Mossornas vänner 1977–1991

Mossornas vänner 1977–1991

Nedan listas alla nummer av tidskriften Mossornas vänner utgivna 1977–1991.

Utgivna nummer

Innehållsförteckningar

Mossornas vänner 34(1) 1991

Kom igen nu, amatörer! – Johansson, P. 1
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. i Göteborgstrakten 1990. – Andersson, H. 3
Utbredningskartor för Polens bladmossor. – Hedenäs, L. 6
Hotade mossor i Europa. – Hallingbäck, T. 7
Mosskurs planeras. – Hedenäs, L. & Hallingbäck, T. 14

Mossornas vänner 33(2) 1990

Register över taxa. (vol. 1-33) 1
Register över provins. (vol. 1-33) 3
Göteborgstraktens mossflora, exkursionsrapporter. (register vol. 1-33) 5
Göteborgstraktens mossflora, artiklar. (register vol. 1-33) 7
Författarregister. (vol. 1-33) 8
Kronologiskt register. (vol. 1-33) 13
Mossornas Vänner, medlemmar 1990. 18
Härskogen 1990-04-08, ruta -1i. (06B1i) – Blomgren, E. 25
Säve-Tuve 1990-04-22, ruta +2d. (07B2d) – Johansson, P. 26
Långexkursion på Sotenäset 5-6 maj 1990. 27
Ucklum 1990-05-20, ruta +9f. (07B9f) – Bergqvist, S. 28
Protokoll fört vid Mossornas Vänners årsmöte 900505. – Blomgren, E. 29
Program i Göteborg hösten 1990. 30

Mossornas vänner 33(1) 1990

Kynne älv – inventering av mossfloran. – Bergqvist, S. 1
Långväga gäst eller invandrare? (Schizomitrium pallidum) – Blomgren, E. 4
Något om grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) och dess ekologi i Sverige. – Hallingbäck, T. 5
Rättning till Scapania-nyckel. – Damsholt, K. & Hallingbäck, T. 8
Väktare – mossor. – Hallingbäck, T. 10
Prässebo 1989-09-17, ruta +9i. (07B9i) – Bergqvist, S. 11
Fotskäl 1989-10-01, ruta -5a*. (06C5a) – Blomgren, E. 12
Hemsjö 1989-10-15, ruta +3a*. (07C3a) – Johansson, P. 13
Svartedalen 1989-11-12, ruta +6f. (07B6f) – Andersson, H. 14
Till salu. 16
Inventeringsexkursioner i Göteborg våren 1990. 17
Vårprogram Stockholm 1990. 17
NBS’ exkursion 1990 (inbjudan). – Cronberg, N. & Damsholt, K. 18
Exkursionshelg på Sotenäset i mellersta Bohuslän, 5-6 maj. (inbjudan) – Bergqvist, S. 19
Verksamhetsberättelse 1989. – Styrelsen 21
Resultat 1988-1989. – Johansson, P. & Blomgren, E. 22
Revisionsberättelse. – Bernström, G. 24
Kallelse till årsmöte. – Styrelsen 25

Mossornas vänner 32(2) 1989

Inventering av mossfloran i diabasområdet på Stärnöhalvön utanför Karlshamn. – Cronberg, N. 31
Nödinge 1989-04-02, ruta +4f. (07B4f) – Sögård, P. 41
Klövedal (Tjörn) 1989-04-16. (07A8j) – Johansson, P. 43
Björketorp 1989-04-30, ruta -9j. (06B9j) – Johansson, P. 45
Mossornas Vänners exkursion till Mölnbo marmorbrott, 23/4 -89. – Hedenäs, L. 47
Mossornas Vänners exkursion till södra Östergötland, 19-21/5 -89. – Hedenäs, L. 47
Höstprogram Göteborg 1989. 49
Höstprogram Stockholm 1989. 50
Endangered Bryophytes in Europe – Causes and conservation. (Inbjudan till symposium) – Hallingbäck, T. 51
Bestämningsservice. 52

