Aktiviteter

Aktiviteter

Översikt

Varje år anordnar Mossornas Vänner åtminstone två exkursioner till olika delar av landet.

Fika under exkursion
Inventering av mossorna på Öland 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för en översikt över de senaste årens nationella exkursioner med uppgifter när de blev utlysta och i vilket nummer av Myrinia exkursionsberättelsen är publicerad. Ungefärligt antal deltagare är också angivet.