Bli medlem

Bli medlem

Fluxfallet

Medlemskap i föreningen, vilket inkluderar tidskriften Myrinia, kostar 100 SEK. Familjemedlemmar (erhåller ej Myrinia) betalar 10 SEK. Beloppet sätts in på postgiro 133788-0 (Mossornas Vänner). Glöm inte att ange vilket år medlemsavgiften avser, samt fullständig adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.