Mossornas vänner 32(1) 1989

Cryphaea heteromalla i Sverige. – Hedenäs, L. 1
De store Lophocolea-arter i Norden – Hvor vokser L. latifolia? – Damsholt, K. 2
Sinikka Piippos Brachythecium-nyckel översatt. – Hedenäs, L 8
Mossornas Vänners exkursion till ruta +4j vid Mjörns södra strand, 21/8 -88. (07B4j) – Sögård, P. 13
Marstrand 1988-09-04, ruta +5j*. (07A5j) – Blomgren, E. 14
Mossornas Vänners exkursion i Jörlanda-trakten (+7c), 1988-09-18. (07B7c) – Andersson, H. 16
Mossornas Vänners exkursion till Styrsö, ruta -8b, 2/10 -88. (06B8b) – Bergqvist, S. 17
Förlanda 1988-10-30, ruta -4i. (06B4i) – Johansson, P. 18
Mossornas Vänners exkursion till ruta +4e, 13/11 -88. (07B4e) – Sögård, P. 20
Vårprogram Göteborg 1989. 21
Vårprogram Stockholm 1989. – Hedenäs, L. & Kristensson, G. 22
NBS i Jämtland. (inbjudan) – Hedenäs, L., Söderström, L. & Jonsson, B.G. 23
Levermosskurs i Jämtland (inbjudan). – Hallingbäck, T. 24
Resultat- & balansräkning för Mossornas Vänner. – Johansson, P. & Blomgren, E. 25
Revisionsberättelse. – Bernström, G. 26
Kallelse till årsmötet. 27
Subscription & back copy prices, and how to pay from outside the Nordic countries. 28
En rekommendabel stereolupp. 29
Till salu. – Bengtsson, R. 29
Angående tidskriftens numrering. 30

Mossornas vänner 31(2) 1988

Cratoneuron decipiens, förbisedd i södra Sverige? – Hedenäs, L. 29
Litteratur om Fissidens. 35
Mossornas Vänners exkursion till Runmarö 21-22 maj. – Ekelöf, G. 36
Höstprogram Göteborg 1988. 38
Höstprogram Stockholm 1988. 39
Bestämningsservice. 40

Mossornas vänner 31(1) 1988

Strategier hos mossor. – Fransén, S. & Hallingbäck, T. 1
Pottia lanceolata, funnen på Ragnhildsholmen i Bohuslän. – Sögård, P. 13
Mossornas Vänners exkursion 87-08-30 till ruta +5c. (07B5c) – Sögård, P. 16
Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 1987-10-11. Ruta +9g. (07B9g) – Andersson, H. 17
Mossornas Vänners exkursion till Kungsbackatrakten 87-10-15. Ruta -6f. (06B6f) – Sögård, P. 19
Mossornas Vännersinventeringsexkursion 871108 till ruta 0g. (07B0g) – Blomgren, E. 20
Stockholmssektionens exkursion till Mindalssjön, Turinge socken, Sörmland, 87 09 27. – Emanuelsson, E. 21
Vårprogram Göteborg 1988 22
Vårprogram Stockholm 1988 23
Sphagnum-kurs i Dalarna. (utlysning) 24
Resultat- & balansräkning för Mossornas Vänner. 25
Revisionsberättelse. 26
Kallelse till årsmötet. 27

Mossornas vänner 30(2) 1987

En ny svensk lokal för Hygrohypnum montanum. – Hedenäs, L. 1
Douinia ovata på Sotenäset i Bohuslän. – Bergqvist, S. 2
Mossfynd – nyare fynd av Buxbaumia. – Sticher, H.-O. 4
Kortfattad Sphagnum-ekologi för sydvästra Sverige. – Andersson, H. 5
Mossornas Vänners första vårexkursion 1987-04-12, Ruta +8e. (07B8e) – Andersson, H. 10
Mossornas Vänners inventeringsexkursion till ruta -3i, 870426. (06B3i) – Blomgren, E. 11
Mossornas Vänners tredje vårexkursion 87-05-10, Ruta -9g. (06B9g) – Andersson, H. 12
Mossornas Vänners exkursion till Öresjön 24 maj 87. – Sögård, P. 13
Stockholmssektionens exkursion till Tegelvreten, Kagghamra, i Grödinge socken, Södermanland, 87 05 24. – Emanuelsson, E. 14
Höstprogram Göteborg. 16
Höstprogram Stockholm. 18
Medlemsförteckning – Stockholm med omnejd. 19
Tiveden 16-18/10. 20
Bestämningsservice. 21

