Moss-litteratur ordnad efter floraprovins

Moss-litteratur ordnad efter floraprovins

Nedanstående lista är ett utkast till en lista över mosslitteratur (främst inventeringar o.d.) sorterat efter floraprovins (Som landskap förutom Lappland som är uppdelad i fem lappmarker: Åsele, Lycksele, Pite, Lule och Torne). Har du tips på ytterligare litteratur hör av dig till Kristoffer Hylander.

Sverige

Bohuslän

 • Bergqvist, S. 1987: Douinia ovata på Sotenäset i Bohuslän. MV 30(2): 2-3.
 • Bergqvist, S. 1990: Kynne älv – inventering av mossfloran. MV 33(1): 1-3.
 • Bergqvist, S. & Blomgren, E. 1998: Sotenäsets mossor.
 • Darell, P. 2008. Vårexkursion 2008 i Kungälvstrakten. Myrinia 18(2): 85-90.
 • Hjärne, C. 1946: kapitlet ”mossor” i uppsatsen ”Ranebo lund – ett numera fredat lövskogsområde i Bohuslän”. Medd. Göteb. Bot. Trädg. 16: 209-211
 • NN 1990: Långexkursion på Sotenäset 5-6 maj 1990. MV 33(2): 27.
 • Persson, H. 1929: Några mosslokaler jämte ett par artstudier. Bot. Notiser 1929: 229–245.
 • Sögård, P. 1988: Pottia lanceolata, funnen på Ragnhildsholmen i Bohuslän. MV 31(1): 13-15.
 • Webull, H. 1993: Höstexkursion med Mossornas Vänner till Sotenäset. Myrinia 3(1): 19-21

Blekinge

 • Cronberg, N. 1989: Inventering av mossfloran i diabasområdet på Stärnöhalvön utanför Karlshamn. MV 32(2): 31-40.
 • Cronberg, N. 1996: Mossfloran i Rolands Hav. Blekinges Natur årsbok 1996: 85-88
 • Lönnell, N. 1998: Dicranum tauricum nålkvastmossa funnen i Blekinge. Myrinia 8(2):37-38.
 • Lönnell, N. 2002: Mossornas Vänner vårexkursion till Blekinge 2000. Myrinia 12(2):51-54
 • Medelius, S. 1926b: Bidrag till kännedomen om Blekinges mossflora. Bot. Notiser 88: 1-33

Dalarna

 • Bratt, L. 1999: Scapania glaucocephala (Tayl.) Aust. ny för Sverige. Myrinia 9(2): 60-62
 • Eriksson, P.A. 1968: Några Sphagna från Västerdalarna och angränsande delar av Värmland. Svensk Bot. Tidskr. 62: 483-484.
 • Eriksson, P.A. 1996: Malung -en Sphagnum-rik socken. Myrinia 6(1): 2-11
 • Hallingbäck, T. & Gunnarsson, U. 2008. Bokrecension: Hotade och sällsynta växter i Dalarna, del. 2 – lavar och mossor. Myrinia 18(2): 73-75.
 • Hedenäs, L. 1995: Några roliga mossfynd i Dalarna. Myrinia 5(2): 49-50
 • Lönnell, N. 1995: Vitmosskurs i Malungstrakten i Dalarna juni 1995. Myrinia 5(2): 63
 • Oldhammer, B. 1993: Purpurmylia, Mylia taylorii, hur sällsynt är den?. Myrinia 3(2): 62
 • Oldhammer, B. 1995: Besök i nordiska klipptussens tassemarker. Myrinia 5(2): 44-45
 • Persson, H. 1943: Mossfloran i Hamra nationalpark. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. skrifter i naturskyddsärenden 42: 1-25
 • Weibull, H. & Oldhammer, B. 1995: Mossornas Vänners exkursion i Siljansbygden september 1994. Myrinia 5(1): 23-29
 • Wistrand, G. & Morander, R. 1987: Material till Dalarnas flora. Svensk Bot. Tidskr. 81: 71-98

Dalsland

 • Appelgren, L. 1998: Mossfloran vid Falån och Brömsbäckane i Dalsland. Myrinia 8 (2): 39-51
 • Bergström, S. (Postumt) 1984: Något om Dalslands Zygodon-förekomster. MV 21: 14-17.
 • Bergström, S. (Postumt) 1983: Något om Dalslands Seligeria förekomster. MV 17: 10-14.
 • Gustafsson, L. 1977: Dalslandsexkursionen den 11-12 juni 1977. MV 1: 7-8.
 • Hallingbäck, T. 1982: Med Mossornas Vänner i Dalsland 1-2 maj 1982. MV 15: 6-7.
 • Hallingbäck, T. 1984: Mossfloran i Norra Båsane i Dalsland. Svensk Bot. Tidskr. 78: 233-262
 • Hallingbäck, T. 1992: Ett fynd av bollvitmossa, Sphagnum wulfianum, i Dalsland. Myrinia 2(2): 84-85
 • Kristensson, G., Hallingbäck, T., Johansson, P., Fransén, S. & Söderström, L. 1986: Med N.B.S. i Dalsland 1986. Exkursionsdagbok. MV 28: 17-24.
 • Stridvall, A. 2002 (2003) Mossornas Vänners exkursion till Dalsland 5-6 maj 2001. Myrinia 12(4): 132-136

Göteborgstrakten

 • Andersson, H. & Hallingbäck, T. 1978: Fyndkartor över några bladmossor i Göteborgstrakten – del I. MV 3: 8-11.
 • Andersson, H. & Hallingbäck, T. 1979: 12 fyndkartor från Göteborgstrakten – Del 2. MV 7: 11-13.
 • Carlsson, P. & Hallingbäck, T. 1981: Mossinventeringen i Göteborgstrakten – lägesrapport II. MV 13: 4-6.
 • Fransén, S. 1985: Orthodontium lineare i Göteborgs-området. MV 26: 10-11.
 • Hallingbäck, T. 1977: Mossinventeringen i Göteborgstrakten. En lägesrapport. Del I. (Checklista för levermossor ingår). MV 1: 2-6.
 • Hallingbäck, T. 1978: Mossinventeringen i Göteborgstrakten. Fortsättning på lägesrapport I. (Checklista för bladmossor A-D ingår). MV 2: 7-10.
 • Hallingbäck, T. 1979: Mossinventeringen i Göteborgstrakten. Fortsättning på lägesrapport I. (Checklista för bladmossor E-K ingår). MV 5: 6-8.
 • Hallingbäck, T. 1980: Mossinventeringen i Göteborgstrakten. (Checklista för bladmossor L-Z ingår). MV 10: 2-6.
 • Hallingbäck, T. 1984: Inventeringen av Göteborgsområdet. MV 21: 18.
 • Hallingbäck, T., Carlsson, P., Johansson, P., Kristensson, G. & Sögård, P. 2008. Göteborgstraktens mossor Föreningen Mossornas Vänner. Uppsala.
 • Hylander, K. 1997: Vårinventering i Göteborgstraken 24-26 april 1998. Myrinia 7(2): 79-80
 • Hylander, K. Recension: Göteborgstraktens Mossor – en sammanställning av ett långt och spännande projekt. Myrinia 18(1): 47-49.
 • Nilsson, C. 2007. Naturvårdsintressanta mossor i Göteborgs kommun. Myrinia 17(1): 43-46

