Möller (1911-1936) – Löfmossornas utbredning i Sverige

Möller (1911-1936) – Löfmossornas utbredning i Sverige

Möller listar landskapsvis lokaler för de arter han tar upp och tar bland annat upp synonymer och beskriver ibland något om arten  fenologi och annat. Då han inte tar upp alla arter är det svårt att få en överblick över vilka arter som är behandlade. Därför är behovet av ett register stort. Nedan listas de tretton delar som kom ut och sedan kommer en lista med hänvisningar till del och sida för varje art.

 1. Möller, H. 1911: Löfmossornas utbredning i Sverige I, Splachnaceae. Arkiv för Botanik band 10, Nr 12.
 2. Möller, H. 1912: Löfmossornas utbredning i Sverige II, Cryphaeaceae och Neckeraceae. Arkiv för Botanik band 12, Nr 4.
 3. Möller, H. 1913: Löfmossornas utbredning i Sverige III, Thuidiaceae. Arkiv för Botanik band 12, Nr 13.
 4. Möller, H. 1917: Löfmossornas utbredning i Sverige IV, Leskeaceae och Pterogoniaceae. Arkiv för Botanik band 15, Nr 2.
 5. Möller, H. 1919: Löfmossornas utbredning i Sverige V, Polytrichaceae. Arkiv för Botanik band 16, Nr 3.
 6. Möller, H. 1921: Löfmossornas utbredning i Sverige VI, Polytrichaceae 2. Arkiv för Botanik band 17, Nr 4.
 7. Möller, H. 1922: Löfmossornas utbredning i Sverige VII, Hookeriaceae och Fontinalaceae. Arkiv för Botanik band 17, Nr 14.
 8. Möller, H. 1923: Löfmossornas utbredning i Sverige VIII, Timmiaceae, Weberaceae, Buxbaumiaceae och Georgiaceae. Arkiv för Botanik band 18, Nr 9.
 9. Möller, H. 1925: Löfmossornas utbredning i Sverige IX, Batramiaceae. Arkiv för Botanik band 19, Nr 11.
 10. Möller, H. 1926: Löfmossornas utbredning i Sverige X, Mniaceae. Arkiv för Botanik band 21A, Nr 1.
 11. Möller, H. 1931: Löfmossornas utbredning i Sverige XI, Grimmiaceae 1. Arkiv för Botanik band 24A, Nr 2.
 12. Möller, H. 1931: Löfmossornas utbredning i Sverige XI, Grimmiaceae 2. Arkiv för Botanik band 26A, Nr 2.
 13. Möller, H. 1936: Löfmossornas utbredning i Sverige XIII, Ephemeraceae, Schistostegaceae, Oedipodiaceae, Disceliaceae, Funariaceae, Meeseaceae och Aulacomniaceae. Arkiv för Botanik band 28A, Nr 4.

Upptagna arter sorterade efter artepitet. Inom parentes anges de namn som används i Möller i de fall de skiljer sig från Söderström m.fl. (1992). Sedan anges i vilket del som arter tas upp i samt vilken sida som arten börjar behandlas på. Givetvis gäller inte för alla arter total synonomi, utan  nedanstående namn för ses som en fingervisning. Registret är utarbetat av Tomas Hallingbäck.

