Styrelse 2017–2018

Styrelse 2017–2018

Ordförande: Tomas Hallingbäck, Körsbärsvägen7, 74131 Knivsta, 018-343512. e-post.

Vice ordförande: Lars Sjögren, Gunnar Wennerbergs väg 4, 44334 Lerum, 0302-18558, 070-5722436, e-post.

Sekreterare: Olle Holst, Parternas gränd 69, 22647 Lund, 046-120708, 070- 5212707, e-post.

Kassör: Göran Ljung, Lönaholma 3178A, 28292 Västra Torup, 0451-52174, e-post.

Exkursionssekr.: Fia Bengtsson, Luthagesesplanaden 91, 75271 Uppsala, 070-2700807, e-post.

Kursansvarig: Sara Asker, Hagagatan 3, 65220 Karlstad, 070-8242611, e-post.

Försäljningsansvarig: Tomas Hallingbäck, Körsbärsvägen 7, 74131 Knivsta, 018-343512, e-post.

Hemsidesansvarig: Louise Hansare, Nässelstigen 47, 16565 Hässelby, 076-2058343, e-post.

Revisor: Magnus Magnusson, Basgränden 10, 22468 Lund, 046-2221408, e-post.

Revisorssuppleant: Samuel Johnsson Herrhagsvägen 186, 75267 Uppsala, e-post.