Aktiviteter

Aktiviteter

Översikt

Varje år anordnar Mossornas Vänner åtminstone två exkursioner till olika delar av landet.

Klicka här för en översikt över de senaste årens nationella exkursioner med uppgifter när de blev utlysta och i vilket nummer av Myrinia exkursionsberättelsen är publicerad. Ungefärligt antal deltagare är också angivet.