Mossornas vänner 30(1) 1987

Ett säreget hyperitberg i Värmland. – Hallingbäck, T. 1
Sällsynta och dåligt kända mossor i Sverige. – Hallingbäck, T., Hedenäs, L. & Söderström, L. 5
Höstexkursioner Göteborg 1986: nr 1, 24/8, Östad-Risveden. (07B6j) – Johansson, P. 17
Höstexkursioner Göteborg 1986: nr 3, 21/9, Stannum (Lärjeån). (07B3h) – Johansson, P. 19
Höstexkursioner Göteborg 1986: nr 4, 5/10, Härryda. (07B1j) – Ekman, J. 21
Mossornas Vänners 5:e höstexkursion 19/10 1986. (06B9i) – Bergqvist, S. 22
MV:s sjätte höstexkursion 861102 till ruta -7f. (06B7f) – Blomgren, E. 23
Vårprogram Göteborg 1987. 24
Vårprogram Stockholm 1987. 25

Mossornas vänner 29(Supp.) 1986

Register över taxa. (vol. 1-28) 3
Register över provins. (vol. 1-28) 6
Göteborgstraktens mossflora, artiklar. (register vol. 1-28) 8
Göteborgstraktens mossflora, exkursionsrapporter. (register vol. 1-28) 10
Kronologiskt register. (vol. 1-28) 11
Författarregister. (vol. 1-28) 19

Mossornas vänner 29 1986

Hur långt söderut finns Pogonatum dentatum idag? – Hedenäs, L. 3
Sphagnum strictum, atlantvitmossa, en förbisedd vitmossa? – Hallingbäck, T. 8
Myrinia pulvinata i Sverige. – Hedenäs, L. 11
Mossor i Madesjö och Örsjö församlingar år 1911. – Medelius, S. (postumt) 16
Om 4 i Norden sjaeldne eller nye Lophozia-arter. – Damsholt, K. 23
Altarliden. Nekrologi över ett skyddsvärt naturskogsområde i Lycksele Lappmark. – Söderström, L. 32
Vi har bildat Mossornas Vänners lokalavdelning i Stockholmsområdet. – Eriksson, L., Kristensson, G. & Hedeneäs, L. 37

Mossornas vänner 28 1986

En mossig sprickdal i Värmland. – Hallingbäck, T. 3
Mossornas Vänners första vårexkursion, 13 april 1986. (06B7d) – Gustafsson, L. 9
M.V.s andra vårexkursion, 1986-04-27. (06B8g) – Johansson, P. 11
Mossornas Vänners tredje vårexkursion 1986-05-04, ruta +7h (Skepplanda). (07B7h) – Andersson, H. 12
Mossornas Vänners långexkursion till Norge 24-25 maj 1986. – Sidenvall, G. 14
Med N.B.S. i Dalsland 1986. Exkursionsdagbok. – Kristensson, G., Hallingbäck, T., Johansson, P., Fransén, S. & Söderström, L. 17
Lophozia (Leiocolea) bantriensis (HOOK.) STEPH. Artskarakteristika og relationer til nærtstående taxa. – Damsholt, K. 25
Generell moseøkologi från nr 27/mars 1986, Litteratur. – Hofstad, M. 31
Upprop – kontaktpersoner. 32
Mossornas Vänner – Göteborgskretsens höstprogram 1986. 34

Mossornas vänner 27(X) 1986

Vitmossor i Norden. Handbok. – Andersson, H. m.fl. 1

Mossornas vänner 27 1986

Kära mossvänner. 2
Bryum wrightii Sull et Lesq. – en högarktisk mossa funnen i Nordnorge. – Andersson, H. 3
Myrinia pulvinata i Angered, Västergötland. – Hedenäs, L. 5
De axillära håren hos Amblystegium riparium, Campylium polygamum och Drepanocladus aduncus. – Hedenäs, L. 6
Utlysning av Osloexkursion. – Johansson, P. 8
Bemerkinger til og illustrationer af nogle nordiske arter af slaegten Cephaloziella (SPRUC.) SCHIFFN. – Damsholt, K. 9
Utlysning av Nordic Bryological Society’s exkursion till Dalsland. – Fransén, S. & Hallingbäck, T. 30
Generell moseøkologi. – Hofstad, M. 31

