Arnell (1925)

Arnell (1925)

I denna skrift listas bl.a. lokaler för ett antal levermossor landskapsvis. Ett register till vilka arter som finns medtagna i skriften ”Die schwedischen Jungermania-Arten” följer nedan. Första kolumnen anger på vilken sida som arten återfinns. Sedan följer två kolumner med min tolkning vilken art som avses med dagens nomenklatur. De latinska och svenska namnet följer Söderström m.fl. (1992). Därefter kommer en kolumn med det namn H.W. Arnell använder för arten och sedan det undersläkte han för arten till.

  • Arnell, H.W. 1925: Die schwedischen Jungermannia-Arten – PflanzengeographischeSkizzen. Arkiv för Botanik 19(10).
  • Lönnell, N. 1996. Register till Arnell (1925). Myrinia 6(1): 26.
  • Söderström, L.; Hedenäs, L. & Hallingbäck, T. 1992:Checklista över Sveriges mossor. Myrinia 2: 13-56.
Sida Latin Svenska Arnell 1925 Undersläkte
4 Anastrophyllum hellerianum vedtrappmossa Jungermania Helleriana Eusphenolobus
12 Anastrophyllum michauxii skogstrappmossa Jungermania Michauxi Eusphenolobus
7 Anastrophyllum minutum liten trappmossa Jungermania minuta Eusphenolobus
13 Anastrophyllum saxicola blocktrappmossa Jungermania saxicola Eusphenolobus
33 Barbilophozia atlantica västlig lummermossa Jungermania atlantica Barbilophozia
34 Barbilophozia attenuata pigglummermossa Jungermania gracilis Barbilophozia
45 Barbilophozia barbata lundlummermossa Jungermania barbata Barbilophozia
37 Barbilophozia binsteadii kärrlummermossa Jungermania Binsteadi Barbilophozia
31 Barbilophozia floerkei hedlummermossa Jungermania Floerkei Barbilophozia
22 Barbilophozia hatcheri stenlummermossa Jungermania Hatcheri Barbilophozia
40 Barbilophozia kunzeana myrlummermossa Jungermania Kunzeana Barbilophozia
25 Barbilophozia lycopodioides skogslummermossa Jungermania lycopodioides Barbilophozia
39 Barbilophozia quadriloba mörk lummermossa Jungermania quadriloba Barbilophozia
86 Gymnocolea inflata päronsvepemossa Jungermania inflata Gymnocolea
85 Lophozia badensis dvärgflikmossa Jungermania badensis Leiocolea
80 Lophozia bantriensis källflikmossa Jungermania bantryensis Leiocolea
62 Lophozia bicrenata sandflikmossa Jungermania bicrenata Dilophozia
67 Lophozia capitata strandflikmossa Jungermania Mildeana Dilophozia
77 Lophozia collaris skuggflikmossa Jungermania Mülleri Leiocolea
67 Lophozia elongata kärrflikmossa Jungermania elongata Dilophozia
64 Lophozia excisa hedflikmossa Jungermania excisa Dilophozia
82 Lophozia gillmanii broddflikmossa Jungermania Kaurini Leiocolea
69 Lophozia grandiretis purpurflikmossa Jungermania grandiretis Dilophozia
78 Lophozia heterocolpos kalkflikmossa Jungermania heterocolpos Leiocolea
72 Lophozia incisa krusflikmossa Jungermania incisa Dilophozia
68 Lophozia laxa myrflikmossa Jungermania marchica Dilophozia
47 Lophozia longidens hornflikmossa Jungermania longidens Dilophozia
55 Lophozia longiflora vedflikmossa Jungermania guttulata Dilophozia
43 Lophozia obtusa trubbflikmossa Jungermania obtusa Barbilophozia
76 Lophozia rutheana praktflikmossa Jungermania Schultzi Leiocolea
58 Lophozia sudetica mörk flikmossa Jungermania alpestris Dilophozia
50 Lophozia ventricosa/silvicola jordflikmossa/skogsflikmossa Jungermania ventricosa Dilophozia
57 Lophozia wenzelii skedflikmossa Jungermania Wenzeli Dilophozia
61 Lophozia wenzelii ? skedflikmossa? Jungermania confertifolia Dilophozia
15 Tritomaria exsecta skugglobmossa Jungermania exsecta Tritomaria
16 Tritomaria exsectiformis vedlobmossa Jungermania exsectiformis Tritomaria
19 Tritomaria polita kärrlobmossa Jungermania polita Tritomaria
28 Tritomaria quinquedentata stor lobmossa Jungermania quinquedentata Barbilophozia
19 Tritomaria scitula fjällobmossa Jungermania scitula Tritomaria