Styrelse 2023–2024

Styrelse 2023–2024

Ordförande: Tomas Hallingbäck, Körsbärsvägen7, 74131 Knivsta, 018-343512. e-post.

Vice ordförande: Peter Carlsson, Vantgatan 3 G lgh 1104, 414 56 Göteborg, 0708- 23 67 76. e-post.

Sekreterare: Olle Holst, Parternas gränd 69, 22647 Lund, 070- 5212707, e-post.

Kassör: Göran Ljung, Lönaholma 3178A, 28292 Västra Torup, 0451-52174, e-post.

Exkursionssekr.: Peter Sögaard, e-post.

Kursansvarig: Sara Asker, Hagagatan 3, 65220 Karlstad, 070-8242611, e-post.

Försäljningsansvarig: Tomas Hallingbäck, Körsbärsvägen 7, 74131 Knivsta, 018-343512, e-post.

Hemsidesansvarig: Staffan Carlsson, Hälleberga 32, 591 78 Klockrike, 0708-401 422, e-post.

Revisor: Magnus Magnusson, Basgränden 10, 22468 Lund, 046-2221408, e-post.

Revisorssuppleant: Richard Åkesson Herrhagsvägen 186, 75267 Uppsala, e-post.

Medlemsregistrator: Staffan Carlsson, Hälleberga 32, 591 78 Klockrike, 0708-401 422, e-post.

Obs, byt ut [at] mot @ i mailadresserna.