Mossornas vänner 26 1985

De Nordiske arter av slægten Kurzia v. Mart. – Damsholt, K. 3
Orthodontium lineare i Göteborgs-området. – Fransén, S. 10
Peristom III: Diplolepider, Eubryales och Hypnobryales. – Fransén, S. 12
Mossornas Vänners 1:a höstexkursion 25:e augusti 1985. (07B0h) – Fransén, S. 18
Mossornas Vänners andra exkursion hösten 85 gick till ruta +9d och samlade 5 deltagare. (07B9d) – Sögård, P. 19
Mossornas Vänners 3:dje höstexkursion 22/9 1985. (07B4h) – Sögård, P. 20
MV:s 5:te höstexkursion Frillesås-Landa 20 okt. -85. Ruta -2g. (06B2g) – Johansson, P. 22
Exkursionsprogram för Mossornas Vänner våren 1986. 24

Mossornas vänner 25 1985

Bladmossor på kalkförekomster i södra Stockholms skärgård. – Hedenäs, L. 3
Trichostomum crispulum på västkusten. – Carlsson, P. & Hallingbäck, T. 8
Mossornas Vänners andra vårexkursion 1985 gick till ruta +2c. (07B2c) – Sögård, P. 11
Mossornas Vänners 2:a vårexkursion 1985-04-28. Ruta -3e. (06B3e) – Hallingbäck, T. 13
Mossornas Vänners långexkursion till Skåne 1985- 05-11. – Andersson, H. 14
Mossexkursion 85-06-02 – Inventeringsruta -2a*. (06C2a) – Sticher, H.-O. 16

Mossornas vänner 24 1985

Vitmossor i Norden, del 4. – Andersson, H., Carlsson, P., Dahl, Å., Ekman, S., Fransén, S., Hallingbäck, T., Johansson, P., Kristensson, G., Roth, S., Salomonson, S. & Sögård, P. 2
Tyresta-Åva, ett blivande naturreservat med spännande mossflora. – Hedenäs, L. 28
Rättelse till Øllgaard, H. & Damsholt, K. 1985: To sociationsdannende levermossers, Anastrophyllum saxicola og Odontoschisma sphagni, utbredelse og spredning i de fennoskandiske lande. MV 23:5-9. 30

Mossornas vänner 23 1985

Annons m.m. 2
Sphaerocarpales, en säregen levermossordning. – Andersson, H. 3
To sociationsdannende levermossers, Anastrophyllum saxicola og Odontoschisma sphagni, utbredelse og spredning i de fennoskandiske lande. – Øllgaard, H. & Damsholt, K. 5
Lista över mossinventeringar i Sverige. – Hallingbäck, T. 10
Cephalozia macrostachya KAAL. og Cephalozia lunulifolia (DUM.) DUM. i Skandinavien. – Damsholt, K. 16

Mossornas vänner 22 1984

Tortula latifolia (Bush) Hartm. i Sverige. – Sögård, P. 2
Fossombronia pusilla funnen i Sverige. – Johansson, T. 6
Mossornas Vänners 1:a höstexkursion 1984-09-23. Ruta +1j. (07B1j) – Ekman, S. 8
MV:s 2:a höstexkursion, 7/10 -84. (06C4a) – Carlsson, P. 9
Mossornas Vänners 3:e höstexkursion 84 10 21 – Inventeringsruta + 9g. (07B9g) – Hallingbäck, T. 11
Mossornas Vänners 4:e höstexkursion 1984-11-11. Ruta +4c. (07B4c) – Andersson, H. 12
Föreningsmeddelande 14
Stig Waldheim in memoriam. ur Kalkmyrar och fuktängar i 1940-talets Skåne. Meddn. Västekol. Inst. Lunds Universitet. 1983. – Tyler, C. & Malmer, N. 14

Mossornas vänner 21 1984

Mossornas Vänners 1:a vårexkursion 840325. (07B1c) – Johansson, P. 1
Mossornas Vänners andra vårexkursion 84 04 01. (07B8d) – Bergqvist, S. 3
Mossornas Vänners tredje vårexkursion. 84 04 01. Ruta – 3g. (Ölmevalla s:n). (06B3g) – Andersson, H. 4
Mossfloran på cement och träd i Kungälv… – Sögård, P. 6
Något om Dalslands Zygodon-förekomster. – Bergström, S. (Postumt) 14
Inventeringen av Göteborgsområdet. – Hallingbäck, T. 18
Hotade mossor i jordbrukslandskapet. – Hallingbäck, T. 19

