Försäljning

Försäljning

Mikroskoptillbehör

 • Objektglas – standard/50st pris: 50 kr, (tillkommer porto á 60 kr per försändelse)
 • Objektglas med en fördjupning/5st pris: 35 kr, (tillkommer porto á 60 kr per försändelse)
 • Objektglas med två fördjupningar/5st pris: 50 kr, (tillkommer porto á 60 kr per försändelse)
 • Täckglas – 18x18mm/100st pris: 25 kr, (tillkommer porto á 60 kr per försändelse)
 • Täckglas – 24x24mm/100st pris: 50 kr, (tillkommer porto á 60 kr per försändelse)
 • Täckglas – 24x32mm/100st pris: 75 kr, (tillkommer porto á 60 kr per försändelse)
 • Pincett med ytterst fin spets – rak 10.5cm pris: 175 kr, (tillkommer porto á 60 kr per försändelse)
 • Pincett med ytterst fin spets – böjd 10.5cm pris: 200 kr, (tillkommer porto á 60 kr per försändelse)
 • Lupp 10X med belysning (LED belysning. Linsens storlek 21 mm) pris: 100 kr, (tillkommer porto á 55 kr per försändelse). Tillfälligt SLUT. Visa intresse om ni vill att vi beställer nya… 
 • Lupp 10X utan belysning. pris: 50 kr, (tillkommer porto á 60 kr per försändelse)
 • Lupp 30X och 60X med belysning. pris: 100 kr, (tillkommer porto á 55 kr per försändelse). Tillfälligt SLUT. Visa intresse om ni vill att vi beställer nya… 

Böcker

 • NYTT.  Mossornas Vänner har som gåva fått en komplett uppsättning av Nyholms ”Illustrated Moss Flora of Fennoscandia” (6 delar) från 1954-1969. Andra tryckningen, häftade. Pris: 250 kr/del för samtliga 6 delarna, + porto.Det går bra att beställa genom att först tinga (till Tomas Hallingäck). Om böckerna finns kvar så kan ni därefter sätta in rätt belopp till Mossornas Vänners Postgiro 13 37 88-0.
  Glöm inte att lägga till portot 60 kr. Om ni har möjlighet att personligen hämta dem i Uppsala eller under föreningens vår- eller höstexkursion, så slipper ni förstås portot.
  Tack till Naturhistoriska riksmuseet som donerat böckerna!
 • Vitmossor i Norden . Ny upplaga. Säljs för 145 kr + 60 kr porto – OBS ange ”Vitmossboken”
 • Göteborgstraktens mossor (2008), 128 sidor, inkl. CD-skiva. 200 kr + porto á 60 kr per försändelse.
 • Sotenäsets mossor (1998), Bergqvist & Blomgren, 80 sidor. 140 kr + porto á 60 kr per försändelse.
 • Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Tre volymer, 60 kr per volym + porto á 60 kr per försändelse.
 • Mossor en fältguide (2016). Tomas Hallingbäck. Säljs till Medlemmar i föreningen för 290:- + porto (60 kr inom Sverige; 100 kr till övriga Europa)
 • Sphagnum mosses – The Stars of European Mires (2018). Laine m.fl.  NY, vitmossbok. Säljs till Medlemmar i föreningen för 620 kr + porto 55 kr = 675 kr. Tillfälligt SLUT. Visa intresse om ni vill att vi beställer nya…
 • Broschyren ”Vanliga Mossor”, är en färgillustrerad inplastad folder som är lätt att ha med sig i fält. Den är producerad av Nationalnyckeln, mens säljs genom Mossornas vänner för 20:- kr stycket. Gör din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0OBS lägg till 60: – kr för porto.

Paketerbjudande

Gör din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0. Om du har frågor om beställningen sänd dessa till Tomas Hallingbäck, e-post. GLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas.

OBS! Till alla inbetalningar utanför Sverige tillkommer en extra kostnad på 100 Kr för att dels täcka de höga avgifter som postverket tar för utlandsgirering och dels för det högre portot.

Kontouppgifter vid utlandsinbetalningar:
Eurogiro or SWIFT to account number:
IBAN SE78 9500 0099 6042 0133 7880
Nordea Bank AB S-105 71 Stockholm, Sweden
BIC-code (SWIFT-address): NDEASESS

Kontaktperson, om det behövs, är föreningens firmatecknare Göran Ljung.

Notera även att varje försändelse kan väga upp till 2 kg!! så passa på att beställ flera saker på samma gång så blir det endast en portoavgift (60:-).