Styrelse 2019–2020

Styrelse 2019–2020

Ordförande: Tomas Hallingbäck, Körsbärsvägen7, 74131 Knivsta, 018-343512. e-post.

Vice ordförande: Peter Carlsson, Vantgatan 3 G lgh 1104, 414 56 Göteborg, 031 -320 96 59 / 0708- 23 67 76

Sekreterare: Olle Holst, Parternas gränd 69, 22647 Lund, 046-120708, 070- 5212707, e-post.

Kassör: Göran Ljung, Lönaholma 3178A, 28292 Västra Torup, 0451-52174, e-post.

Exkursionssekr.: Fia Bengtsson, Luthagesesplanaden 91, 75271 Uppsala, 070-2700807, e-post.

Kursansvarig: Sara Asker, Hagagatan 3, 65220 Karlstad, 070-8242611, e-post.

Försäljningsansvarig: Tomas Hallingbäck, Körsbärsvägen 7, 74131 Knivsta, 018-343512, e-post.

Hemsidesansvarig: Louise Hansare, Nässelstigen 47, 16565 Hässelby, 076-2058343, e-post. och Staffan Carlsson, Hälleberga 32, 590 32 Klockrike, 0708-401 422

Revisor: Magnus Magnusson, Basgränden 10, 22468 Lund, 046-2221408, e-post.

Revisorssuppleant: Samuel Johnsson Herrhagsvägen 186, 75267 Uppsala, e-post.