Göteborgsinventeringen – exkursioner

 • Andersson, H. 1981: Inventeringsexkursion 1980-10-07 till ruta +8i. MV 12: 14.
 • Andersson, H. 1981: Mossornas Vänners exkursion till Jörlandatrakten 1981-10-18. (+7d). MV 13: 14-15.
 • Andersson, H. 1984: Mossornas Vänners tredje vårexkursion. 84 04 01. Ruta – 3g. (Ölmevalla s:n). (-3g). MV 21: 4-5.
 • Andersson, H. 1984: Mossornas Vänners 4:e höstexkursion 1984-11-11. Ruta +4c. (+4c). MV 22: 12-13.
 • Andersson, H. 1986: Mossornas Vänners tredje vårexkursion 1986-05-04, ruta +7h (Skepplanda). (+7h). MV 28: 12-13.
 • Bergqvist, S. 1984: Mossornas Vänners andra vårexkursion 84 04 01. (+8d). MV 21: 3.
 • Bergqvist, S. 1987: Mossornas Vänners 5:e höstexkursion 19/10 1986. (-9i). MV 30(1): 22.
 • Bergqvist, S. 1989: Mossornas Vänners exkursion till Styrsö, ruta -8b, 2/10 -88. (-8b). MV 32(1): 17.
 • Bergqvist, S. 1990: Ucklum 1990-05-20, ruta +9f. (+9f). MV 33(2): 28.
 • Bergqvist, S. 1990: Prässebo 1989-09-17, ruta +9i. (+9i). MV 33(1): 11.
 • Blomgren, E. 1987: MV:s sjätte höstexkursion 861102 till ruta -7f. (-7f). MV 30(1): 23.
 • Blomgren, E. 1987: Mossornas Vänners inventeringsexkursion till ruta -3i, 870426. (-3i). MV 30(2): 11.
 • Blomgren, E. 1988: Mossornas Vännersinventeringsexkursion 871108 till ruta 0g. (07B0g=0g). MV 31(1): 20.
 • Blomgren, E. 1989: Marstrand 1988-09-04, ruta +5j*. (+5j*). MV 32(1): 14-15.
 • Blomgren, E. 1990: Fotskäl 1989-10-01, ruta -5a*. (-5a*). MV 33(1): 12.
 • Blomgren, E. 1990: Härskogen 1990-04-08, ruta -1i. (-1i). MV 33(2): 25.
 • Carlsson, P. 1981: Mossornas Vänners andra höstexkursion 1980-09-14. (-2f). MV 12: 15.
 • Carlsson, P. 1984: MV:s 2:a höstexkursion, 7/10 -84. (-4a*). MV 22: 9-10.
 • Carlsson, P. 1980: Mossornas Vänners tredje vårexkursion 1980-04-27. (+5g). MV 10: 9.
 • Ekman, J. 1983: Mossornas Vänners 2:ndra vårexkursion, 830410. (-3h). MV 18: 12.
 • Ekman, J. 1987: Höstexkursioner Göteborg 1986: nr 4, 5/10, Härryda. (+1j). MV 30(1): 21.
 • Ekman, S. 1982: Mossornas Vänners tredje höstexkursion 81.10.04. (+2a*). MV 14: 11.
 • Ekman, S. 1983: Mossornas Vänners tredje höstexkursion 1982.10.03. (+7a*). MV 17: 5.
 • Ekman, S. 1984: Mossornas Vänners 1:a höstexkursion 1984-09-23. Ruta +1j. (+1j). MV 22: 8.
 • Ekman, S. & Sögård, P. 1981: Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 1980-10-12. (-2h). MV 11: 11.
 • Fransén, S. 1982: Mossornas Vänners tredje vårexkursion 1982-04-18. (-3a*). MV 15: 5.
 • Fransén, S. 1980: Mossornas Vänners 2:a höstexkursion 1979.09.23. (+4a*). MV 8: 7-8.
 • Fransén, S. 1980: Mossornas Vänners 3:e höstexkursion 1979.10.07. (+5i). MV 8: 8.
 • Gustafsson, Lars 1986: Mossornas Vänners första vårexkursion, 13 april 1986. (-7d). MV 28: 9-10.
 • Hallingbäck, T. 1977: Mossornas Vänners andra höstexkursion 1977. (0ax). MV 1: 12.
 • Hallingbäck, T. 1981: Mossornas Vänners femte höstexkursion 1980-10-26. (+2a). MV 11: 12.
 • Hallingbäck, T. 1978: Mossornas Vänners tredje höstexkursion 1977. (-4j). MV 2: 13
 • Hallingbäck, T. 1978: Mossornas Vänners vårexkursioner 1978. (-7i, +2i, +3c, +4d). MV 3: 12-13.
 • Hallingbäck, T. 1979: Mossornas Vänners 3:e vårexkursion, 22 april 1979. (-2j). MV 6: 15.
 • Hallingbäck, T. 1980: Mossornas Vänners andra vårexkursion 13 april 1980. (-3d). MV 10: 8.
 • Hallingbäck, T. 1984: Mossornas Vänners 3:e höstexkursion 84 10 21 – Inventeringsruta + 9g. (+9g). MV 22: 11.
 • Hallingbäck, T. 1985: Mossornas Vänners 2:a vårexkursion 1985-04-28. Ruta -3e. (-3e). MV 25: 13.
 • Hylander, K. 1995: Inventeringshelg i Göteborg med Mossornas Vänner 13-14 maj 1995. Myrinia 5(2): 66-67
 • Johansson, P. 1981: Mossornas Vänners andra vårexkursion – 1981-04-12. (-4f). MV 13: 8-9.
 • Johansson, P. 1983: MV-exkursion till Lilla Överön och Hållsungsmyren den 7 november 1982. (+3b). MV 17: 8-9.
 • Johansson, P. 1983: Mossornas Vänners 4:e vårexkursion, 830508. (-6a*). MV 18: 13.
 • Johansson, P. 1984: Mossornas Vänners 1:a vårexkursion 840325. (+1c). MV 21: 1-2.
 • Johansson, P. 1986: M.V.s andra vårexkursion, 1986-04-27. (-8g). MV 28: 11.
 • Johansson, P. 1987: Höstexkursioner Göteborg 1986: nr 1, 24/8, Östad-Risveden. (+6j). MV 30(1): 17-18.
 • Johansson, P. 1987: Höstexkursioner Göteborg 1986: nr 3, 21/9, Stannum (Lärjeån). (+3h). MV 30(1): 19-20.
 • Johansson, P. 1989: Förlanda 1988-10-30, ruta -4i. (-4i). MV 32(1): 18-19.
 • Johansson, P. 1989: Klövedal (Tjörn) 1989-04-16. (+8j*). MV 32(2): 43-44.
 • Johansson, P. 1989: Björketorp 1989-04-30, ruta -9j. (-9j). MV 32(2): 45-46.
 • Johansson, P. 1990: Hemsjö 1989-10-15, ruta +3a*. (+3a*). MV 33(1): 13.
 • Johansson, P. 1990: Säve-Tuve 1990-04-22, ruta +2d. (+2d). MV 33(2): 26.
 • Kristensson, G. 1979: Mossornas Vänners andra höstexkursion 780924.(+9e). MV 4: 16.
 • Kristensson, G. 1979: Mossornas Vänners tredje höstexkursion 781007.(+5a). MV 4: 17.
 • Kristensson, G. 1979: Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 781028. (+1h). MV 4: 18.
 • Kristensson, G. 1979: Mossornas Vänners första vårexkursion 790325. (-8b). MV 6: 13.
 • Kristensson, G. 1979: Mossornas Vänners andra vårexkursion 790408. (-8j). MV 6: 14.
 • Kristensson, G. 1979: Mossornas Vänners fjärde vårexkursion 790501. (+9h). MV 7: 14.
 • Kristensson, G. 1980: Mossornas Vänners första vårexkursion 800330. (Särö Västerskog). MV 10: 7.
 • Kristensson, G. 1980: Mossornas Vänners fjärde vårexkursion 800504. (-8i). MV 10: 10.
 • Kristensson, G. 1980: Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 791021. (+7a). MV 8: 9-10.
 • Kristensson, G. 1980: Mossornas Vänners femte höstexkursion 791028. (+1a). MV 9: 18.
 • Kristensson, G. 1981: Mossornas Vänners första vårexkursion 810405. (+5b). MV 13: 7.
 • Kristensson, G. 1982: Mossornas Vänners andra höstexkursion 810920. (+8j). MV 14: 10.
 • Mattsson, S. 1982: Mossornas Vänners fjärde höstexkursion 81.11.01. (-4e). MV 14: 12.
 • Mattsson, S. 1982: Mossornas Vänners första vårexkursion 82.04.04. (+3d). MV 15: 4.
 • Mattsson, S. 1983: Mossornas Vänners tredje vårexkursion 83.04.24. (+4i). MV 19: 7.
 • Sticher, H.-O. 1983: Mossornas Vänners 5:e höstexkursion, 831030 till Råö – ruta -4d. (-4d). MV 19: 19.
 • Sticher, H.-O. 1985: Mossexkursion 85-06-02 – Inventeringsruta -2a*. (-2a*). MV 25: 16.
 • Sögård, P. 1981: Mossornas Vänners tredje vårexkursion – 1981-04-26. (+5d). MV 13: 10.
 • Sögård, P. 1981: Mossornas Vänners exkursion till Rävlanda 1981-05-17. (-9a*). MV 13: 13.
 • Sögård, P. 1983: Mossornas Vänners första höstexkursion 1982-09-05. (+7d). MV 17: 4.
 • Sögård, P. 1983: Mossornas Vänners fjärde exkursion hösten 1982 till ruta -6h den 24/10. 103 arter noterades. (-6h). MV 17: 6-7.
 • Sögård, P. 1983: Mossornas Vänners första höstexkursion 830904 gick till ruta +9a* i Erska sn. (+9a*). MV 19: 14-15.
 • Sögård, P. 1983: Mossornas Vänners fjärde höst-exkursion, 831016 gick till ruta +6d i Jörlanda & Solberga sn. (+6d). MV 19: 18.
 • Sögård, P. 1985: Mossornas Vänners andra vårexkursion 1985 gick till ruta +2c. (+2c). MV 25: 11-12.
 • Sögård, P. 1985: Mossornas Vänners andra exkursion hösten 85 gick till ruta +9d och samlade 5 deltagare. (+9d). MV 26: 19.
 • Sögård, P. 1985: Mossornas Vänners 3:dje höstexkursion 22/9 1985. (+4h). MV 26: 20-21.
 • Sögård, P. 1988: Mossornas Vänners exkursion 87-08-30 till ruta +5c. (07B5c=+5c). MV 31(1): 16.
 • Sögård, P. 1988: Mossornas Vänners exkursion till Kungsbackatrakten 87-10-15. Ruta -6f. (06B6f=-6f). MV 31(1): 19.
 • Sögård, P. 1989: Mossornas Vänners exkursion till ruta +4j vid Mjörns södra strand, 21/8 -88. (+4j). MV 32(1): 13.
 • Sögård, P. 1989: Mossornas Vänners exkursion till ruta +4e, 13/11 -88. (+4e). MV 32(1): 20.
 • Sögård, P. 1989: Nödinge 1989-04-02, ruta +4f. (+4f). MV 32(2): 41-42.