Mossornas vänner 20 1984

Vitmossor i Norden. Del 3. – Andersson, H., Carlsson, P., Dahl, Å., Ekman, S., Fransén, S., Hallingbäck, T., Johansson, P., Kristensson, G., Roth, S., Salomonson, S. & Sögård, P. 2

Mossornas vänner 19 1983

Mossornas Vänners tredje vårexkursion 83.04.24. (07B4i) – Mattsson, S. 7
Ölandsexkursionen 21-23/5 -83. – Carlsson, P. 8
Släktet Riccia i Sverige. – Hallingbäck, T. 10
Mossornas Vänners första höstexkursion 830904 gick till ruta +9a* i Erska sn. (07C9a) – Sögård, P. 14
Mossornas Vänners exkursion till Värmland 17-18 september 1983. – Ekman, S. 16
Mossornas Vänners fjärde höst-exkursion, 831016 gick till ruta +6d i Jörlanda & Solberga sn. (07B6d) – Sögård, P. 18
Mossornas Vänners 5:e höstexkursion, 831030 till Råö – ruta -4d. (06B4d) – Sticher, H.-O. 19
En avvikande form av Rhabdoweisia crispata. – Hallingbäck, T. & Kristensson, G. 20
Några iakttagelser från Göteborgstrakten av försurningens effekter på mossfloran. – Hallingbäck, T. 22

Mossornas vänner 18 1983

Sydsvenska moss-samhällen – en översikt. – Fransén, S. & Hallingbäck, T. 1
Mossornas Vänners smålandsexkursion 18-19/9 -82. – Carlsson, P. 10
Mossornas Vänners 2:ndra vårexkursion, 830410. (06B3h) – Ekman, J. 12
Mossornas Vänners 4:e vårexkursion, 830508. (06C6a) – Johansson, P. 13
Rättelser till boken ”Mossor – en fälthandbok” av T. Hallingbäck/I. Holmåsen. – Hallingbäck, T. 14
Peristom II: Haplolepider och Funariales. – Fransén, S. 1

Mossornas vänner 17 1982

P. A. Larsson (Dalslands främste bryolog). – Hallingbäck, T. 1
Mossornas Vänners första höstexkursion 1982-09-05. (07B7d) – Sögård, P. 4
Mossornas Vänners tredje höstexkursion 1982.10.03. (07C7a) – Ekman, S. 5
Mossornas Vänners fjärde exkursion hösten 1982 till ruta -6h den 24/10. 103 arter noterades. (06B6h) – Sögård, P. 6
MV-exkursion till Lilla Överön och Hållsungsmyren den 7 november 1982. (07B3b) – Johansson, P. 8
Något om Dalslands Seligeria förekomster. – Bergström, S. (Postumt) 10
Sphagnum rubellum/nemoreum – några viktiga (?) karaktärer. – Ekman, S. 15

Mossornas vänner 16 1982

Vitmossor i Norden. Del 2. – Andersson, H., Carlsson, P., Dahl, Å., Ekman, S., Fransén, S., Hallingbäck, T., Johansson, P., Kristensson, G., Roth, S., Salomonson, S. & Sögård, P. 2

Mossornas vänner 15 1982

Orthodontium lineare i södra Halland. – Johansson, T. 2
Mossornas Vänners första vårexkursion 82.04.04. (07B3d) – Mattsson, S. 4
Mossornas Vänners tredje vårexkursion 1982-04-18. (06C3a) – Fransén, S. 5
Med Mossornas Vänner i Dalsland 1-2 maj 1982. – Hallingbäck, T. 6
Pohlia elongata på västkusten. – Carlsson, P. 8
Index till vol. 1-15 (1977-1982) av Mossornas Vänner på Svenska Västkusten. – Mattsson, S. 10

