Myrinia 1991–

Myrinia 1991–

Nedan listas alla nummer av Myrinia utgivna sedan 1991.

Utgivna nummer

Klicka på rubrikerna för tidsperiod och tidskrift nedan för att navigera till innehållsförteckningen för valt nummer. Visas längre ner på sidan under rubriken Innehållsförteckningar.
Rubriken för respektive Myrinia innehåller en länk till en PDF. För Myrinia äldre än 5 år.


Innehållsförteckningar

Här visas innehållsförteckningarna för alla ovan listade nummer av Myrinia. För att navigera till ett specifikt nummers innehållsförteckningar klickar man på rubrikerna för tidsperiod och tidskrift ovan under rubriken Utgivna nummer.

Myrinia 33(2) 2023

Mikromossan Micromitrium tenerum en liten mossa att hålla utkik efter vid lågvatten – Niklas Lönnell 61
Hjälp – dags att köpa mikroskop! – Anna Pielach & Peter Carlsson 66
Att gestalta en tunnelbanestation med mossa – ett experiment i Stockholm med oväntad utgång – Tomas Hallingbäck 78
Konstprojektet ”Rödlistad” – Mari Vedin Laaksonen 80
Favoritmossan: Späd frullania – en liten levermossa med flera intressanta karaktärer och mycket karaktär – Anna Pielach 82
Rostvitmossa – Västerbottens landskapsmossa – Fia Bengtsson 86
Mossor vid kvarnar i sydöstra Småland – Eric Lundén 90
Med Mossornas Vänner till Småland 12-14 maj 2023 – Carl & Carola Andersson 97
Med Mossornas Vänner till Västergötland och Kinnekulle september 2023 – Olle Holst 103
Mossig fägring på Mossornas Dag 15 oktober 2023 – Sofia Lundell 109
Aktuella aktiviteter 111
Mossornas Vänners försäljning 112

Myrinia 33(1) 2023

Tre arter som av olika skäl hittats i Stockholmstrakten först under senare år – Lars Hedenäs 1
Strimkakmossa Hedwigia striata åter funnen i Sverige i levande livet – Aimon Niklasson 14
Späd källmossa – andra fyndet i Sverige – Carl Andersson 20
Purpurmylia, årets mossa 2023 – Tomas Hallingbäck 24
Hur hamnade mossorna på EU:s Art- och habitatdirektiv och vad innebär det? – Tomas Hallingbäck 26
Sarek – ett spännande fjällområde även för bryologer – Tomas Hallingbäck, Peter Carlsson, Kristoffer Hylander & Niklas Lönnell 33
Till minne av Torbjörn Johansson – Kjell Georgsson & Tomas Hallingbäck 43
En hyllning till superhjältarna – Magni Olsen Kyrkjeeide & Fia Bengtsson 46
Novisens väg till favoriten – Sven-Olov Roos 50
Uppsnappat – Fia Bengtsson 52
Verksamhetsberättelse för Mossornas Vänner 2022 55
Protokoll fört vid Mossornas Vänners årsmöte 2023 56
Bohusläns landskapsmossa: Vaxmossa Douinia ovataOlle Molander 58
Mossornas Vänners försäljning 60

Myrinia 32(2) 2022

Klothuvmossa Physcomitrium sphaericum ut i ljuset efter nästan 100 år i skuggorna – Niklas Lönnell 49
Mossornas Vänners vårexkursion till Dalsland 6-8 maj 2022 – Roger Gran 58
En dag i fält – Torbjörn Tyler 66
BIOSAM-möte i Uppsala 2022 – Johan Dahlberg 71
Med Mossornas Vänner till Dalarna 1-2 oktober 2022 – Olle Holts 75
Mina mossbilder – Carl Andersson 84
Min favoritmossa rödtandad hättemossa Orthotrichum pulchellumJohan Ennerfelt 92
Aktuella aktiviteter 95
Mossornas Vänners försäljning 96

Myrinia 32(1) 2022

Brakfjället i nordligaste Jämtland, ett till synes oansenligt litet fjäll med spännande bladmossflora – Lars Hedenäs 1
Mossvännen Pelle Nymans fältanteckningar från Arjeplogsfjällen – Olle Molander 17
Med Mossornas Vänner till Gotland september 2021 – Olle Holst 26
Biosfärområdet Östra Vätternbranterna – Henrik Kullberg 34
Vem blir den första att se strimkakmossa Hedwigia strata i fält i Sverige? – Niklas Lönnell 39
Min favoritmossa vågig sidenmossa Plagiothecium undulatumJonny Andersson 41
Verksamhetsberättelse för Mossornas Vänner 2021 44
Protokoll fört vid Mossornas Vänners årsmöte 2022 45
Aktuella aktiviteter 47
Mossornas Vänners försäljning 47

Myrinia 31(2) 2021

Lidvitmossa Sphagnum rubiginosum äntligen hittad i Sverige – Peter Carlsson & Niklas Lönnell 57
Finns skildkönad gul nålfruktmossa Phaeoceros laevis i Sverige? – Christer Albinsson 66
Dicranella howei ny för Skandinavien – Bent Odgaard 73
Rapport från Scapania-kursen i Jämtland 26-29 augusti 2021 – Staffan Carlsson & Olle Holst 76
Nya böcker 82
Heta områden och vita fläckar – Olle Molander 86
Återkoppling på artikeln ”Om den ädla konsten att göra fina tvärsnitt”. – Bent Odgaard 92
Min favoritmossa fällmossa Antitrichia curtipendulaBo Kindbom 94
Verksamhetsberättelse för Mossornas Vänner 2020 96
Protokoll fört vid Mossornas Vänners årsmöte 2021 97
Aktuella aktiviteter 99
Mossornas Vänners försäljning 99

Myrinia 31(1) 2021

Ett par Tortella-uppdateringar – Lars Hedenäs 1
Moss Flora of Russia – Lars Hedenäs 6
Den storvuxna mossan Dichodontium flavescens ny för Sverige – Staffan Carlsson & Mikael Hagström 8
Myrens mästare: en vitmosseresa och ekosystemingenjörernas egenskaper – Fia Bengtsson 11
Mossornas Vänners höstexkursion 2018 till Gästrikland – Richard Åkesson 26
Mossornas Vänners höstexkursion 2020 till Omberg och Tåkern – Staffan Carlsson 34
Djupdykning i en mycket grundlig mossinventering – Olle Molander 42
Min favoritmossa grov fjädermossa Neckera crispaCecilia Hjelmsten 49
Årets mossa 2021 – Nålfruktmossor – Niklas Lönnell 53
Aktuella aktiviteter 55
Mossornas Vänners försäljning 56

Myrinia 30(2) 2020

De förbisedda groddkornen hos grön sköldmossa Buxbaumia viridis – Niklas Lönnell 53
Piskfingermossa Lepidozia pearsonii funnen på sex lokaler i Jämtland – Fredrik Larsson 56
Mossfloran i Limhamns kalkbrott 2019 – Staffan Nilsson, Olle Holst, Gerhard Kristensson, Magnus Magnusson & Leif Runesson 64
Rapport från mosskursen i Bräkne-Hoby november 2019 – Olle Holst & Johan Wolgast 76
Om den ädla konsten att göra fina tvärsnitt – Olle Molander M.Fl. 83
Med Mossornas Vänner till Skåne 5-6 oktober 2019 – Olle Holst 93
Min favoritmossa, stor revmossa Bazzania trilobataHenrik Kullberg 101
Protokoll från Mossornas Vänners årsmöte den 10 oktober 2020 i Stocklycke, Östergötland 104
Versamhetsberättelse Mossornas Vänner för 2019 106
Aktuella aktiviteter 107
Mossornas Vänners försäljning 108