Gästrikland

 • Abenius, J. 1993: Sumpkrypmossa, Amblystegium saxatile, funnen i Gästrikland. Myrinia 3(1): 14-15
 • Abenius, J. 1993: Spatelvitmossa, Sphagnum angermanicum, funnen i Gästrikland. Myrinia 3(1): 16-18
 • Delin, A. 1998: Österbergsmurens naturreservat, Ovansjö. Länsstyrelsen Gävleborg Rapport 1998:10.
 • Delin, A. Liten skägglungmossa Asterella gracilis året runt.
 • Lönnell, N. 2001: Mossornas Vänner exkursion runt Gävle 18-19 september 1999. Myrinia 11(1): 21-27
 • Risberg, B. 1986: Något om floran i Torsåkers socken. Växter i Hälsingland och Gästrikland 4(1) : 4–13.
 • Weibull, H. Mikroskapania Scapania carinthiaca, en mycket liten fridlyst mossa, på stränder och i glupar i Gästrikland och Hälsingland.
 • Westman, G. 1976: Fynd av Ricciocarpus natans i Medelpad och Gästrikland. Svensk Bot. Tidskr. 70: 43-44.

Gotland

 • Andersson, Lena 1990: Mossor i Sanda socken. Rindi 10: 80-81
 • Arvidsson, T. 1938: Studier över flora och vegetation på Gotska Sandön med särskild hänsyn till nationalparken. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. avhandlingar i naturskyddsärenden 1: 30-33
 • Gustafsson, Lena 1987: Floravårdskommittén för mossor besöker Gotland. Rindi 7: 71-73
 • Hallingbäck, T. & Mebus, F. 2003: Mossornas Vänners höstexkursion till Gotland hösten 2002. Myrinia 13(2): 50-55
 • Hedenäs, L. 1992: Mossor i gotländska våtmarker. Rindi 12: 27-30
 • Högström, S. 1987: Gotlands vitmossor i litteratur och herbarier. Svensk Bot. Tidskr. 81: 313-320
 • Högström, S. 1989: Preliminär förteckning över Gotlands mossor. Rindi 9: 16-32
 • Högström, S. 1996: Dunmossa på Gotland. Myrinia 6(2): 46-47
 • Högström, S. 1997: Habitats and increase of Sphagnum in the Baltic Sea island Gotland, Sweden. Lindbergia 22: 69-74
 • Högström, S. 2007. Några vitmosstuvors tillväxt på Gotland. Myrinia 17(1): 47-51.
 • Högström, S. 2008. Lungmossa Marchantia polymorpha på Gotland. Myrinia 18(2): 61-66.
 • Persson, H. 1944: Till kännedom om Karlsöarnas mossflora. Svensk Bot. Tidskr. 38: 331-364
 • Weibull, H. 1993: Nordisk Bryologisk Förening på Gotland. Myrinia 3(2): 49-51
 • Zetterstedt : . :

Halland

 • Flodin, L.-Å. & Fritz, Ö. 1998: Utbredning och förekomst av några intressanta mossor i Hallands län. Myrinia 8(1): 4-11
 • Flodin, L.-Å. 2000: Mossor på halländska mossar. Myrinia 10(1):18-22.
 • Fritz, Ö. 1997: Utbredning och förekomst av några rödlistade mossor i Hallands län. Myrinia 7(1): 1-8
 • Fritz, Ö. 1998:Pepparporella Porella arboris-vitae funnen i Halland 1998. Myrinia 8(2): 55-57
 • Fritz, Ö. 1999: Rödtandad hättemossa Orthotrichum pulchellum återfunnen i Halland. Myrinia 9(2): 54-56
 • Fritz, Ö. 2000: Kustkvastmossa Dicranum scottianum funnen i Halland. Myrinia 10(1):1-2
 • Fritz, Ö. 2002: Ligger pepparporellans Porella arboris-vitae svenska utbredningscentrum i Halland? Myrinia 12(3):92-95
 • Fritz, Ö. 2005: Atlantärgmossa Zygodon conoideus på spridning i Hallands län? Myrinia 15(2):45-52.
 • Jacobsson, C. & Lönnell, N. 1997: Mossornas Vänner vårexkursion till Halland 1997. Myrinia 7(2): 72-74
 • Johansson, T. 1977: Med Mossornas Vänner i södra Halland den 24 och 25 sept 1977. MV 1: 9-11.
 • Johansson, T. 1977: Orthodontium lineare (Schwaegr.) ny för Halland 1977-10-16. MV 1: 11.
 • Johansson, T. 1979: Phaeoceros carolinianus ny för Halland? . MV 7: 7-8.
 • Johansson, T. 1980: Hookeria lucens, en tredje lokal i Halland samt en annorlunda biotop i Trollehallar. MV 10: 12.
 • Johansson, T. 1982: Orthodontium lineare i södra Halland. MV 15: 2-3.
 • Persson, H. 1929: Några mosslokaler jämte ett par artstudier. Bot. Notiser 1929: 229–245.
 • Medelius, S. 1922: En bryologisk utflykt till Halland. Svensk Bot. Tidskr. 16: 9-34