Mossornas vänner 14 1982

Schistostega pennata (Hedw.) Hook. et Tayl. i Sverige. – Andersson, H. 2
Mossornas Vänners Västgötaexkursion 5/9 -81. – Carlsson, P. 8
Mossornas Vänners andra höstexkursion 810920. (07B8j) – Kristensson, G. 10
Mossornas Vänners tredje höstexkursion 81.10.04. (07C2a) – Ekman, S. 11
Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 81.11.01. (06B4e) – Mattsson, S. 12

Mossornas vänner 13 1981

Insekter och parasollmossor. – Ekman, S. 2
Mossinventeringen i Göteborgstrakten – lägesrapport II. – Carlsson, P. & Hallingbäck, T. 4
Mossornas Vänners första vårexkursion 810405. (07B5b) – Kristensson, G. 7
Mossornas Vänners andra vårexkursion – 1981-04-12. (06B4f) – Johansson, P. 8
Föreningsangelägenheter. 9
Mossornas Vänners tredje vårexkursion – 1981-04-26. (07B5d) – Sögård, P. 10
Mossornas Vänners långexkursion till Omberg 810501-03. – Kristensson, G. 11
Mossornas Vänners exkursion till Rävlanda 1981-05-17. (06C9a) – Sögård, P. 13
TILL SALU 13
Mossornas Vänners exkursion till Jörlandatrakten 1981-10-18. (07B7d) – Andersson, H. 14

Mossornas vänner 12 1981

Vitmossor i Norden. Del 1. – Andersson, H., Carlsson, P., Dahl, Å., Ekman, S., Fransén, S., Hallingbäck, T., Johansson, P., Kristensson, G., Roth, S., Salomonson, S. & Sögård, P. 2
Inventeringsexkursion 1980-10-07 till ruta +8i. (07B8i) – Andersson, H. 14
Mossornas Vänners andra höstexkursion 1980-09-14. (06B2f) – Carlsson, P. 15

Mossornas vänner 11 1981

Experimentella metoder inom mosstaxonomin. – Carlsson, P. 2
Släktet Orthotrichums utbredning på Västkusten. – Kristensson, G. & Hallingbäck, T. 7
Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 1980-10-12. (06B2h) – Ekman, S. & Sögård, P. 11
Mossornas Vänners femte höstexkursion 1980-10-26. (07B2a) – Hallingbäck, T. 12

Mossornas vänner 10 1980

Mossinventeringen i Göteborgstrakten. (Checklista för bladmossor L-Z ingår) – Hallingbäck, T. 2
Mossornas Vänners första vårexkursion 800330. (Särö Västerskog) – Kristensson, G. 7
Rättelse. (till Johansson, T. & Damsholt K. 1980: Fyra atlantiska levermossor som förekommer längs den Svenska västkusten. MV 9:2-6.) – Johansson, T. & Damsholt K. 7
Mossornas Vänners andra vårexkursion 13 april 1980. (06B3d) – Hallingbäck, T. 8
Mossornas Vänners tredje vårexkursion 1980-04-27. (07B5g) – Carlsson, P. 9
Mossornas Vänners fjärde vårexkursion 800504. (06B8i) – Kristensson, G. 10
Mossornas Vänners långexkursion till Danmark 1980, 23-26 maj. – Hallingbäck, T. 11
Hookeria lucens, en tredje lokal i Halland samt en annorlunda biotop i Trollehallar. – Johansson, T. 12

Mossornas vänner 9 1980

Fyra atlantiska levermossor som förekommer längs den Svenska västkusten. – Johansson, T. & Damsholt K. 2
Några uppgifter om den bryologiska utforskningen av västra Sverige från 1694 till 1976. – Andersson, H. & Hallingbäck, T. 7
Peristom I: Allmän inledning. – Fransén, S. 13
Mossornas Vänners femte höstexkursion 791028. (07B1a) – Kristensson, G. 18

Mossornas vänner 8 1980

Mitt möte med Haplomitrium hookeri, det första och hittills enda. – Hallingbäck, T. 2
Bryologisk teminologi contra latinsk språkriktighet – ett exempel. – Andersson, H. 4
Fissidens exilis Hedw., en mycket liten art. – Johansson, T. 6
Mossornas Vänners 1:a höstexkursion 1979.09.08-09. (Kinnekulle) – Fransén, S. 7
Mossornas Vänners 2:a höstexkursion 1979.09.23. (07C4a) – Fransén, S. 7
Mossornas Vänners 3:e höstexkursion 1979.10.07. (07B5i) – Fransén, S. 8
Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 791021. (07B7a) – Kristensson, G. 9
Brachythecium. Bladformer och biotoper för de vanligaste arterna i Göteborgstrakten. – Hallingbäck, T. & Andersson, H. 11