Myrinia 30(1) 2020

Sven Johan Enander, en för många okänd bryolog i Härjedalen – Lars Hedenäs 1
Groddmossor Leptodontium – även i Sverige? – Bent Odgaard 14
Atlantisk klyftmossa Molendoa warburgii (Crundw. & M.O. Hill) R.H. Zander – en förbisedd fjällmossa – Peter Carlsson 18
Levermossornas oljekroppar – urgamla cellorgan med unik biokemisk mångfald – Anders Tengholm 26
Exkursionsrapport från en lyckad mossvecka i Padjelanta 2019 – Karin Wiklund, Peter Carlsson, Tomas Hallingbäck & Fredrik Larsson 37
Min favoritmossa, purpurmossa Mylia tayloriiOlle Molander 46
Aktuella aktiviteter 49
Mossornas Vänners försäljning 52

Myrinia 29(1,2) 2019

Klonäckmossa Fontinalis dichelymoides Lindb. återfunnen – Tomas Hallingbäck & Karin Wiklund 1
Därför ska du titta på mossor i Medelpad – Lars Hedenäs 6
Mossinventeringen av Stora alvaret 2011-2013 – Torbjörn Tyler & Tomas Hallingbäck 22
Mossornas Vänners vårexkursion 2017 till Herrljungatrakten – Kjell Andersson 32
Rapport från Mossornas Vänners vårexkursion på Orust 2019 – Elin Götmark 39
Ny bok – Tomas Hallingbäck 45
Min favoritmossa – Staffan Carlsson 46
Lanseringen av en ny rödlista för Europas mossor – Tomas Hallingbäck 49
Upprop för att globalt massivt förstärka och effektivisera åtgärder för artbevarande – Irene Bisang 50
Aktuella aktiviteter 53
Protokoll fört vid Mossornas Vänners årsmöte 2019 59
Verksamhetsberättelse Mossornas Vänner för 2018 61
Årsredovisning 2018 62
Kallelse till årsmöte, Nästa nummer av Myrina 63
Mossornas Vänners försäljning 64

Myrinia 28(2) 2018

Orthotrichum shawii, en hättemossa att hålla utkik efter i sydligaste Sverige – Tomas Hallingbäck & Niklas Lönnell 49
Mossornas vänners vårexkursion 2018 – Patrik Engström 54
ABC-kursen i Klacka-Lerberg, Nora, Västmanland augusti 2018 – Olle Holst 60
Ny nyckel och artbeskrivningar tillgängliga för knölmossor OncophorusNiklas Lönnell 66
Gillis Een 23 december 1924 – 10 augusti 2018 – Lars Hedenäs 68
Dataskyddsförordningen 72
Aktuella aktiviteter 74
Mossornas Vänners försäljning 76

Myrinia 28(1) 2018

Mossbilder av Ulf Jansson – Per Darell 1
Mossa – i skog, trädgård och kruka – Ulrica Nordström 11
Hur många arter av sidenmossa (Plagiothecium) kan egentligen urskiljas morfologiskt i Skåne – Torbjörn Tyler 14
Grön sköldmossa får ej flyttas – Per Darell 34
Mossor i en roman – Tomas Hallingbäck 36
Medlemsmatrikel 2017 38
Aktuella aktiviteter 46
Mossornas Vänners försäljning 48

Myrinia 27(2) 2017

Tortella i Sverige – en ut och två in – Peter Carlsson 53
Sju skogsarters hotsituation i Sverige – Urban Gunnarsson 57
Hårnervmossa Campylapus introflexus i Skåne – Staffan Nilsson 68
Dagsläget för nycklar i Artfakta – Niklas Lönnell 72
Rapport från Projekt Skånes mossor 2017 – Staffan Nilsson 76
Gamla Blåkulla och den nya hårnervmossan – Fia Bengtsson 83
Till minne av Allan Nicklasson 1928 – 2017 – Per Darell 91
Andreas Stansvik 1975 – 2017 – Peter Carlsson 92
Aktuella aktiviteter 94
Protokoll från Mossornas Vänners årsmöte 2017 95
Mossornas vänners försäljning 96

Myrinia 27(1) 2017

De Dimhöljda Bergens Bryologer – Peter Carlsson 1
Vattenfickmossa Fissidens fontanus funnen i bråckvatten i Västerbotten – Gustav Johansson & Niklas Lönell 10
Mossfloran på Pepparholm 2016 – Staffan Nilsson, Gerhard Kristensson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Leif Runesson & Eva Waldemarsson 12
Mossa på mossa – ett ovanligt fynd av grön sköldmossa Buxbaumia viridisLars Hedenäs 24
En skånsk referensruta – Staffan Nilsson 26
Mossornas Vänners höstexkursion 2–4 september 2016 – Göran Ljung 30
Små källmossor Philonotis i Göteborgstrakten – Sven Fransén 39
Medlemsmatrikel 2016 42
Aktuella aktiviteter 51
Mossornas vänners försäljning 52

Myrinia 26(2) 2016

Dansk blåmossa Leucobryum juniperoideum funnen på Orust, och några kommentarer till hur man skiljer den från vanlig blåmossa L. glaucumPeter Carlsson, Olle Molander & Andreas Stansvik 45
Rapport från Projekt Skånes mossor hösten 2016 – Staffan Nilsson 54
Rapport från den europeiska konferensen om mossors bevarande i Montenegro 2016 – Niklas Lönnell 62
Dolda kronjuveler – trädkronornas roll för mossor och lavar – Staffan Nilsson 74
Mossnycklar och artbeskrivningar på internet – Leif Appelgren & Niklas Lönnell 75
Leta och rapportera grön sköldmossa Buxbaumia viridis! – Niklas Lönnell 78
En mossresa till Madeira 82
Aktuella aktiviteter 95
Mossornas Vänners försäljning 96

Myrinia 26(1) 2016

Fynd av sprödkalkmossa Tortella bambergeri på Orust i Bohuslän – Andreas Stansvik 1
Stäpprosettmossa Riccia ciliifera funnen med sporer för första gången i Sverige – Tomas Hallingbäck 6
Sporkapslar på hårklomossa Dichelyma capillaceumPer Darell 8
Carl Albert Tärnlund – socialist, världsresenär och bryolog – Lars Löfgren 13
Släktträff på en tallstubbe – Henry Åkerström 18
Mossornas Vänners höstexkursion 2015 till Rosendal på norska västkusten – Peter Sögård 22
Medlemsmatrikel 2015 34
Aktuella aktiviteter 42
Protokoll från Mossornas Vänners årsmöte 2016 43
Mossornas Vänners försäljning 44

Myrinia 25(2) 2015

Rödlistning av Europas mossor – Hallingbäck, T. 81
Guldspärrmossa Campylium stellatum med ensidigt böjda blad – Lönnell, N. 83
Mossornas Vänners höstexkursion till södra Värmland 2014 – Sandmark, M. 85
Rapport från urpremiären för Mossornas dag – Nilsson, S. 91
Ny litteratur – Birkedal, L. & Lönnell, N. 93
Aktuella aktiviteter 103
Mossornas Vänners försäljning 104

Myrinia 25(1) 2015

Fynd av mångfruktmossa Cryphaea heteromalla i Skåne – Cronberg, N. 41
En blandkollekt med praktbräkenmossa Plagiochila asplenioides och liten bräkenmossa P. porelloidesHallingbäck, T. 45
Analys av några skogsmossors hotsituation i Sverige – Gunnarsson, U. 47
Brukar du samla mossor när du reser utomlands? – Hedenäs, L. & Bisang, I. 53
Rapport från Projekt Skånes mossor våren 2015 – Nilsson, S. 56
Rapport från vitmosskursen i Malung 16-17 augusti 2014 – Gunnarsson, U. & Asker, S. 61
Saxat från utländska mosstidskrifter – Hallingbäck, T. 68
Medlemsmatrikel 2014 70
Aktuella aktiviteter 78
Protokoll från Mossornas Vänners årsmöte 2015 79
Mossornas Vänners försäljning 80

Myrinia 24(2) 2014

Några rosettrosor Riccia spp. från Öland och Småland – Darell, P. 41
Mossfloran på Gotska Sandön – Hallingbäck, T. 46
Taxonomiska observationer av levermossor insamlade under fjällmosskurs i Jämtland 2013 – Damsholt, K. 59
Rapport från Projekt Skånes mossor – Cronberg, N. 62
En mossexkursion till Freiburg – andra gången gillt – Lönnell, N. 66
Äta mossor? – Lönnell, N. 73
Aktuella aktiviteter 75
Mossornas Vänners försäljning 76

