsson, L. & Hallingbäck, T. 11
Mossornas Vänners tredje höstexkursion 1977. (06B4j) – Hallingbäck, T. 13
Vilken glädje och nytta kan man ha av att studera mossor? – Johansson, T. 14

Mossornas vänner 1 1977

Vad är Mossornas Vänner? 1
Mossinventeringen i Göteborgstrakten. En lägesrapport. Del I. (Checklista för levermossor ingår) – Hallingbäck, T. 2
Dalslandsexkursionen den 11-12 juni 1977. – Gustafsson, L. 7
Med Mossornas Vänner i södra Halland.den 24 och 25 sept. 1977. – Johansson, T. 9
Orthodontium lineare (Schwaegr.) ny för Halland 1977-10-16. – Johansson, T. 11
Mossornas Vänners andra höstexkursion 1977. (07C0a) – Hallingbäck, T. 12
Litteratur. – NN (Sven?) 13