Hälsingland

 • Arnell, H.W. 1911: Tre dagar i Bjuråker. Bot. Notiser 1911: 1–9
 • Ersare, G. 1998: Ny mossa för Hälsingland i förbifarten. Växter i Hälsingland och Gästrikland 16(3): 18–19.
 • Frost, C. & Hansen, J.E. 1993: Västlig hakmossa, Rhytidiadelphus loreus, funnen i Järvsö socken, Hälsingland. Myrinia 3(2): 36-37
 • Hansen, J. 1988: Något om mossfloran inom Grossjöberget. Växter i Hälsingland och Gästrikland 6(1) : 60–64.
 • Lönnell, N. Några glimtar från Mossornas Vänners exkursion till Hälsingland 2006.
 • Sättlin, B. 1999: Aspfjädermossa Neckera pennata i Lindefallet, Hälsingland. Växter i Hälsingland och Gästrikland 17(2): 8-11
 • Weibull, H. 1996: Bryologisk expedition i Hälsingland. Myrinia 6(2): 66-68
 • Weibull, H. Mikroskapania Scapania carinthiaca, en mycket liten fridlyst mossa, på stränder och i glupar i Gästrikland och Hälsingland.

Härjedalen

 • Arwidsson, T. & Lund, P.J. 1934: Bidrag till kännedomen om Skandinaviens mossflora 1. Några mossor från Sonfjällets nationalpark i Härjedalen. Bot. Notiser 1934: 253–260.
 • Danielsson, B. & Söderberg, I. 1975: Floran i Linsells socken. III. Ett bidrag till mossfloran. Svensk Bot. Tidskr. 69: 381-392
 • Mårtensson, O. 1953: Ett bidrag till kännedomen om mossfloran i svenska Neadalen med omnejd. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. skrifter i naturskyddsärenden 48.
 • Persson, H. 1915: Bladmossfloran i sydvästra Jämtland och angränsande delar af Härjedalen. Ark. Bot. 14: 1-70.

Jämtland

 • Fransson, S. 1963: Myrvegetationen vid Rörvattenån i nordvästra Jämtland. Svensk Botanisk Tidskrift 57:283-332.
 • Gjaerevoll, O. 1940: Snøleievegetationen i Oviksfjelllene. Acta Phytogeogr. Suec. 25:
 • Hakelier, N. 1957: Mossor från västra Jämtland. Svensk Bot. Tidskr. 51: 613-414
 • Hakelier, N. 1961: Mossor från västra Jämtland. Svensk Bot. Tidskr. 55: 229-232
 • Hakelier, N. 1965: Bidrag till Sveriges mossflora IV. Mossor från västra Jämtland. Svensk Bot. Tidskr. 59: 503-505
 • Hallingbäck, T. 1996: Några mossfynd på Hoverberget i Jämtland. Myrinia 6(2): 53-58
 • Hedenäs, L. & Löfroth, M. 1993: Första fyndet av Bryum wrightii, tegelröd bryum, i Sverige. Myrinia 3(1): 6-7
 • Hylander, K. 1999: Stora Dyngdalen – bättre än det låter. Myrinia 9 (1): 8-9
 • Krusenstjerna, E. v. 1937: Bidrag till kännedomen om Jämtlands mossflora I. Svensk Bot. Tidskr. 31: 196-205
 • Krusenstjerna, E. v. 1942: Bidrag till kännedomen om Jämtlands mossflora II. Svensk Bot. Tidskr. 36: 221-230
 • Medelius, S. 1926a: Mossvegetationen i Storlien med omnejd. Ark. Bot. 20:
 • Mårtensson, O. 1953: Ett bidrag till kännedomen om mossfloran i svenska Neadalen med omnejd. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. skrifter i naturskyddsärenden 48:
 • Persson, H. 1915: Bladmossfloran i sydvästra Jämtland och angränsande delar af Härjedalen. Ark. Bot. 14: 1-70
 • Söderström, L. & Esseen, P-A. 1991: Undersökning av mossor och lavar i fjällnära skogar i Gråberget-Byvattnet-området i Jämtland. Myrinia 1(1/2): 20-29
 • Österlind, F.O. 1947: Mossfloran inom Sundsjö socken, Jämtland. Bot. Notiser 109: 361-371

Lule lappmark

 • Arnell, H.W. & Jensen, C. 1907: Die Moose des Sarekgebietes I. Naturwiss. Unters. des Sarekgebirges in Schwedisch-Lappland Bd III: 2
 • Arnell, H.W. & Jensen, C. 1910: Die Moose des Sarekgebietes II. Naturwiss. Unters. des Sarekgebirges in Schwedisch-Lappland Bd III: 8
 • Arnell, H.W. & Jensen, C. 1910: Die Moose des Sarekgebietes III. Naturwiss. Unters. des Sarekgebirges in Schwedisch-Lappland Bd III: 8
 • Carlsson, P. 2003: Timmia sibirica och lite annat smått och gått från Padjelanta. Myrinia 13(3):61-68.
 • Bråvander, L.-G. & Engelmark, T. 1978: Botaniska studier vid Porjusselets och St. Lulevattens stränder i samband med regleringen 1974. Stockholms universitet, botaniska institutionen, avd. för ekologi Meddelande 78/5:
 • Krusenstjerna, E. v. 1954: Mossflora och mossvegetation vid Harsprånget och i Syd-Muddus i Lule lappmark. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. avhandlingar i naturskyddsärenden 10: 1-33
 • Mårtensson, O. 1950: Några mossfynd från västra Lule lappmark. Svensk Bot. Tidskr. 44: 488-496
 • Mårtensson, O. 1962: Mossflora och mossvegetation kring sjön Keddek i Taurejuätnodalen i Lule Lappmark. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. avhandlingar i naturskyddsärenden 18.

Lycksele lappmark

 • Een, G. 1994: Mossor på stränderna av sjöar och vattendrag inom Vapstälvens vattenområde. Myrinia 4(2): 36-43
 • Söderström, L. 1986: Altarliden – Nekrologi över ett skyddsvärt naturskogsområde i Lycksele Lappmark. MV 29: 32-36.
 • Zachrissson, O. 1978: The Bryophyte Flora of the Storvindeln Area in Northern Sweden. Lindbergia 4: 177-184

Medelpad

 • Hylander, K. 1998: 123 mossarter på 1000 m2. Myrinia 8 (2) 52-54.
 • Westman, G. 1976: Fynd av Ricciocarpus natans i Medelpad och Gästrikland. Svensk Bot. Tidskr. 70: 43-44.

Norrbotten

 • Holst, O. & Weibull, H. 1994: Med Mossornas Vänner till Lainio sommaren 1993. Myrinia 4(2): 44-52
 • Norin, M. 2000: Taigakrokmossa Hamatocaulis lapponicus funnen i Norrbotten. Myrinia 10(1): 4
 • Westerberg, O. & Johansson, O. 2003: Nya fynd av Hamatocaulis lapponicus (taigakrokmossa) i Norrbotten.Myrinia 13(1):1-5