Myrinia 24(1) 2014

Finns kärrmörkia Moerckia hibernica i Sverige? – Hallingbäck, T. 1
Leta tjockskaftad lämmelmossa Tetraplodon blyttii i fjällen! – Jonsson, B.G. & Lönnell, N. 5
Årets mossa 2014, rävsvansmossa Thamnobryum alopecurumHallingbäck, T. 8
Rhizoidgroddkorn i bladvecken hos päronmossa Leptobryum pyriformeLönnell, N. 12
Betraktelser från en efemär mossexkursion i Skaraborg – Dahlberg, J. 14
Muddermossa Physcomitrella patens – ny för Småland – Lönnell, N. 20
Mossornas Vänners vårexkursion till Visingsö 17–19 maj 2013 – Holst, O. 22
Medlemsmatrikel 2013 30
Aktuella aktiviteter 37
Protokoll från Mossornas Vänners årsmöte 2014 39
Mossornas Vänners försäljning 40

Myrinia 23(2) 2013

Thamnobryum subserratum återfunnen! – Hallingbäck, T., Björkman, U. & Björkman, L. 53
Thamnobryum neckeroides funnen i Sverige – Hagström, M. & Hallingbäck, T. 59
Kustkrusmossa Weissia perssonii funnen i Västergötland, samt något om dess utbredning – Niklasson, A. 64
Dvärghanar och kapselfrekvens hos vågig kvastmossa Dicranum polysetumSchmalholz, M. & Andersson, P. 70
Internationellt mossmöte i London sommaren 2013 – Bengtsson, F. 76
Mossornas vänners höstexkursion till Kullaberg 2013 – Bengtsson, F. 80
Mossflora över St. Helena – Backéus, I. 84
Ny litteratur – Hedenäs, L. 87
Aktuella aktiviteter 90
Protokoll från årsmötet 2013 91
Mossornas Vänners försäljning 92

Myrinia 23(1) 2013

Sarek – en mossig nationalpark – Hallingbäck, T., Carlsson, P., Lönnell, N. & Rydlöv, J. 1
Pepparporella Porella arboris-vitae funnen på Orust – Molander, O. 13
Gå inte för långt! – Sjögren, L. 19
Rapport från möte om mossbevarande i Europa (ECCB 2012) – Lönnell, N. 22
Kokedera mossträdgård – Blomberg, P. 34
Medlemsmatrikel 2012 42
Uppsnappat från världspressen – Hylander, K. 50
Aktuella aktiviteter 51
Mossornas Vänners försäljning 52

Myrinia 22(2) 2012

Nålmossa Rhynchostegiella tenella i Stockholms skärgård – Hedenäs, L. 53
Pälsfrullania Frullania bolanderi – ny art för Norrland – Dahlberg, J. 56
Vedblekmossa Chiloscyphus profundus funnen med till synes sidoställda könliga grenar i Danmark – Damsholt, K. 62
Norsk moseforening under planlegging – Høitomt, T. 65
Luppar under luppen – Lönnell, N. 68
Inventeringshösten 2012 i projektet Skånes Mossor – Rydlöv, J. 75
Mossornas Vänners vårexkursion till Kinnekulle i april 2012 – Magnusson, M. & Sjögren, L. 77
Mossornas Vänners höstexkursion till Trängslet i Dalarna 21-23 september 2012 – Gunnarsson, U. 83
Uppsnappat från världspressen – Hylander, K. 92
Aktuella aktiviteter 94
Årsmötesprotokoll 2012 95
Mossornas Vänners försäljning 96

Myrinia 22(1) 2012

Hypnum holmenii i Sverige – Hedenäs, L. 1
Mossfloran på Ölands alvar – ett nytt inventeringsprojekt – Hallingbäck, T. & Tyler, T. 6
Njurslevmossa Jungermannia confertissima i Norden – Damsholt, K. 12
Stor revmossa Bazzania trilobata med sporkapslar – Damsholt, K. 14
En mossig vecka på kanarieön La Gomera våren 2012 – Hallingbäck, T. & Åkesson, R. 18
Mossornas vänners höstexkursion till Närke 17–18 sept. 2011 – Ljung, G. 32
Ny litteratur – Hedenäs, L. 40
Uppsnappat från världspressen – Hylander, K. 41
Medlemsmatrikel 2010 43
Aktuella aktiviteter 51
Mossornas Vänners försäljning 52

Myrinia 21(2) 2011

Ålö i Stockholms skärgård, en okänd pärla för bryologer – Hedenäs, L. 41
Dvärgpottia Microbryum floerkeanum – ny för Öland – Bengtsson, F. 50
Första fyndet av liten parasollmossa Splachnum melanocaulon i landskapet Norrbotten – Westerberg, S. 52
Cephalozia spiniflora Schiffn. – en steril bastard? – Damsholt, K. 55
Nordisk Bryologisk Förenings exkursion till Öland 2011 – Hallingbäck, T. & Albinsson, C. 60
Brunmosskurs i Uppland 13–15 maj 2011 – Rosengren, F. & Hallingbäck, T. 69
Projekt Skånes mossors inventeringsläger vid Söderåsen 2011 – Birkedal, L. 76
Uppsnappat från världspressen – Hylander, K. 81
Aktuella aktiviteter 83
Mossornas Vänners försäljning 84

Myrinia 21(1) 2011

Något om mossfloran utefter Pechorafloden väster om Uralbergen – Hallingbäck, T. 1
Epilitiska mossor i Latnjajaure – Antonsson, H. 11
Fällmossa Antitrichia curtipendula – en art med sin tyngdpunkt söder om Norrlandsgränsen – Lönnell, N. 19
Calypogeia trichomanes Corda sphagnicola Β. Th. Jensen – Damsholt, K. 22
En ny fältguide om mossor – Mosses and Liverworts of Britain and IrelandHylander, K. 25
Uppsnappat från världspressen – Hylander, K. 26
Några nedslag i Svensk Mykologisk Tidskrift årgång 2010 – Åkerström, H. 27
Medlemsmatrikel 2010 29
Årsmötesprotokoll 2011 37
Aktuella aktiviteter 38
Mossornas Vänners försäljning 40

Myrinia 20(2) 2010

Sydliga mossarters utbredning i mellersta Sverige – Schmalholz, M. 53
Tolv valmossor – Hedenäs, L. 60
Chiloscyphus coadunatus og Chiloscypus latifolius er en art – Damsholt, K. 62
Könskvot och kapselfrekvens hos husmossa Hylocomium splendens i skogar av olika åldrar – Bäckman Nilsson, E., Gustin Mossegård, K., Narin, C. & Nilsson, Å. 65
Mossornas Vänners vårexkursion på Öland 10–11 april 2010 – Ljung, G. 72
Mossläger på Österlen 1–6 oktober 2010 – Birkedal, L. 76
Uppsnappat från världspressen – Hylander, K. 81
Årsmötesprotokoll 83
Aktuella aktiviteter 86
Mossornas Vänners försäljning 88

Myrinia 20(1) 2010

Kan myror sprida mossor? – Rudolphi, J. 1
Sveriges Rödlista 2010 – vad nytt? – Hallingbäck, T. 7
Åtgärdsprogram för hotade mossor – Gunnarsson, U. 19
Leta och rapportera kapslar! – Lönnell, N. 25
Höstexkursionen 2009 i Västmanland – Åkesson, R. 29
Lavbulletinen, Svensk Botanisk Tidskrift och Svensk Mykologisk Tidskrift 2009Lönnell, N. & Åkerström, H. 37
Uppsnappat från världspressen – Hylander, K. 40
Medlemsmatrikel 2009 42
Aktuella aktiviteter 50
Mossornas Vänners försäljning 52

