Browsed by
Kategori: Kurser

Mossornas dag i Stockholm och i Skåne – den 15 oktober 2017

Mossornas dag i Stockholm och i Skåne – den 15 oktober 2017

Mossornas Dag i Stockholm

Mossornas Dag i Tyresta blev mossfrossa i strålande väder, med 55 deltagare på våra sex turer och många ytterligare som studerade vår utställning eller passade på att titta i mikroskop.
Vi har redan börjat planera för nästa Mossornas Dag nästa år (2018) i Tyresta, som blir 14 oktober 2018.

Anordnare: Botaniska Sällskapet i Stockholm (BSIS) i samarbete med Naturum Nationalparkernas hus och Mossornas Vänner

Plats: Tyresta Naturrum (www.tyresta.se/hitta-hit/)

Kontaktperson: Måns Persson 073-588 22 27 eller mossor@bsis.org

 

Mossornas Dag i Skåne

För tredje året i rad anordnar Lunds Botaniska Förening Mossornas dag vid Naturum i Söderåsens nationalpark.

Tid: 15 oktober, 2017, kl. 11–15.

Det blir rundvandringar som visar mångfalden av mossor i den artrika ravinen.
Inomhus kommer det att finnas en bemannad utställning om mossor, där det finns möjlighet att pröva på att använda mikroskop och se mossorna i förstoring.
Aktiviteterna pågår kl. 11–15. Alla är mycket välkomna, oavsett förkunskaper.

Välkomna
Linda Birkedal, huvudansvarig

 

Nybörjarkurs om mossor – Stöllet

Nybörjarkurs om mossor – Stöllet

Kursen hölls på Klarälvdalens folkhögskola i Stöllet, Torsby kommun, Värmland. Kursledare var Tomas Hallingbäck (nationalnyckel- och mossfloraförfattare) och Olle Holst.

Kursen ägnades åt mossorna vi fann i fält, med fördjupning i kursrum. Kursen var för de som ville börja lära sig mossor och för de som vill repetera grunderna.

Kursinnehåll:

  • En introduktion till mossornas säregenheter i kursrum.
  • Fältstudier i skog runt Stöllet
  • Repetition med mossbestämning, jämförelser av egenskaper mellan olika mossor, mikroskopbestämning m.m. i kursrum

Kostnad: 600 kronor för medlemmar, 700 kronor för icke medlemmar. I kurskostnad ingick kurs, luncher och fika.

Läs mer om kursen, anmälan, boende, mat mm i Inbjudan till mosskurs 1-2 oktober 2016.

Kursansvarig: Sara Asker