Mossornas vänner 7 1979

Calypogeia i Sverige. – Hallingbäck, T. 2
Phaeoceros carolinianus ny för Halland? – Johansson, T. 7
Bryologiens stora namn II. – Andersson, H. 9
12 fyndkartor från Göteborgstrakten – Del 2. – Andersson, H. & Hallingbäck, T. 11
Mossornas Vänners fjärde vårexkursion 790501. (07B9h) – Kristensson, G. 14
Med Mossornas Vänner i NV Skåne 12-13 maj 1979. – Johansson, T. 15

Mossornas vänner 6 1979

Föreningsangelägenheter. – Andersson, H. 2
Mossor från Spetsbergen. – Wall, S. 3
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. i Sverige. – Johansson, T. 11
Mossornas Vänners första vårexkursion 790325. (06B8b) – Kristensson, G. 13
Mossornas Vänners andra vårexkursion 790408. (06B8j) – Kristensson, G. 14
Mossornas Vänners 3:e vårexkursion, 22 april 1979. (06B2j) – Hallingbäck, T. 15

Mossornas vänner 5 1979

Notiser från nordvästra Skåne. – Georgson, K. 2
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. funnen i Lerum. – Carlsson, P. 4
Mossinventeringen i Göteborgstrakten. Fortsättning på lägesrapport I. (Checklista för bladmossor E-K ingår) – Hallingbäck, T. 6
Bryologiens stora namn I. Johan Hedwig – mossornas Linnaeus. – Andersson, H. 9
Introduktion till Scapania. – Hallingbäck, T. 12

Mossornas vänner 4 1979

Mossfloran i Ecuador (en jämförelse med Skandinavien). – Fransén, S. 2
Mossornas Vänners andra höstexkursion 780924. (07B9e) – Kristensson, G. 16
Mossornas Vänners tredje höstexkursion 781007. (07B5a) – Kristensson, G. 17
Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 781028. (07B1h) – Kristensson, G. 18

Mossornas vänner 3 1978

Orthodontium funnen på Hisingen. – Hallingbäck, T. 2
Levermossor. Några mossors latinska namn syftande på morfologiska karaktärer. – Andersson, H. 3
Om Anthoceros i allmänhet och Anthoceros-sporens fyra intressanta ytor. – Johansson, T. 5
Fyndkartor över några bladmossor i Göteborgstrakten – del I. – Andersson, H. & Hallingbäck, T. 8
Mossornas Vänners vårexkursioner 1978.(07B3c, 07B4d, 07B2i, 06B7i) – Hallingbäck, T. 12
Kort Meddelande. – Kristensson, G. 13
Mossornas härstamning och utveckling (En opretentiös litteraturstudie). – Andersson, H. 14

Mossornas vänner 2 1978

Bladmossor. Några mossors latinska namn syftande på morfologiska karaktärer. – Andersson, H. 2
Mossinventeringen i Göteborgstrakten. Fortsättning på lägesrapport I. (Checklista för bladmossor A-D ingår) – Hallingbäck, T. 7
Projekt Västmossor. – Bohlin, A., Gustafsson, L. & Hallingbäck, T. 11
Mossornas Vänners tredje höstexkursion 1977. (06B4j) – Hallingbäck, T. 13
Vilken glädje och nytta kan man ha av att studera mossor? – Johansson, T. 14

Mossornas vänner 1 1977

Vad är Mossornas Vänner? 1
Mossinventeringen i Göteborgstrakten. En lägesrapport. Del I. (Checklista för levermossor ingår) – Hallingbäck, T. 2
Dalslandsexkursionen den 11-12 juni 1977. – Gustafsson, L. 7
Med Mossornas Vänner i södra Halland.den 24 och 25 sept. 1977. – Johansson, T. 9
Orthodontium lineare (Schwaegr.) ny för Halland 1977-10-16. – Johansson, T. 11
Mossornas Vänners andra höstexkursion 1977. (07C0a) – Hallingbäck, T. 12
Litteratur. – NN (Sven?) 13