Instruktioner till författare

Instruktioner till författare

Eftersom du läser detta har du kanske funderat på att komma in med ett bidrag till Myrinia. Roligt! Känn dig varmt välkommen! I Myrinia publiceras alla möjliga typer av artiklar, notiser, kåserier mm så när det gäller formerna finns det inte så mycket begränsningar. Den normala gången är följande: Gör i ordning ditt manuskript i något ordbehandlingsprogram och spara som en Word-fil eller i RTF-format. Inkludera gärna illustrationer (eller förslag till illustrationer) till ditt alster. Skicka sedan in manuskriptet och eventuella tabeller, figurer och illustrationer som bifogade filer med e-post (adress ovan). Räkna inte med att ditt e-brev kommit fram förrän du fått en bekräftelse från oss, eftersom det kan strula ibland, speciellt om du har skickat stora filer. Om du inte har tillgång till dator och/eller e-post är du självklart ändå välkommen att skriva i Myrinia. Hör av dig per telefon till redaktionen så kan vi komma överens om hur det skall lösas.

Börja alltid manuskriptet med titeln på artikeln, följt av författarnas namn, adress och e-postadresser. Sedan brukar det finnas en kort sammanfattning på engelska som redaktionen gärna kan skriva om du vill ha hjälp med det. I slutet på artikeln ska eventuell citerad litteratur samlas under rubriken ”Referenser”. Här ska endast finnas sådan litteratur som nämns i artikeln och omvänt ska all litteratur som nämns finnas med. Skriv ut hela namnet på tidskriften e.d. Om du hänvisar till en opublicerad rapport e.d. så skriv ”Stencil” sist i referensen. Annars bör referenser anges enligt följande format:

Hallingbäck, T., Hedenäs, L. & Weibull, H. 2006. Ny checklista för Sveriges mossor. Svensk Botanisk Tidskrift 100: 96-148.
Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. 1985. Mossor – en fälthandbok. andra upplagan. Interpublishing, Stockholm.
Hallingbäck, T. 1986: En mossvandring på Taberg. Stencil.

När mossor nämns anges det svenska namnet först följt av det vetenskapliga namnet utan komma emellan och utan parenteser runt något av namnen, t.ex. trindmossa Myurella julacea. Båda dessa upprepas vid varje tillfälle arten nämns. Undantag kan dock göras om en artikel handlar om en eller två arter. Då endast det ena behöver användas efter den första gången arten nämns i texten. I artikelrubriken bör dock båda namnen anges. Artnamnen för mossor bör följa dem i checklistan publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift 2006. Länk till denna finns här. För kärlväxter räcker med det med svenska namnet. Vetenskapliga namn anges i kursiv stil, i övrigt bör du inte använda några formateringar eller andra finesser i ordbehandlingsprogrammet du jobbar med.

Figurer (d.v.s. teckningar, kartor och foton) numreras 1, 2, 3, etc. Figurtexter skrivs på separat sida i slutet.

Vi förbehåller oss rätten att publicera inkomna manus via internet. MYRINIA utges 2 gånger om året. Alla manuskript skickas till den redaktör som står överst (adress ovan). Har du några frågor så dra dig inte för att höra av dig till redaktionen.