Myrinia 19(2) 2009

Hamnudden – en spännande bladmosslokal med oceaniskt klimat – Hedenäs, L. 41
Exkursionsrapport från akrokarpkursen i Håverud, Dalsland – Schmalholz, M. 50
Udda fynd av vitmossor Sphagnum och parasollmossor (Splachnaceae) i Uppland och Hälsingland – Sundberg, S. 58
Mossor på nätet – Hylander, K. & Gunnarsson, U. 66
Björnmossors användningsområden – Jägerbrand, A. 69
Recension av den nya boken Introduction to BryophytesHallingbäck, T. 71
Ny fältflora: British mosses and liverworts – a field guideLönnell, N. 73
Ny litteratur – Hedenäs, L. 75
Uppsnappat från världspressen – Hylander, K. 77
Aktuella aktiviteter 78
Mossornas Vänners försäljning 80

Myrinia 19(1) 2009

Mossor och klimatförändringar – Gunnarsson, U. 1
Lägesrapport för Projekt Skånes Mossor – Tyler, T. & Olsson, K.-A. 7
Några tips till den som tänker fotografera mossor – Hallingbäck, T. 14
Rapporteringsläget i Artportalen – Lönnell, N. 23
2008 års höstekursion i Tyresta nationalpark och naturreservat – Genell, S. 25
Recension av nationalnyckelns andra akrokarpband – Schmalholz, M. 32
Ny litteratur – Hedenäs, L. 35
Uppsnappat från värdspressen – Hylander, K. 37
Aktuella aktiviteter 39
Mossornas Vänners försäljning 40

Myrinia 18(2) 2008

Ernst Adlerz – porträtt av en bryolog – Löfgren, L. 53
Lungmossa Marchantia polymorpha på Gotland – Högström, S. 61
Lappnicka Pohlia atropurpurea ny för Pite lappmark – Lönnell, N. 67
Mossan i vaggan – Ryd, L. 71
Bokrecension: Hotade och sällsynta växter i Dalarna, del. 2 – lavar och mossor – Hallingbäck, T. & Gunnarsson, U. 73
Medlemsmatrikel 2008 76
Kort redogörelse för Mossornas Vänners höstexkursion – Lönnell, N. 83
Vårexkursion 2008 i Kungälvstrakten – Darell, P. 85
Rapport från sommarens NBS-exkursion i Trillemarka, södra Norge – Schmalholz, M. 91
Ny litteratur – Hedenäs, L. 97
Uppsnappat från världspressen – Hylander, K. 98
Årsmötesprotokoll 2007 och 2008 100
Aktuella aktiviteter 102
Mossornas Vänners försäljning 104

Myrinia 18(1) 2008

Varför mossor ofta byter namn, och något om konstiga ord som systematiker använder – Hedenäs, L. 1
Frullania bolanderi og Frullania oakesiana – substrat of forekomst i Värmland och Oslo – Hassel, K. & Söderström, L. 16
Bladmossor från Arjeplog – Een, G. 23
Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum i Närke – Löfgren, L. 38
Bryologkredsens och Mossornas Vänners forårsekskursion 2007: Ekskursionsberetning og atlasprojektet Skånes Mossor – Kjeldsen, K. H. 40
Att dokumentera sina fynd på artportalen – Lönnell, N. 45
Recension: Göteborgstraktens Mossor – en sammanställning av ett långt och spännande projekt – Hylander, K. 47
Aktuella aktiviteter 50
Mossornas Vänners försäljning 52

Myrinia 17(2) 2007

Frystolerens hos mossor – Wennersten, L. 61
Blåmossa Leucobryum glaucum i Uppland – Åkerström, H. 73
Bryologi i Danmark – fra Thomas Jensen till Bryologkredsen – Goldberg, I. & Kirkeberg Due, M. 82
Nordisk Bryologisk förening 40 år 2006 – återbesök i Västmanland – Andersson, M. 96
Nyckel till släktet Ortotrichum i Norden – Lara, F. Garilleti, R. & Mazimpaka, V. 105
Mossor – migränvänlig hobby – Ryd, L. 112
Ny litteratur – Hedenäs, L. 114
Uppsnappat från världspressen – Hylander, K. 116
Aktuella aktiviteter 118
Mossornas Vänners försäljning 120

Myrinia 17(1) 2007

Berättelse om ett fynd av piprensarmossa Paludella squarrosaStenholm Jakobsen, R. 1
Upplevelser och artfynd från några Skånska rikkärr – Dahlberg, J. 4
Något om namn och nytt i senaste checklistan – Lönnell, N. 15
Hårnervmossa Campylopus introflexus på Halle- och Hunneberg – Stridvall, A. 20
Väggmossa Pleurozium schreberi och husmossa Hylocomium splendens: pleurokarpa mossors funktion i boreala skogsekosystem – Nilsson, M.-C., Jäderlund, A. & Zackrisson, O. 25
Bryoerythrophyllum rubrum funnen i Skandinavien – Sollman, P. & Frahm, J.-P. 34
Ny litteratur – Hedenäs, L. 36
Mossornas Vänner i Jönköpingstrakten 2006 – Fasth, T. & Bjurulf, H. 37
Naturvårdsintressanta mossor i Göteborgs kommun – Nilsson, C. 43
Några vitmosstuvors tillväxt på Gotland – Högström, S. 47
Nu startar projekt Skånes Mossor! – Tyler, T. 52
Aktuella aktiviteter 58
Mossornas Vänners försäljning 60

Myrinia 16(2) 2006

Gunnar Ersare 1930–2004 – Delin, A. 51
Mikroskapania Scapania carinthiaca, en mycket liten fridlyst mossa, på stränder och i glupar i Gästrikland och Hälsingland – Weibull, H. 55
Liten skägglungmossa Asterella gracilis året runt – Delin, A. 70
Några glimtar från Mossornas Vänners exkursion till Hälsingland 2006 – Lönnell, N. 82
På jakt efter mörk baronmossa Anomodon rugelii på Kinnekulle – Dahlberg, J. 85
Vågig rutlungmossa Conocephalum salebrosum – en “kryptisk” art – Cronberg, N. 90
Därför bör man lägga in belägg för intressanta mossfynd i ett offentligt herbarium – en kort inblick i Naturhistoriska riksmuseets rutiner – Hedenäs, L. 96
Mossor i Artportalen (http://artportalen.se/plants) – Lönnell, N. 99
Ny litteratur – Hedenäs, L. 110
Aktuella aktiviteter 112
Mossornas Vänners försäljning 114

Myrinia 16(1) 2006

Konhuvuden eller käglor – Lönnell, N. 3
Bryologiska notiser 11 – Lönnell, N. 4
Ovanliga mossor i Bollebygds kommun i Västergötland – Nolbrant, P. 7
Ny lokal för fågelfotsmossa Pterogonium gracileNolbrant, P och Malmqvist, A. 10
pH-mätare och pH-mätningar i myrvatten – Gunnarsson, U. 12
Levermosskursen i Saxnäs 2004 – Herber, I. 18
Medlemsmatrikel 32
Årsmötesprotokoll 2005 41
Årsmötesprotokoll 2006 43
Ny litteratur – Hedenäs, L. 45
Recension av Nationalnyckeln Bladmossor: Sköldmossor – blåmossor – Hylander, K. 46
Aktuella aktiviteter 49
Mossornas Vänners försäljning 50
MYRINIAs redaktion och instruktioner till författare 51

Myrinia 15(2) 2005

Atlantärgmossa Zygodon conoideus på spridning i Hallands län? – Fritz, Ö. 45
Fakta om Racomitrium lanuginosum grå raggmossa – Jägerbrand, A. 53
Mossfloran i bäckmiljöer i Västerbottens kustland – Hylander, K. 61
Mossens miljö och betydelse för arkeologin – Jägerbrand, A. & M. 64
Mossornas Vänners vårexkursion till Västergötland 2005 – Åkerström, H. 69
BRYOPLANET – fem år av mossekologimöten – Hylander, K. & Lönnell, N. 76
Ny litteratur – Hedenäs, L. 79
Lupp med belysning, ”Lichen candelaris 81
Bokauktion 82
Aktuella aktiviteter 87

