Begagnad litteratur till SALU!

Begagnad litteratur till SALU!

Vi har fått som  en mängd mosslitteratur som vi säljer till förmånliga priser (behållningen går till föreningen). Innan du gör din beställning behöver du kontrollera att titeln finns kvar. Detta gör du genom att mejla Tomas, e-post. Gör sen din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0. Om du har frågor om beställningen sänd dessa till Tomas Hallingbäck, e-post. GLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas. Titlar till salu gåvor från…

Läs mer Läs mer

Mossornas Vänners vårexkursion går till Orust – 26-28 april (2019)

Mossornas Vänners vårexkursion går till Orust – 26-28 april (2019)

Vårexkursionen är nu spikad. Den blir helgen 26-28/4 2019 på Orust (Svenska västkusten). Exkursionen i vår går till Orust, Bohusläns största ö ca 7 mil norr om Göteborg. Här finns en suboceansik mossflora som är präglad av närhet till havet och hög nederbörd. Topografin är bitvis dramatisk med höga klippstup, blockmarker och raviner. Även kusthed, ädellövskogar och strandängar är väl representerade. Berggrunden består huvudsakligen av sur gnejs, men diabasgångar, kalcitutfällning i förkastningar, och skalgrus ger lokalt en kalkpåverkad flora. Mossfloran…

Läs mer Läs mer

Boktips! Ny vitmossbok med norra europas samtliga arter

Boktips! Ny vitmossbok med norra europas samtliga arter

Uppdaterat: Ny har vi äntligen fått in ett antal böcker!   Sätt in 675 kr på Mossornas vänners plusgiro konto 13 37 88 – 0. OBS ange ditt namn + STARS, så sänder vi boken till dig! Ny bok Sphagnum mosses – The Stars of European Mires med ALLA Europas 60 vitmossarter! År 2011 utkom en andra upplaga av boken The Intricate Beauty of Sphagnum Mosses som liksom första upplagan behandlade alla Finlands vitmossor med utmärkta färgfoton och texter. Boken blev slutsåld bara…

Läs mer Läs mer

Mossbingo-bricka för Järvafältet (Stockholm)

Mossbingo-bricka för Järvafältet (Stockholm)

Allas vår ”fråga en jourhavande biolog” Didrik Vanhoenacker från Naturhistoriska riksmuseet är först ut med en moss-bingo-bricka i facebook-gruppen Artbingo. Länk till mossbingo-brickan finns här: https://www.facebook.com/groups/artbingo/permalink/504362986747085/.    

Finns intresse för moss-app?

Finns intresse för moss-app?

För den mossintresserade kan artbestämningen vara en utmaning. Traditionella mossnycklar kräver användning av stereolupp och/eller mikroskop vilket i praktiken betyder att man behöver ta med sig mossa hem då dessa hjälpmedel är svåra att ta med sig. För den som vill artbestämma i fält finns idag  inga bra hjälpmedel. Vi undersöker därför om det finns intresse för en moss-app som i första hand utgår från karaktärer som kan observeras med blotta ögat och lupp i fält. Skulle du vara intresserad…

Läs mer Läs mer