Närke

 • Adlerz, E. 1907: Bladmossfloran i Sveriges lågland. :
 • Hakelier, N. 1960: Bidrag till kännedomen om Närkes mossflora. Svensk Bot. Tidskr. 54: 407-410
 • Holst, O. 1996: Hårnervmossa (Campylopus introflexus) – ny för Närke. Myrinia 6(1): 24-25
 • Löfgren, L. 2002: Stor hättemossa Orthotrichum lyellii i Närke. T-Veronikan. Medlemsblad för Örebro Läns Botaniska Sällskap 7 (2): 22-25. Örebro.
 • Löfgren, L. 2003a: Vattenstjärna Ricciocarpus natans i Närke. T-Veronikan. Medlemsblad för Örebro Läns Botaniska Sällskap 8 (1): 20-21. Örebro.
 • Löfgren, L. 2003b: Blåmossa Leucobryum glaucum i Närke. T-Veronikan. Medlemsblad för Örebro Läns Botaniska Sällskap 8 (2): 7-9. Örebro.
 • Löfgren, L. 2004a: Fällmossa Antitrichia curtipendula i Närke. T-Veronikan. Medlemsblad för Örebro Läns Botaniska Sällskap 9 (1): 16-17. Örebro.
 • Löfgren, L. 2004: Hasselsprötmossa Eurhynchium angustirete i Närke. Myrinia 14(1):7-9
 • Löfgren, L. 2004: Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus i Närke. Myrinia 14(2): 45-48.
 • Löfgren, L. 2005a: Lämmelmossa Tetraplodon mnioides i Närke T-Veronikan. Medlemsblad för Örebro Läns Botaniska Sällskap 10 (1): 4-5.
 • Löfgren, L. 2005c: Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides i Närke. T-Veronikan. Medlemsblad för Örebro Läns Botaniska Sällskap 10 (3): 5-7.
 • Löfgren, L. 2007a: Klomossa Dichelyma falcatum i Närke. T-Veronikan 12 (2): 8-11. Örebro Läns Botaniska Sällskap. Örebro.
 • Löfgren, L. 2007b: Mörk husmossa Hylocomiastrum umbratum i Närke. T-Veronikan 12 (4): 4-6. Örebro Läns Botaniska Sällskap. Örebro.
 • Löfgren, L. 2008a: Grov fjädermossa Neckera crispa i Närke. T-Veronikan 13 (1): 7-9. Örebro Läns Botaniska Sällskap. Örebro.
 • Löfgren, L. 2008c: Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum i Närke. Myrinia 18 (1): 38-39.
 • Löfgren, L. 2008d: Lokaler för vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum i Närke. T-Veronikan 14 (3): 4-6. Örebro Läns Botaniska Sällskap. Örebro.
 • Löfgren, L. 2008g: Ernst Adlerz – porträtt av en bryolog. Myrinia 18 (2): 53-60.
 • Persson, H. & Waldheim, S. 1940: Mossfloran i Garphyttans nationalpark. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. skrifter i naturskyddsärenden 38: 1-43

Pite lappmark

 • Arwidsson, T. 1938: Sphagnacéer vid Vuoggatjålmejaure (Pite lappmark). Svensk Bot. Tidskr. 32: 215.
 • Arwidsson, T. & Lund, P.J. 1937: Bidrag till kännedomen om Skandinaviens mossflora. 4. Mosslokaler från Pite lappmark. Bot. Notiser 1937: 375–385.
 • Een, G. 2004: Levermossor från Arjeplog. Myrinia 14(2):33-44.
 • Een, G. 2008. Bladmossor från Arjeplog. Myrinia 18(1): 23-37.
 • Lönnell, N. 2008. Lappnicka Pohlia atropurpurea ny för Pite lappmark. Myrinia 18(2): 67-70.
 • Persson, H. 1929: Några mosslokaler jämte ett par artstudier. Bot. Notiser 1929: 229–245.

Skåne

 • Andersson, H. 1985: Mossornas Vänners långexkursion till Skåne 1985- 05-11. MV 25: 14-15.
 • Cronberg, N. 1992: Mossornas vänners exkursion till Ven. Myrinia 2(2): 98-99
 • Cronberg, N. 1993: Exkursion till Stångby mosse med Mossornas Vänner i Skåne den 12 december 1992. Myrinia 3(2): 52-53
 • Cronberg, N. 1996: Det tredje fyndet av Plagiochila norvegica, taggbräkenmossa. Myrinia 6(2): 59-61
 • Cronberg, N. 1997: Exkursion med mossornas vänner till naturreservatet Ramnakullabackarna i Skåne den 10 november 1996. Myrinia 7(1): 32-33
 • Dahlberg, J. 2007. Upplevelser och artfynd från några Skånska rikkärr. Myrinia 17(1): 4-14.
 • Georgson, K. 1979: Notiser från nordvästra Skåne. MV 5: 2-3.
 • Gralén, H. & Weibull, H. 1997: Mossornas vänners vårexkursion till Skåne 20-21 april. Myrinia 7(1): 34-35
 • Hasslow, O. J. 1925: Nordöstra Skånes levermossor. Bot. Notiser 87: 325-341
 • Holst, O. 1993: Floravårdsexkursion till sydöstra Skåne med Mossornas Vänner i Skåne den 18 april 1993. Myrinia 3(2): 54-55
 • Holst, O. 1994: Floravårdexkursion med mossornas vänner i Skåne den 17 april 1994. Myrinia 4(2): 53
 • Holst, O. 1995: Exkursion med Mossornas Vänner till Borstbäcken i Skåne den 18 september 1994. Myrinia 5(1): 20
 • Holst, O. 1996: Grustag och sumpskog – exkursion med Mossornas Vänner i Skåne den 13 oktober 1996. Myrinia 6(2): 69-70
 • Johansson, T. 1979: Med Mossornas Vänner i NV Skåne 12-13 maj 1979. MV 7: 15.
 • Kjeldsen, K. H. Bryologkredsens och Mossornas Vänners forårsekskursion 2007: Ekskursionsberetning og atlasprojektet Skånes Mossor. Myrinia 18(1): 40-44.
 • Lönnell, N. 2004: Atrichum angustatum – en gäckande mossa i snapphanemarker. Myrinia 14(1):14-18.
 • NN 1991: Exkursion till Ven. Myrinia :
 • Nyholm, E. 1959: Mossfloran på Hallands Väderö. Skånes Natur årsskrift 1959: 83-88.
 • Persson, H. 1929: Några mosslokaler jämte ett par artstudier. Bot. Notiser 1929: 229–245.
 • Persson, H. 1935: Stenshuvuds mossflora. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. skrifter i naturskyddsärenden 29: 1-26
 • Sjögren, E. 1991: Mossflora och mossvegetation på Kullaberg. :
 • Tyler, T. 1998: Exkursion med Mossornas Vänner till Hässleholmstrakten i Skåne 12 oktober 1997. Myrinia 8(1): 20-22
 • Tyler, T. 1998: En kvadratmil skånska mossor – förslag till en tidsbesparande inventeringsmetod. Svensk Bot. Tidskr. 92: 41-56
 • Tyler, T. 2007. Nu startar projekt Skånes Mossor! Myrinia 17(1): 52-57.
 • Waldheim, S. 1944: Mossvegetationen i Dalby Söderskogs nationalpark. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. avhandlingar i naturskyddsärenden 4: 1-142
 • Zetterstedt : . :

Småland

 • Albinsson, C. 1992: Purpurskapania, Scapania uliginosa, i sydvästra Småland. Myrinia 2(2): 83.
 • Albinsson, C. 1993: Några fynd av kärrmossor i Småland. Myrinia 3(2): 33-35
 • Fasth, T och Bjurulf, H. 2007. Mossornas Vänner i Jönköpingstrakten 2006. Myrinia 17(1): 37-42.
 • Björkman, U. 2004: Bland skuror, raviner och lövskogar i Eksjö kommun – Mossornas Vänners höstexkursion till Småländska höglandet 2003. Myrinia 14(1): 21-26
 • Carlsson, P. 1983: Mossornas Vänners smålandsexkursion 18-19/9 -82. MV 18: 10-11.
 • Gralén, H. 1998: Mossornas Vänners exkursion till Grännatrakten 27-28 september. Myrinia 8(1): 23-24
 • Hedenäs, L. 1999: Ett fynd av Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp. i Småland. Myrinia 9(2): 57
 • Hässler, A. 1931: Bidrag till kännedomen om mossfloran i Mo härad av nordvästra Småland. Bot. Notiser 93: 185-195
 • Holst, O. & Lönnell, N. 1995: Mossornas Vänners exkursion till Öland och Småland våren 1995. Myrinia 5(2): 57-59
 • Lundequist, O.F.E. 1926: Anteckningar till Grennatraktens flora: Kärlkryptogamer och mossor. Bot. Notiser 88: 39-44
 • Medelius, S. (postumt) 1986: Mossor i Madesjö och Örsjö församlingar år 1911. MV 29: 16-22.
 • Nicklasson, A. 1972: Epilitisk moss- och lavvegetation i centrala Småland. I. Allmän översikt. Svensk Bot. Tidskr. 66: 377-406.
 • Persson, H. & Weimarck, H. 1939: Mossfloran i Norra Kvills nationalpark. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. skrifter i naturskyddsärenden 36: 1-22
 • Sandell, B. 1994: En vattenlevande levermossa, Riccardia chamedryfolia Grolle ”f. submersa”, i en nordsmålänsk skogsgöl. Myrinia 4(2): 27-29
 • Söderberg, I., Johannesson, J. & Österlind, F.O. 1964: Om mossfloran på Smålands Taberg. Svensk Bot. Tidskr. 58: 465-485
 • Söderberg, I., Nicklasson, A., Christoffersson, J. & Johannesson, J. 1971: Om floran i Moråns dalgång med särskild hänsyn till mossorna. Svensk Bot. Tidskr. 65: 371-392