Myrinia 15(1) 2005

Pell Algot Eriksson (1919–2004) – Hallingbäck, T. 1
Microbryum (Phascum) floerkeanum – första fyndet på nästan 50 år i Sverige? – Lönnell, N. 3
Husmossans Hylocomium splendens tillväxt på två olika altituder i Latnjajaure, norra Sverige – Jägerbrand, A. 6
Rapport från Mossornas Vänners exkursion till Falbygden 9–11 maj 2003 – Jannert, B. & Arulf, P.-A. 14
Mossornas Vänners exkursion till Östergötland 24–25 april 2004. – Wadstein, M. 20
Landskapsmossor – sensu latuLönnell, N. 28
Ny litteratur – Hedenäs, L. 33
Aktuella aktiviteter 35
Matrikel (2004) 36
Årsmötesprotokoll (ordinarie föreningsstämma 24 april 2004) 44

Myrinia 14(2) 2004

Levermossor från Arjeplog – Een, G. 33
Västlig hakmossa Rhytidiadephus loreus i Närke – Löfgren, L. 45
Aktuella aktiviteter – kallelse till årets föreningsstämma och exkursioner 49
Mossornas Vänners försäljning 52

Myrinia 14(1) 2004

Några troligen förbisedda sällsyntheter i Sverige – Hallingbäck, T. 2
Hasselsprötmossa Eurhynchium angustirete i Närke – Löfgren, L. 7
Återinventering av lokaler för några mossor i Sverige – en tillbakablick – Lönnell, N. 10
Atrichum angustatum – en gäckande mossa i snapphanemarker – Lönnell, N. 14
På jakt efter Pyramidula tetragonaLönnell, N. 19
Bland skuror, raviner och lövskogar i Eksjö kommun – Mossornas Vänners höstexkursion till Småländska höglandet 2003 – Björkman, U. 21
Vitmossor – ett hopplöst folkbildningsprojekt – Cronberg, N. 27
Mossfloror till salu! 29
Ny litteratur 30
Aktuella aktiviteter: exkursion till Värmland 4–5 september! 31
Mossornas Vänners försäljning 32

Myrinia 13(3) 2003

Timmia sibirica och lite annat smått och gått från Padjelanta – Carlsson, P. 61
Knäskydd – något för bryologen? – Lönnell, N. 69
Medlemsmatrikel 73
Årsmöte 2004 och Aktuella aktiviteter 83
Mosstidskrifter till försäljning 85
Årsmötesprotokoll 2003 86
Mossornas Vänners försäljning 88

Myrinia 13(2) 2003

Vad händer med mossorna i internationella naturvård? – Hallingbäck, T. 29
Vett och etikett för mossor – Lönnell, N. 38
Bryologiska Notiser 10 – Lönnell, N. 40
Hur vanligt är groddkorn hos Aulacomnium palustre? – Lönnell, N. 41
Ut och inventera en åker! – Lönnell, N. 43
Ny litteratur – Hedenäs, L. 48
Mossornas Vänners höstexkursion till Gotland hösten 2002 – Hallingbäck, T. & Mebus, F. 50
Aktuella aktiviteter 56
Notiser 57
Svenska namn på mossor 58
Mossornas Vänners försäljning 60

Myrinia 13(1) 2003

Nya fynd av Hamatocaulis lapponicus (taigakrokmossa) i Norrbotten – Westerberg, O. & Johansson, O. 1
Physcomitrella patens – återfynd och nyupptäkter – Berlin, K. & Isaksson, D. 6
Bryologiska Notiser 9 – Lönnell, N. 11
Rikstäckande botaniska föreningar i Sverige 15
Förslag till nya kandidater till svenska rödlistan – Hallingbäck, T. & Lönnell, N. 16
Ny litteratur – Hedenäs, L. 18
En ny flora över Nordens levermossor – Lönnell, N. 20
Aktuella aktiviteter 25
Gissa mossan, 13:1 26
Mossornas Vänners försäljning 28

Myrinia 12(4) 2002

Bryum – ett alltför svårt släkte… eller finns det hopp? – Weibull, H. 109
Vad händer med mossorna i den internationella naturvården? – Hallingbäck, T. 120
Bildgalleri (i färg!) foto Tomas Hallingbäck (10 foton), Sture Westerberg (1 foto) 121
Aktuella aktiviteter. (Missa inte Vårexkursionen till Falbygden!) 130
Mossornas Vänners exkursion till Dalsland 5–6 maj 2001 – Stridvall, A. 132

Myrinia 12(3) 2002

Mossar och fattigkärr kan förändras radikalt under hög kvävebelastning – Gunnarsson, U. 77
Intressanta nordiska kollekter i Nils Hakeliers efterlämnade herbarium III – Lindström, Å. 83
Ligger pepparporellans Porella arboris-vitae svenska utbredningscentrum i Halland? – Fritz, Ö. 92
Två nysvenska Bryum! – Weibull, H. 96
Stor bryologisk aktivitet i Tyskland – Hallingbäck, T. 100
Aktuella aktiviteter 102
Rapport från Mossornas Vänner exkursion till Umeå 21–24 september 2000 – Hylander, K. & Lönnell, N. 103
Mossornas vänners försäljning 107
Gissa mossan, 12:3 108

Myrinia 12(2) 2002

Pyramidula tetragona – akrokarpernas Greta Garbo – Lönnell, N. 41
Mossornas vänners vårexkursion till Blekinge 2000 – Lönnell, N. 51
En dag med Mossornas Vänner i Uppsala – Næsborg, R. R. 55
Ny litteratur – Hedenäs, L. 58
Bryologiska dementier 3 – Lönnell, N. 61
Gissa mossan, 12:2 63
Medlemsmatrikel 64
Mossornas vänners försäljning 75
Aktuella aktiviteter: Höstexkursion till mellersta Gotland 25–27 oktober 2002 76

Myrinia 12(1) 2002

Illustrerad bestämningsnyckel till Didymodon i norra Europa – Kucera, J. 2

Myrinia 11(2) 2001

Mossglimtar från Sydafrika – Hylander, K. 1
Sigfrid Arnell – personliga hågkomster – Een, G. 6
Sigfrid Arnells insatser för kännedomen om levermossorna i Sydafrika – Perold, S.M. 11
Plagiothecium latebricola (alsidenmossa) på väg norrut? – Hylander, K. 12
Drömmen om mossor – Oldhammer, B. 14
Anomodon viticulosus (grov baronmossa) med kapslar på Kinnekulle – Dahlberg, J. 16
Bryologiska Notiser 8 – Lönnell, N. 18
Ny litteratur – Hedenäs, L. & Bisang, I. 22
Ny adress till hemsidan! http://www.sbf.c.se/MV/ 26
Upprop! Om stereolupp 26
Vårexkursion och workshop i akrokarpa bladmossornas tecken 2002 27
Aktuella aktiviteter 28
Smålandsexkursion tillsammans med Nordisk Bryologisk Förening 29
Mossornas Vänners försäljning 31
Protokoll fört vid föreningen Mossornas Vänners årsmöte i Håverud den 5 maj 2001 32

Myrinia 11(1) 2001

Ledare 1
Ändrat klimat ger en annan mossflora – Hallingbäck, T. 2
Mossfloran på en Youngster av storlek 50 – Weibull, H. 7
Bryologprofiler 1 – H.W. Arnell och S. Arnell – Lönnell, N. 10
Fråga mossdoktorn – Weibull, H. 13
Mossanknutna artiklar i botaniska tidskrifter 2000 – Lönnell, N. 14
Odyssé bland bryologiska tidskrifter 1 – ett år med Journal of Bryology – Weibull, H. 16
Find of Nature – ett dataprogram som underlättar inmatning av fynduppgifter – Nilsson, J. 20
Mossornas Vänners exkursion runt Gävle 18–19 september 1999 – Lönnell, N. 21
Protokoll fört vid föreningen Mossornas Vänners årsmöte i Sölvesborg den 6 maj 2000 28
Aktuella aktiviteter 30
Utlysning: Höstexkursion till Skåne 22–23 september 2001 31
Gissa mossan 11:1 32
Bryologiska dementier 2 – Lönnell, N. 32

