Vårexkursion till Svartsö, 2018

Vårexkursion till Svartsö, 2018

Vårens exkursion blir (4)5-6 maj till Svartsö i Stockholms skärgård. Med personfärjan Cinderella tar det 1 h 40 min ut till Svartsö från centrala Stockholm (150kr). Svartsö innehåller artrika havsstrandängar med kärlväxter som var förr vanliga i skärgårdens hävdade våtängar men är nu på väg att försvinna. Förutom strandängar finns öppna betesmarker mitt på ön och ädellövskogar med ask och hassel. Mossfloran är dåligt känd så vi har chansen att hitta nya arter. Vi kommer att bo på Svartsö Skärgårdshotell…

Läs mer Läs mer

Natursidans guide till vanliga mossor

Natursidans guide till vanliga mossor

Natursidans grundare och redaktör Erik Hansson deltog på Mossornas dag i Tyresta Nationalpark 2017 och skrev denna guide över några av Sveriges vanligaste mossor. Njut av korta beskrivningar och fina bilder! Faktagranskad av medlemmar från Mossornas vänner. Vår guide till vanliga mossor i Sverige