Södermanland

 • Aronsson, M. 1993: Checklista över Stockholmstraktens vit-, lever- och nålfruktsmossor. Myrinia 3(1): 1-5
 • Carlsson, T. & Clemedson, C.-J. 1989: Bråtön – en ö med värdefull lundflora i Södermanland. Svensk Bot. Tidskr. 83: 283-295.
 • Edelsjö, J. & Lönnell, N. 1999. Några förbisedda levermossor i Södermanland och Uppland. Myrinia 9(2):48-53.
 • Emanuelsson, E. 1987: Stockholmssektionens exkursion till Tegelvreten, Kagghamra, i Grödinge socken, Södermanland, 87 05 24. MV 30(2): 14-15.
 • Emanuelsson, E. 1988: Stockholmssektionens exkursion till Mindalssjön, Turinge socken, Sörmland, 87 09 27. MV 31(1): 21.
 • Hedenäs, L. 1985: Tyresta-Åva, ett blivande naturreservat med spännande mossflora. MV 24: 28-30.
 • Hedenäs, L. 1985: Bladmossor på kalkförekomster i södra Stockholms skärgård. MV 25: 3-7.
 • Hedenäs, L. 1989: Mossornas Vänners exkursion till Mölnbo marmorbrott, 23/4 -89. MV 32(2): 47.
 • Hedenäs, L. 1996: Vårexkursion till Mölnbo marmorbrott i Södermanland. Myrinia 6(2): 64-65
 • Hedenäs, L. 1998: Brachythecium erythrorrhizon-förekomsten i Vagnhärad bekräftad. Myrinia 8(1): 15
 • Holst, O. & Lönnell, N. 1995: Pleurokarpkursen på Kjesäters folkhögskola sommaren 1995. Myrinia 5(2): 64-65
 • Hylander, K. & Lönnell, N. 1996: Mossor i rikkärr i Södermanland och Uppland. Daphne 7: 8-13.
 • Hylander, K. & Lönnell, N. 2000: Mossor i några rikkärr i Södermanland och Uppland. Myrinia 10(1): 14-17.
 • Krusenstjerna, E. v. 1964: Stockholmstraktens bladmossor. Stockholm. Botaniska Sällskapet i Stockholm.
 • Lönnell, N., Sundberg, S. & Gunnarsson, U. 1998: Björnvitmossa Sphagnum lindbergii i Södermanland och Uppland. Myrinia 8(1): 12-14
 • Lönnell, N. 2000: Mossornas Vänners exkursion till Södermanland 6-9 maj 1999: Myrinia 10 (2): 48-51
 • Mossornas vänner i Stockholm 1991: Några mossors utbredning i Stockholmstrakten. Svensk Bot. Tidskr. 85: 53-59.
 • Thedenius, K.F. 1859: Botaniska exkursioner i Stockholmstrakten. Stockholm.

Torne lappmark

 • Holst, O. & Weibull, H. 1994: Med Mossornas Vänner till Lainio sommaren 1993. Myrinia 4(2): 44-52
 • Mårtensson, O. 1955: Bryophytes of the Torneträsk Area, Northern Swedish Lappland I – Hepaticae. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. avhandlingar i naturskyddsärenden 12:
 • Mårtensson, O. 1956: Bryophytes of the Torneträsk Area, Northern Swedish Lappland II – Musci. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. avhandlingar i naturskyddsärenden 14:
 • Mårtensson, O. 1956: Bryophytes of the Torneträsk Area, Northern Swedish Lappland III – General part. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. avhandlingar i naturskyddsärenden 15:
 • Mårtensson, O., Hedberg, O., Rudberg, S. 1952: Botanical investigation in the Pältsa Region of northmost Sweden. Bot. Notiser suppl. 1:
 • Sjörs, H. & Marklund, E. 1996: Pirttimysvuomaområdets våtmarksmossor. Svensk Bot. Tidskr. 90: 87-97

Uppland

 • Aronsson, M. 1993: Checklista över Stockholmstraktens vit-, lever- och nålfruktsmossor. Myrinia 3(1): 1-5
 • Bengtsson, N. 1997: Rapport från Mossornas Vänners exkursion till Jumkils socken i Uppland den 27 oktober 1996, eller det fjärde moderna fyndet av Physcomitrella patens. Myrinia 7(1): 36-38
 • Bengtsson, N. 1997: Exkursion med Mossornas Vänner den 1 november 1997 – Jumkil, ännu en gång. Myrinia 7(2): 75-76
 • Berlin, K. & Isaksson, D. 2003: Physcomitrella patens – återfynd och nyupptäkter. Myrina 13(1): 6-10.
 • Edelsjö, J. & Lönnell, N. 1999. Några förbisedda levermossor i Södermanland och Uppland. Myrinia 9(2):48-53.
 • Ekelöf, G. 1988: Mossornas Vänners exkursion till Runmarö 21-22 maj. MV 31(2): 36-37.
 • Gunnarsson, U., Weibull, H. & Wiklund, K. 1995: Smått och gott från exkursioner med Mossornas Vänner i Uppsala. Myrinia 5(1): 21-22
 • Hylander, K. 1994: Kapitlet Mossor s. 39-46 i ”Penningbyån/Väsbysjön – Naturinventering med förslag till skötselåtgärder. Naturvård i Norrtälje kommun”. :
 • Hylander, K. 1997: Mossfloran i en sumpskog i Roslagen. Myrinia 7(2): 56
 • Hylander, K. & Lönnell, N. 1995: Mossornas Vänners höstexkursion till Roslagen 21-23 september 1995. Myrinia 5(2): 60-62
 • Hylander, K. & Lönnell, N. 1996: Mossor i rikkärr i Södermanland och Uppland. Daphne 7: 8-13.
 • Hylander, K. & Lönnell, N. 1997: Nordisk klipptuss (Cynodontium suecicum) funnen för första gången i Uppland. Myrinia 7(2): 54-55
 • Hylander, K. & Lönnell, N. 2000: Mossor i några rikkärr i Södermanland och Uppland. Myrinia 10(1): 14-17.
 • Krusenstjerna, E. v. 1945: Bladmossvegetationen och bladmossfloran i Uppsalatrakten. Acta Phytogeogr. Suec. 19: 1-250
 • Krusenstjerna, E. v. 1964: Stockholmstraktens bladmossor. Stockholm. Botaniska Sällskapet i Stockholm.
 • Lönnell, N., Sundberg, S. & Gunnarsson, U. 1998: Björnvitmossa Sphagnum lindbergii i Södermanland och Uppland. Myrinia 8(1): 12-14
 • Lönnell, N. 1995: Fragmentariska bidrag till kännedomen om Värmdö sockens mossflora. Myrinia 5(1): 14-16
 • Lönnell, N. 2004: På jakt efter Pyramidula tetragona.  Myrinia 14(1): 19-20.
 • Lönnell, N. 2005: Microbryum (Phascum) floerkeanum – första fyndet på nästan 50 år i Sverige? Myrinia 15(1): 3-5.
 • Lönnell, N. 2008. Kort redogörelse för Mossornas Vänners höstexkursion. Myrinia 18(2): 83-84.
 • Mossornas vänner i Stockholm 1991: Några mossors utbredning i Stockholmstrakten. Svensk Bot. Tidskr. 85: 53-59.
 • Naesborg, R.R. 2002: En dag med Mossornas Vänner i Uppsala. Myrinia 12(2):55-57
 • Norell, B. & Weibull, H. 2011: Några sällsynta kryptogamer vid Nedre Dalälven och i Uppland 2007-2009. Länsstyrelsens meddelandeserie 2011:3. Naturmiljöenheten, Länsstyrelsen Uppsala län, Uppsala.
 • Persson, H. 1936a: Mossfloran inom Ängsö nationalpark. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. skrifter i naturskyddsärenden 30: 1-28
 • Pettersson, T. 1995: Några intressanta mossfynd i Uppland. Myrinia 5(1): 6-8
 • Skogen, A. 1990: Mossan Bryhnia novae-angliae på Ängsö i Roslagen. Svensk Bot. Tidskr. 84: 407-409.
 • Thedenius, K.F. 1859: Botaniska exkursioner i Stockholmstrakten. Stockholm.
 • Åkerström, H. 2007. Blåmossa Leucobryum glaucum i Uppland. Myrinia 17(2): 73-81.