Myrinia 10(2) 2000

Tack för oss – Hallingbäck, T., Hedenäs, L. & Söderström, L. 33
Ptychodium plicatum (Web. & Mohr) Schimp. i Skandinavien – Mårtensson, O. (postumt) 34
Bryologiska notiser 7 – Lönnell, N. (red.) 44
Mossornas Vänners exkursion till Södermanland 6–9 maj 1999 – Lönnell, N. 48
Ny litteratur – Hedenäs, L. 52
Mossornas Vänners höstexkursion till Ångermanland 26–27 september 1998 – Holst, O. 54
Till salu 56
Årsmöte 56
Protokoll fört vid föreningen Mossornas Vänners årsmöte i Gävle den 18 september 1999 57
Resultat 1998–1999 58
Revisionsberättelse 59
Mossornas Vänners försäljning 60

Myrinia 10(1) 2000

Kustkvastmossa Dicranum scottianum funnen i Halland – Fritz, Ö. 1
Tidigare okända svenska fynd av Frullania bolanderi pälsfrullania och F. oakesiana värmlandsfrullania – Hedenäs, L. 3
Frullania bolanderi Aust. er funnet på en ny lokalitet i Norge – Hassel, K. 3
Taigakrokmossa Hamatocaulis lapponicus funnen i Norrbotten – Norin, M. 4
Intressanta nordiska kollekter i Nils Hakeliers efterlämnade herbarium II – Lindström, Å. 5
Några intressanta mossfynd i Umeåtrakten under 1999 – Hylander, K. & Jonsson, B.G. 11
Mossor i några rikkärr i Södermanland och Uppland – Hylander, K. & Lönnell, N. 14
Rättelse till Jannert, B. & Arulf, P.-A. 1999: Mörk baronmossa i Västergötland. Myrinia 9(2):37–47 17
Mossor på halländska mossar – Flodin, L.-Å. 18
Fridlysta mossor och undantag från fridlysningen – både bra och dåliga nya regler – Hedenäs, L. 23
Ny litteratur 24
Höstexkursion till Umeå 21–24 september 2000 (utlysning) 25
Medlemsmatrikel 26
Mossornas Vänners försäljning 32

Myrinia 9(2) 1999

Mörk baronmossa i Västergötland – Jannert, B. & Arulf, P.-A. 37
Några förbisedda levermossor i Södermanland och Uppland – Edelsjö, J. & Lönnell, N. 48
Rödtandad hättemossa Orthotrichum pulchellum återfunnen i Halland – Fritz, Ö. 54
Ett fynd av Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp. i Småland – Hedenäs, L. 57
Pogonatum dentatum funnen i Herrljungatrakten – Andersson, K. 58
Scapania glaucocephala (Tayl.) Aust. ny för Sverige – Bratt, L. 60
Bryologiska notiser 6 – Lönnell, N. (red.) 63
Ny litteratur – Hedenäs, L. m.fl. 65
Mossornas Vänners styrelse 69
Myrinia 2(1) önskas köpa 70
Mossexkursioner i Skåne våren 2000 70
Vårexkursion till Blekinge 6-7 maj 2000 71
Upprop – Saltulota Ulota phyllantha i Sverige 71
Mossornas Vänners försäljning 72

Myrinia 9(1) 1999

Intressanta nordiska kollekter i Nils Hakeliers efterlämnade herbarium I – Lindström, Å. 1
Nyfunn av Buxbaumia viridis grønnsko i Norge i 1998 – Løe, G. 6
Stora Dyngdalen – bättre än det låter – Hylander, K. 8
Svenska mossors beroende av död ved – Hytteborn, H., Söderström, L. & Hedenäs, L. 10
Gamla torvtag – vitmossornas ruderatmarker – Gunnarsson, U. & Sundberg, S. 12
Släktet Lescuraea B.S.G. i Norden – Hedenäs, L. 16
Bryologiska notiser – Weibull, H. (red.) 19
Bryologiska dementier – Lönnell, N. (red.) 25
Inventeringsprojekt i Umeåtrakten startar nu! – Hylander, K., Johnsson, B.G. & Kruys, N. 26
Ny litteratur – Hedenäs, L. 27
Nyheter på hemsidesfronten – ny utformning och mer information – Hylander, K. & Lönnell, N. 29
Mossexkursion i södra Gästrikland 18–19 september (utlysning) – Lönnell, N. 30
Årsmöte (utlysning) 30
Mossexkursioner i Skåne hösten 1999 (utlysning) – Cronberg, N. & Kristensson, G. 30
Medlemsmatrikel 31
Mossornas Vänners försäljning 36

Myrinia 8(2) 1998

Dicranum tauricum nålkvastmossa funnen i Blekinge – Lönnell, N. 37
Ny Litteratur – Hedenäs, L. 38
Mossfloran vid Falån och Brömsebäcken i Dalsland – Appelgren, L. 39
123 mossarter på 1000 kvm – Hylander, K. 52
Pepparporella Porella arboris-vitae funnen i Halland 1998 – Fritz, Ö. 55
Checklista över Sveriges mossor – 1998 – Söderström, L. & Hedenäs, L. 58
Vårexkursion till Södermanland 6–9 maj 1999 (utlysning) 91
Vårexkursion till Göteborgsområdet 17–18 april 1999 (utlysning) 91
Protokoll fört vid föreningen Mossornas Vänners årsmöte i Västra Frölunda den 25 april 1998 92
Resultat 1996–1997 & revisionsberättelse 93
Protokoll fört vid föreningen Mossornas Vänners extra årsmöte i Docksta, Ångermanland den 26 september 1998 94
Sänkt pris på våtmarksnyckel 95
Mossböcker säljes 95
Mossornas Vänners försäljning 96

Myrinia 8(1) 1998

Släktet Orthothecium B.S.G. i Norden – Hedenäs, L. 1
Utbredning och förekomst av några intressanta mossor i Hallands län – Flodin, L.-Å. & Fritz, Ö. 4
Björnvitmossa Sphagnum lindbergii i Södermanland och Uppland – Lönnell, N., Sundberg, S. & Gunnarsson, U. 12
Brachythecium erythrorrhizon-förekomsten i Vagnhärad bekräftad – Hedenäs, L. 15
Sten von Malmborg 11/1 1901–10/3 1998 – Lundqvist, N. 16
Mossornas Vänners hemsida – ett ansikte utåt och en informationskanal inåt? – Lönnell, N. 17
Etymologiska bagateller: Aneura pinguis fetbålsmossa – Lönnell, N. 19
Exkursion med Mossornas Vänner till Hässleholmstrakten i Skåne 12 oktober 1997 – Tyler, T. 20
“Väkta” en mossa – Lönnell, N. 22
Mossornas Vänners exkursion till Grännatrakten 27–28 september – Gralén, H. 23
Ny litteratur 25
Bryologisk litteratur till försäljning 26
Exkursioner Södermanland/Uppland (utlysning) 27
Höstexkursioner i Skåne 1998 (utlysning) 27
Höstexkursion till Ångermanland 20–27 september 1998 (utlysning) 28
Nyutnämnda hedersmedlemmar i Mossornas Vänner 29
Extra årsmöte i Mossornas Vänner – Nya stadgar (utlysning) 30
Medlemsmatrikel 31
Mossornas Vänners försäljning 36

Myrinia 7(2) 1997

Tio förbisedda mossor? – Hallingbäck, T. 49
Alsidenmossa Plagiothecium latebricola funnen på en utpostlokal i Västerbotten – Hylander, K. 53
Nordisk klipptuss Cynodontium suecicum funnen för första gången i Uppland – Hylander, K. & Lönnell, N. 54
Mossfloran i en sumpskog i Roslagen – Hylander, K. 56
Hårnervmossa Campylopus introflexus – ny för Öland – Holst, O. 57
Sprutflaskan – bryologens räddning vid torr väderlek – Lönnell, N. 58
Etymologiska bagateller – Anthoceros agrestis svart nålfruktsmossa och Phaeoceros carolinianus gul nålfruktsmossa – Lönnell, N. 62
Ny Litteratur – Hedenäs, L. 63
Bryologiska notiser – Weibull, H. (red.) 64
Mossornas Vänner vårexkursion till Halland 1997 – Jacobsson, C. & Lönnell, N. 72
Exkursion med Mossornas Vänner den 1 november 1997 – Jumkil, ännu en gång – Bengtsson, N. 75
Ecology and taxonomy of Nordic hepatics – rapport från levermosskursen i Jämtland 21–25 juli 1997 – Holst, O. 77
Vårinventering i Göteborgstraken 24–26 april 1998 (utlysning) 79
Mossexkursioner i Skåne våren 1998 (utlysning) 80
Årsmöte med Mossornas Vänner (utlysning) 81
Inventeringshelg i Jumkil (utlysning) 81
Exkursion till svenska fjällen (utlysning) 81
Protokoll från årsmötet 1997 82
Mikroskop till salu 83
Mossornas Vänners försäljning 84

Myrinia 7(1) 1997

Utbredning och förekomst av några rödlistade mossor i Hallands län – Fritz, Ö. 1
Etymologiska bagateller – Abietinella abietina gruskammossa – Lönnell, N. 9
När möter man bryologer på myren och i sumpskogen – en helt ovetenskaplig etologisk studie – Hedenäs, L. 10
Herbertus aduncus ny for Hordaland – Løe, G., Hassel, K. & Brobakk, T.E. 14
Hoppor som äter mossor – Appelqvist, S. 16
Bryologisk origami – en kåserande debattartikel om konvolutvikning – Hylander, K. 18
Campylopus på slagg och lava – Een, G. 20
Vad betyder bladmossornas släktnamn – Eriksson, P.A. 22
Bryologiska notiser – Weibull, H. (red.) 28
Alfabetiskt register till Ilustrated Flora of Nordic Mosses, Fasc. 1-3Lönnell, N. 30
Exkursion med mossornas vänner till naturreservatet Ramnakullabackarna i Skåne den 10 november 1996 – Cronberg, N. 32
Mossornas vänners vårexkursion till Skåne 20-21 april – Gralén, H. & Weibull, H. 34
Rapport från Mossornas Vänners exkursion till Jumkils socken i Uppland den 27 oktober 1996, eller det fjärde moderna fyndet av Physcomitrella patensBengtsson, N. 36
Ny litteratur 39
Höstexkursion till östra Vätternbranten med tillhörande sprickdalar 26-28 september 1997 40
Höstprogram för Mossornas Vänner i Skåne hösten 1997 50
Mossornas Vänners försäljning 43
Fullt betalande medlemmar under 1996 (199 st) 44

Myrinia 6(2) 1996

Ledare Var hälsad mossvän 45
Dunmossa på Gotland – Högström, S. 46
Dvärghannar hos svenska pleurokarpa bladmossor – Hedenäs, L. 51
Några mossfynd på Hoverberget i Jämtland – Hallingbäck, T. 53
Det tredje fyndet av Plagiochila norvegica, taggbräkenmossa – Cronberg, N. 59
Vad dölja mossors namn? En bryo-etymologisk resa – Lönnell, N. 62
Vårexkursion till Mölnbo marmorbrott i Södermanland – Hedenäs, L. 64
Bryologisk expedition i Hälsingland – Weibull, H. 66
Grustag och sumpskog – exkursion med Mossornas Vänner i Skåne den 13 oktober 1996 – Holst, O. 69
Några intressanta mossfynd gjorda i Östergötland, Småland och Halland våren 1995 – Hallingbäck, T. & Weibull, H. 71
Ny litteratur 72
Bryologiska notiser – Weibull, H. (red.) 73
Mossexkursioner i Skåne våren 1997 76
Årsmöte 1997 77
Vårexkursion till Halland 12–13 april 1997 77
Inventeringsläger i Göteborg 77
Protokoll fört vid föreningen Mossornas Vänners årsmöte i Helsingborg 20 april 1996 78
Mossornas Vänners försäljning 80

Myrinia 6(1) 1996

Ledare: Var hälsad mossvän 1
Malung – en Sphagnum-rik socken – Eriksson, P.A. 2
Pottiaceae, mossor i kärva miljöer – Söderström, L. 12
Hårnervmossa Campylopus introflexus – ny för Närke – Holst, O. 24
Register till Arnell (1925) – Lönnell, N. 26
Några mossfynd från Norrland 1995 – Hylander, K. 27
Sveriges landskapsmossor – Weibull, H. 32
Bryologiska notiser – Weibull, H. (red.) 33
Hälsotips med mossa som verksam substans 33
Ny litteratur 34
Mossornas Vänners försäljning 36
Mossornas Vänners resultat 1994–1995 37
Revisionsberättelse 38
Mossornas Vänner, medlemmar 1995 38
Mosskurs 43
Höstexkursion till Hälsingland 20-22 september 1996 44
Mossexkursioner i Skåne hösten 1996 44

Myrinia 5(2) 1995

Nils Hakelier 1929–1995 – Een, G. 41
Olle Mårtensson död – Söderström, L. 43
Besök i nordiska klipptussens tassemarker – Oldhammer, B. 44
Hygrohypnum-nyckel – Hedenäs, L. 46
Några roliga mossfynd i Dalarna – Hedenäs, L. 49
Stockholmstraktens lever- och vitmossor – en bryologisk nytändning i Stockholm? – Lönnell, N. 51
Hur många lokaler för aspfjädermossa Neckera pennata finns det egentligen? Eller inventering som aldrig tar slut – Gustafsson, L. 55
Mossornas Vänners exkursion till Öland och Småland våren 1995 – Holst, O. & Lönnell, N. 57
Mossornas Vänners höstexkursion till Roslagen 21–23 september 1995 – Hylander, K. & Lönnell, N. 60
Köpes 62
Vitmosskurs i Malungstrakten i Dalarna juni 1995 – Lönnell, N. 63
Pleurokarpkursen på Kjesäters folkhögskola sommaren 1995 – Holst, O. & Lönnell, N. 64
Inventeringshelg i Göteborg med Mossornas Vänner 13–14 maj 1995 – Hylander, K. 66
Upprop till bryologiska notiser 67
Ny litteratur 68
Klipp från den bryologiska litteraturen 69
Protokoll fört vid föreningen Mossornas Vänners årsmöte i Kalmar 22 april 1995 71
Inventering av mossfloran i Jumkils socken 73
Mossornas Vänners försäljning 74
Sommarexkursion till Estland 1996 med Mossornas Vänner 75
Vårexkursion till Skåne 19–21 april 1996 75
Mossexkursioner i Skåne våren 1996 76
Mossornas Vänners årsmöte 1996 76

Myrinia 5(1) 1995

Nordligt fynd av Trichostomum crispulum Bruch – Kristensson, G. 1
Några intressanta mossfynd i Uppland – Pettersson, T. 6
Hur det kan gå när man söker efter sällsynta mossor – exemplet Dichelyma capillaceumHylander, K. 9
Åtal för mosstöld – Holst, O. 12
Fragmentariska bidrag till kännedomen om Värmdö sockens mossflora – Lönnell, N. 14
Liten parasollmossa, en barndomsdröm – Karström, M. 17
Exkursion med Mossornas Vänner till Borstbäcken i Skåne den 18 september 1994 – Holst, O. 20
Smått och gott från exkursioner med Mossornas Vänner i Uppsala – Gunnarsson, U., Weibull, H. & Wiklund, K. 21
Mossornas Vänners exkursion i Siljansbygden september 1994 – Weibull, H. & Oldhammer, B. 23
Ny litteratur 29
Ny rödlista för mossor 30
Preliminärt förslag till Landskapsmossor 31
Föreningsverksamhet och exkursioner 1995 32
Bryologiska aktiviteter i Stockholmstrakten till hösten 1995 33
Mossexkursioner i Skåne hösten 1995 33
Mossornas Vänners försäljning 34
Resultat och balansräkning 35
Revisionsberättelse 36
Rättelse till Liljegren, Y. 1994: Sphagnum angermanicum, spatelvitmossa funnen i Västmanland. Myrinia 4(2):60 36
Rättelse till Söderström, L. & Hedenäs, L. 1994: Checklista över Sveriges Mossor Nyfynd och Rättelser. Myrinia 4(2):30–33 36
Mossornas Vänner, medlemmar 1994 37