Värmland

 • Arnell, H.W. & Jensen, C. 1922: En bryologisk utflykt till Värmland. Svensk Bot. Tidskr. 16: 341-355
 • Ekman, S. 1983: Mossornas Vänners exkursion till Värmland 17-18 september 1983. MV 19: 16-17.
 • Fransson, S. 1972: Myrvegetationen i sydvästra Värmland. Acta Phytogeogr. Suec. 57.
 • Fransson, S. 1988: Om Cnestrum alpestre och C. schisti, myggmossor, i Värmland. Svensk Bot. Tidskr. 82: 229-235.
 • Fransson, Sven, 2003. Bryophyte vegetation on cliffs and screes in Western Värmland, Sweden. Acta Phytogeographica Suecica 86.
 • Hallingbäck, T. 1986: En mossig sprickdal i Värmland. MV 28: 3-7.
 • Hallingbäck, T. 1987: Ett säreget hyperitberg i Värmland. MV 30(1): 1-4.
 • Hassel, K & Söderström, L. Frullania bolanderi og Frullania oakesiana – substrat of forekomst i Värmland och Oslo. Myrinia 18(1): 16-22.
 • Hedenäs, L. 1987: En ny svensk lokal för Hygrohypnum montanum. MV 30(2): 1.
 • Hedenäs, L. 2000: Tidigare okända svenska fynd av Frullania bolanderi pälsfrulania och F. oakesiana värmlandsfrullania. Myrinia 10(1):3
 • Persson, H. 1951: Mossor från norra Värmland. Bot. Notiser 113: 2-12
 • Eriksson, P.A. 1968: Några Sphagna från Västerdalarna och angränsande delar av Värmland. Svensk Bot. Tidskr. 62: 483-484.
 • Weibull, H. & Hallingbäck, T. 1993: Nya fynd av Hygrohypnum montanum, späd bäckmossa i Sverige. Myrinia 3(2): 46-48

Västerbotten

 • Hylander, K. 1997: Alsidenmossa (Plagiothecium latebricola) funnen på en utpostlokal i Västerbotten. Myrinia 7(2): 53.
 • Hylander, K. & Jonsson, B. G. 2000: Några intressanta mossfynd i Umeåtrakten under 1999. Myrinia 10(1): 14-17.
 • Hylander, K. & Lönnell, N. 2002: Rapport från Mossornas Vänner exkursion till Umeå 21-24 september 2000. Myrina 12 (3): 103-106
 • Hylander, K. 2005: Mossfloran i bäckmiljöer i Västerbottens kustland. Myrinia 15(2):61-63.
 • Krusenstjerna, E. von. 1940: Några anmärkningsvärda mossamhällen och mossarter från Västerbotten. Acta Phytogeogr. Suec. XIII: 63–72.

Västergötland

 • Albertsson, N. 1941: Bidrag till Falbygdens moss- och lavflora. Svensk Bot. Tidskr. 35: 113-132
 • Albertsson, N. 1946: Österplana hed. Ett alvarområde på Kinnekulle. Acta Phytogeogr. Suec. 13: 1-267
 • Andersson, K. 1987: Mossor i en bäckravin. Svensk Bot. Tidskr. 81: 176-180
 • Andersson, K. 1999: Pogonatum dentatum funnen i Herrljungatrakten. Myrinia 9(2): 58-59
 • Appelqvist, T., Nordén, B. & Bengtsson, O. 1996: Pepparporella, Porella arboris-vitae, återfunnen i Västergötland. Svensk Bot. Tidskr. 90: 21-23.
 • Arulf, P.-A. & Jannert, B. 1994: Mossornas Vänners exkursion på Falbygden oktober 1993. Myrinia 4(1): 18-20
 • Bohlin, A. 1992: Kärret vid Mularpsbäcken i Västergötland. Svensk Bot. Tidskr. 86: 357-363.
 • Carlsson, P. 1982: Mossornas Vänners Västgötaexkursion 5/9 -81. MV 14: 8-9.
 • Dahlberg, J. 2001: Anomodon viticulosus (grov baronmossa) med kapslar på Kinnekulle. Myrinia 11(2): 16-17.
 • Dahlberg, J. 2007: På jakt efter mörk baronmossa Anomodon rugelii på Kinnekulle.
 • Dahlberg, J. 2011: Mossor och jordlevande lavar på Österplana heds alvar.
 • Du Rietz, E. 1959: Olika uppsatser i boken ”från Falbygd till Vänerkust”. :
 • Fransén, S. 1980: Mossornas Vänners 1:a höstexkursion 1979.09.08-09. (Kinnekulle). MV 8: 7.
 • Fridén, L. 1959: Olika uppsatser i boken ”från Falbygd till Vänerkust”. :
 • Gustavson, T. 1905: Bidrag till Hökensås mossflora. Ark. Bot. 4(11): 1-32
 • Hedenäs, L. 1986: Myrinia pulvinata i Angered, Västergötland. MV 27: 5.
 • Hedenäs, L. & Kooijman, A. 1996: Förändringar i rikkärrsvegetationen SV om Mellansjön i Västergötland. Svensk Bot. Tidskr. 90: 113-121.
 • Jannert, B. 1996: Hookeria lucens, skirmossa, vid Vättern. Svensk Bot. Tidskr. 90: 83-85
 • Jannert, B. Aulf, P.-A. 1999: Mörk baronmossa i Västergötland. Myrinia 9(2): 37-47
 • Jannert, B. Aulf, P.-A. 2005: Rapport från Mossornas Vänners exkursion till Falbygden 9-11 maj 2003. Myrinia 15(1): 14-19.
 • Johansson, P. 1993: Mossinventering vid Rya åsar utanför Borås. Myrinia 3(2): 38-39
 • Larsson, B.M.P. 1959: Olika uppsatser i boken ”från Falbygd till Vänerkust”. :
 • Larsson, B.M.P. 1968: Bidrag till Västergötlands mossflora. 2. Grimmia funalis funnen vid Vänern. Svensk Bot. Tidskr. 62: 256-257.
 • Nolbrant, P. Ovanliga mossor i Bollebygds kommun i Västergötland.
 • Nolbrant, P. & Malmqvist, A. Ny lokal för fågelfotsmossa Pterogonium gracile.
 • Persson, H. 1929: Några mosslokaler jämte ett par artstudier. Bot. Notiser 1929: 229–245.
 • Stridvall, A. 2007. Hårnervmossa Campylopus introflexus på Halle- och Hunneberg. Myrinia 17(1): 20-24.
 • Söderberg, I. & Sandberg, C. 1936: Bidrag till kännedomen om södra Västergötland mossflora. Svensk Bot. Tidskr. 30: 193-213
 • Sögård, P. 1987: Mossornas Vänners exkursion till Öresjön 24 maj 87. MV 30(2): 13.
 • Krusenstjerna, E. v. 1947: Stenkällereservatet i Tiveden. SN 1947: 50-61
 • Åkerström, H. 2005. Mossornas vänners vårexkursion till Västergötland 2005. Myrinia 15 (2):69-75.

Västmanland

 • Andersson, M. 2007. Nordisk Bryologisk förening 40 år 2006 – återbesök i Västmanland. Myrinia 17(2): 96-104.
 • Granqvist, I. 1993: Axplock ur Virsbo-traktens bladmossflora. Myrinia 3(1): 24-26
 • Liljegren, Y. 1994: Sphagnum angermanicum, spatelvitmossa funnen i Västmanland. Myrinia 4(2): 60

Ångermanland

 • Arnell, H.W. & Jensen, C. 1926: Mosstudier i Nordingråområdet. Svensk Bot. Tidskr. 20: 456-469
 • Holst, O. 2000: Mossornas Vänners höstexkursion till Ångermanland 26-27 September 1998. Myrinia 10(2): 54-55
 • Söderström, L. 1993: Om spridning av västlig hakmossa, Rhytidiadelphus loreus. Myrinia 3(2): 37

Åsele lappmark

 • Een, G. 1994: Mossor på stränderna av sjöar och vattendrag inom Vapstälvens vattenområde. Myrinia 4(2): 36-43
 • Herber, I. 2006: Levermosskursen i Saxnäs 2004. Myrinia 16(1):18–31.

Östergötland

 • Arnell, H.W. & Jensen, C. 1915: Mossvegetation vid Tåkern. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. avhandlingar i naturskyddsärenden 1: 1-37
 • Hallingbäck, T. & Weibull, H. 1996: Några intressanta mossfynd gjorda i Östergötland, Småland och Halland våren 1995. Myrinia 6(2): 71-72
 • Hedenäs, L. 1989: Mossornas Vänners exkursion till södra Östergötland, 19-21/5 -89. MV 32(2): 47-48.
 • Kristensson, G. 1981: Mossornas Vänners långexkursion till Omberg 810501-03. MV 13: 11-12.
 • Löfroth, M. 1993: Första fyndet av Sarmentypnum sarmentosum, blodskedmossa, öster om Vättern. Myrinia 3(1): 8-9
 • Persson, H. 1936b: Mossfloran inom Ombergs skyddsområde. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. skrifter i naturskyddsärenden 31: 1-31
 • Wadstein, M, 2005: Mossornas Vänners exkursion till Östergötland 24-25 april 2004. Myrinia 15(1):20-27.

Öland

 • Albertsson, N. 1950: Das grosse südliche Alvar der Insel Öland-eine planzensociologische bersicht. Svensk Bot. Tidskr. 44: 269-331
 • Carlsson, P. 1983: Ölandsexkursionen 21-23/5 -83. MV 19: 8-9.
 • Holst, O. 1997: Hårnervmossa (Campylopus introflexus) – ny för Öland. Myrinia 7(2): 57
 • Holst, O. & Lönnell, N. 1995: Mossornas Vänners exkursion till Öland och Småland våren 1995. Myrinia 5(2): 57-59
 • Hylander, K. 1994: Några fynd av våtmarksmossor på Öland sommaren 1993. Myrinia 4(1): 1-3
 • Hylander, K. 1994: Intressanta mossfynd på Öland sommaren 1993, samt beskrivning av några värdefulla lokaler för våtmarksmossor. Krutbrännaren 3(2): 45-48.
 • Hylander, K. 1996: Inventering av mossor i Mittlandsskogen – 1995. Krutbrännaren 5(1): 17-29.
 • Jensen C. & Medelius, S. 1929: Till kännedomen om Ölands mossflora. Bot. Notiser 91: 29-51
 • Sjögren, E. 1961: Epiphytische Moosvegetion in Laubwäldern der Insel Öland. Acta Phytogeogr. Suec. 48: 1-184
 • Sjögren, E. 1964: Epilitische und epigäische Moosvegetation in Laubwäldern der Insel Öland. Acta Phytogeogr. Suec. 44: 1-150
 • Sjögren, E. 1995: Changes in the Epilithic and Epiphytic Moss Cover in Two Deciduous Forest Areas on the Island of Öland (Sweden) – A Comparison between 1958-1962 and 1988-1990. Studies in Planta Ecology 19:
 • Zetterstedt : . :

Danmark

Jylland

 • Goldberg, I & Kirkeberg Due, M. 2007. Bryologi i Danmark -fra Thomas Jensen till Bryologkredsen. Myrinia 17(2): 82-95.
 • Hallingbäck, T. 1980: Mossornas Vänners långexkursion till Danmark 1980, 23-26 maj. MV 10: 11.

Norge

Buskerud

 • Schmalholz, M. 2008. Rapport från sommarens NBS-exkursion i Trillemarka, södra Norge. Myrinia 18(2): 91-96.
 • Sidenvall, G. 1986: Mossornas Vänners långexkursion till Norge 24-25 maj 1986. MV 28: 14-16.

Hordaland

 • Løe, G., Hassel, K. & Brobakk, T.E. 1997: Herbertus aduncus ny for Hordaland. Myrinia 7(1): 14-15
 • Nyholm, E. 1968: Nordisk bryologisk förening. Meeting in 1967. Svensk Bot. Tidskr. 62: 482-483.

Nordland

 • Persson, H. 1939: Till kännedomen om Lofotens mossflora. Nytt Magasin for Naturvidenskapene 80: 113–135

Oslo

 • Hassel, K & Söderström, L. Frullania bolanderi og Frullania oakesiana – substrat of forekomst i Värmland och Oslo. Myrinia 18(1): 16-22.

Sør-Trøndelag

 • Frisvoll, A. 1997: Bryophytes of spruce forest stands in Central Norway. Lindbergia 22: 83-97.
 • Frisvoll, A. & Prestø, T. 1997: Spruce forest bryophytes in Central Norway and their relationship to environmental factors including modern forestry. Ecography 20: 3-18.

Telemark

 • Størmer, P. 1940: Bidrag till Telemarks bladmosflora. Nytt Magasin for Naturvidenskapene 81: 81-101.
 • Størmer, P. & Torkelsen, A.-E. 1979: Fra plantelivet i Skultrevassåsen skogsreservat i Drangedal. Blyttia 37: 25-37.

Östfold

 • Sidenvall, G. 1986: Mossornas Vänners långexkursion till Norge 24-25 maj 1986. MV 28: 14-16.

Svalbard

 • Virtanen, R. & Eurola, S. 1997: Middle oroarctic vegetation in Finland and middle-northern arctic vegetation on Svalbard. Acta Phytogeogr. Suec. 82.
 • Wall, S. 1979: Mossor från Spetsbergen. MV 6: 3-10.

Finland

Enontekis lappmark – Enontekiön Lappi

 • Virtanen, R. & Eurola, S. 1997: Middle oroarctic vegetation in Finland and middle-northern arctic vegetation on Svalbard. Acta Phytogeogr. Suec. 82.

Sydhäme – Etälä-Häme

 • Söyrinki, N. 1983: Die Laubmoose in Ruovesi-Virrat-Gebiet in West-Finnland. Acta Botanica Fennica 122.

Nordhäme – Pohjois-Häme

 • Söyrinki, N. 1983: Die Laubmoose in Ruovesi-Virrat-Gebiet in West-Finnland. Acta Botanica Fennica 122.