Myrinia 4(2) 1994

Edvard Krusenstjerna till minne – Sjörs, H. 25
En vattenlevande levermossa, Riccardia chamedryfolia Grolle “f. submersa”, i en nordsmålänsk skogsgöl – Sandell, B. 27
Checklista över Sveriges Mossor. Nyfynd och Rättelser – Söderström, L. & Hedenäs, L. 30
Hur vanlig är sporkapslar hos Rhytidiadelphus squarrosus, gräshakmossa – Hedenäs, L. 34
Mossor på stränderna av sjöar och vattendrag inom Vapstälvens vattenområde – Een, G. 36
Med Mossornas Vänner till Lainio sommaren 1993 – Holst, O. & Weibull, H. 44
Floravårdexkursion med mossornas vänner i Skåne den 17 april 1994 – Holst, O. 53
Användbar mosslitteratur – Weibull, H. 54
Sphagnum angermanicum, spatelvitmossa funnen i Västmanland – Liljegren, Y. 60
Ny litteratur 61
Protokoll fört vid föreningen Mossornas Vänners årsmöte i Orsa 10/9 1994 62
Mossornas Vänners Årsmöte 1995 63
Kurser 63
Exkursioner 1995 64
Finns det intresse av bryologiska aktiviteter i Uppsalatrakten 64
Mossornas Vänners försäljning 65
Erbjudande Skrifter till försäljning 66
Diverse särtryck och böcker 68

Myrinia 4(1) 1994

Några fynd av våtmarksmossor på Öland sommaren 1993 – Hylander, K. 1
Pleurokarpa bladmossor. Gametofytens morfologi och anatomi – Hedenäs, L. 4
Mossornas vänners årsmöte 1994 17
Mossornas Vänners exkursion på Falbygden oktober 1993 – Arulf, P.-A. & Jannert, B. 18
Exkursioner i Siljanstrakten 9–12 september 20
Ny litteratur 21
Mossexkursioner i Skåne hösten 1994 22
Resultat och revisionsberättelse 23
Mossornas Vänners försäljning 24

Myrinia 3(2) 1993

Några fynd av kärrmossor i Småland – Albinsson, C. 33
Västlig hakmossa, Rhytidiadelphus loreus, funnen i Järvsö socken, Hälsingland – Frost, C. & Hansen, J.E. 36
Om spridning av västlig hakmossa, Rhytidiadelphus loreusSöderström, L. 37
Mossinventering vid Rya åsar utanför Borås – Johansson, P. 38
Intressanta fynd av Pogonatum dentatum och Sphagnum molle i Sverige – Hedenäs, L. 40
Rättelse till Söderström, L., Hedenäs, L. & Hallingbäck, T. 1992: Checklista över Sveriges mossor. Myrinia 2(1):13–56 41
Blå säckmossa, Calypogeia azurea, i Sverige – Hallingbäck, T. 42
Nya fynd av Hygrohypnum montanum, späd bäckmossa i Sverige – Weibull, H. & Hallingbäck, T. 46
Nordisk Bryologisk Förening på Gotland – Weibull, H. 49
Bryologi ur historien 51
Exkursion till Stångby mosse med Mossornas Vänner i Skåne den 12 december 1992 – Cronberg, N. 52
Floravårdsexkursion till sydöstra Skåne med Mossornas Vänner i Skåne den 18 april 1993 – Holst, O. 54
Ny litteratur 56
Protokoll fört vid årsmöte i föreningen Mossornas Vänner 1993-10-02 58
Resultat och revisionsberättelse 1991–1992 61
Purpurmylia, Mylia taylorii, hur sällsynt är den? – Oldhammer, B. 62
Mossexkursioner i Skåne hösten 93-våren 94 63
Mossornas Vänner exkursionsverksamhet under 1994 64
Upprop 64

Myrinia 3(1) 1993

Checklista över Stockholmstraktens vit-, lever- och nålfruktsmossor – Aronsson, M. 1
Första fyndet av Bryum wrightii, tegelröd bryum, i Sverige – Hedenäs, L. & Löfroth, M. 6
Första fyndet av Sarmentypnum sarmentosum, blodskedmossa, öster om Vättern – Löfroth, M. 8
Jamesoniella undulifolia – spårlöst försvunnen? – Hallingbäck, T. 10
Sumpkrypmossa, Amblystegium saxatile, funnen i Gästrikland – Abenius, J. 14
Spatelvitmossa, Sphagnum angermanicum, funnen i Gästrikland – Abenius, J. 16
Höstexkursion med Mossornas Vänner till Sotenäset – Webull, H. 19
Rak glansmossa, Orthothecium strictum, i Sverige – Hedenäs, L. 22
Axplock ur Virsbo-traktens bladmossflora – Granqvist, I. 24
Okända herbarier, finns dom? 26
Mossaktiviteter i Stockholm 27
Rättelse till Hedenäs, L. 1992: Pleurokarpa bladmossor. Sporofytens morfologi och anatomi. Myrinia 2(2):68–82 27
Bestämningsservice för nordiska mossor 28
Ny litteratur 30
Polarflikmossa, Lophozia polaris, funnen i Sverige – Söderström, L. 32

Myrinia 2(2) 1992

Svenska mossors systematiska indelning – Hedenäs, L. & Söderström, L. 61
Pleurokarpa bladmossor. Sporofytens morfologi och anatomi – Hedenäs, L. 68
Purpurskapania, Scapania uliginosa, i sydvästra Småland – Albinsson, C. 83
Ett fynd av bollvitmossa, Sphagnum wulfianum, i Dalsland – Hallingbäck, T. 84
Svenska mossors utbredning – ett karteringsprojekt – Söderström, L. 86
Snedbladsmossa, Anastrepta orcadensis, i Sverige – Söderström, L. 87
Intressanta mossfynd i norra Sverige – Weibull, H. 90
Flaggmossa, Discelium nudum, i Sverige – Söderström, L. 91
Nordisk Bryologisk Förenings årsmöte 1993 94
Höstöronmossa, Jamesoniella autumnalis, i Sverige – Hallingbäck, T. 95
Mossornas vänners exkursion till Ven – Cronberg, N. 98
Protokoll fört vid årsmöte i föreningen Mossornas Vänner 1992-04-25 100
Mossornas Vänners exkursioner 1993 101
Mossexkursioner i Skåne 102
Ny litteratur 103

Myrinia 2(1) 1992

Från redaktionen 1
Bryologen Claës Gustaf Myrin – Fransson, S. 2
Objekt- och täckglas 12
Exkursion till Sotenäset, Bohuslän 12
Checklista över Sveriges mossor – Söderström, L., Hedenäs, L. & Hallingbäck, T. 13
Ny litteratur 57
Mosslitteratur till salu 1 58
Mosslitteratur till salu 2 59

Myrinia 1(1) 1991

Från redaktionen 1
Översikt över Hypnum cupressiforme-komplexet i Sverige – Hedenäs, L. 2
Tetraplodon blyttii Frisvoll, tjockskaftad lämmelmossa – ny art för Sverige upptäckt i herbariematerial – Jonsson, B.G. 8
Päronulota, Ulota coarctata, i Sverige – Hallingbäck, T. 11
Undersökning av mossor och lavar i fjällnära skogar i Gråberget-Byvattnet-området i Jämtland – Söderström, L. & Esseen, P.-A. 20
Exkursion till Ven 29
Mosskurs 29
Ny litteratur 30
Litteratur om mossor till salu 31