 • abietina, Abietinella (Thuidium abietinum) III: 38
 • aciculare, Racomitrium (Rhacomitrium a.) XI: 63
 • affine, Plagiomnium (Mnium cuspidatum) X: 85
 • affine, Racomitrium (Rhacomitrium heterostichum var. affine) XI: 93
 • affinis, Grimmia (Grimmia ovalis) XII: 36
 • aloides, Pogonatum (Pogonatum polytrichoides) V: 35
 • alpestris, Grimmia   XII: 34
 • alpinum, Polytrichastrum (Polytrichum alpinum) VI: 2
 • ambiguum, Mnium (Mnium lycopodioides) X: 22
 • ampullaceum, Splachnum   I: 18
 • androgynum, Aulacomnium   XIII: 77
 • angustatum, Atrichum (Catharinaea angustata) V: 11
 • angustatus, Tetraplodon   I: 53
 • anodon, Grimmia (Schistidium anodon) XI: 60
 • anomala, Grimmia (G. hartmani var. anomala) XII: 97
 • antipyretica, Fontinalis   VII: 21
 • aphylla, Buxbaumia   VIII: 35
 • apiculata, Grimmia   XII: 42
 • apocarpum, Schistidium   XI: 13
 • aquaticum, Racomitrium (Rhacomitrium a.) XI: 75
 • arcticum, Cinclidium   X: 171
 • arnellii, Philonotis   IX: 10
 • atrata, Grimmia   XII: 52
 • attenuatus, Anomodon   IV: 36
 • austriaca, Timmia   VIII: 4
 • bavarica, Timmia   VIII: 11
 • besseri, Neckera   II: 36
 • blandowii, Helodium (Thuidium lanatum) III: 48
 • blyttii, Mnium   X: 44
 • caespitosa, Philonotis   IX: 16
 • calcarea, Philonotis   IX: 68
 • canescens, Racomitrium (Rhacomitrium c.) XI: 132
 • capillaceum, Dichelyma   VII: 16
 • catenulata, Pseudoleskeella   IV: 56
 • ciliata, Hedwigia   II: 20
 • cinclidioides, Pseudobryum (Mnium cinclidioides) X: 124
 • comata, Timmia   VIII: 17
 • commune, Polytrichum   VI: 56
 • complanata, Neckera   II: 40
 • confertum, Schistidium (Schistidium apocarpum var. confertum) XI: 33
 • cribrosus, Coscinodon   XI: 7
 • crispa, Neckera   II: 50
 • curtipendula, Antitrichia   II: 3
 • cuspidatum, Plagiomnium (Mnium silvaticum) X: 62
 • dalecarlica, Fontinalis   VII: 54
 • dealbatus, Amblyodon   XIII: 54
 • decipiens, Grimmia   XII: 99
 • delicatulum, Thuidium   III: 20
 • dentatum, Pogonatum (Pogonatum capillare) V: 53
 • dichelymoides, Fontinalis   VII: 66
 • dimorphum, Heterocladium (Heterocladium squarrosulum) III: 55
 • donniana, Grimmia (G. doniana) XII: 22
 • elatior, Grimmia   XII: 105
 • elatum, Plagiomnium (Mnium seligeri) X: 106
 • ellipticum, Plagiomnium (Mnium cuspidatum var. rugicum) X: 98
 • elongata, Grimmia   XII: 45
 • elongatum, Racomitrium (Rhacomitrium canescens var. strictum) XI: 146
 • ericoides, Racomitrium (Rhacomitrium canescens var. ericoides) XI: 139
 • falcatum, Dichelyma   VII: 6
 • fasciculare, Racomitrium (Rhacomitrium f.) XI: 120
 • fascicularis, Entosthodon   XIII: 34
 • filiforme, Pterigynandrum   IV: 78
 • foliosum, Diphyscium (Webera sessilis) VIII: 26
 • fontana, Philonotis   IX: 42
 • formosum, Polytrichastrum (Polytrichum attenuatum) VI: 32
 • froehlichiana, Tayloria   I: 65
 • funalis, Grimmia   XII: 61
 • gracile, Pterogonium (Pterogonium ornithopodioides) IV: 75
 • griffithianum, Oedipodium   XIII: 16
 • halleriana, Bartramia (Bartramia norvegica) IX: 88
 • hartmanii, Grimmia   XII: 89
 • hercynicum, Oligotrichum (Oligotrichum incurvum) V: 29
 • heteropterum, Heterocladium   III: 64
 • heterostichum, Racomitrium (Rhacomitrium h.) XI: 83
 • hornum, Mnium   X: 6
 • hygrometrica, Funaria   XIII: 42
 • hymenophylloides, Cyrtomnium (Mnium hymenophylloides) X: 134
 • hymenophyllum, Cyrtomnium (Cinclidium hymenophyllum) X: 173
 • hyperboreum, Polytrichum   VI: 103
 • hypnoides, Fontinalis   VII: 70
 • incurva, Grimmia   XII: 48
 • ithyphylla, Bartramia   IX: 76
 • jensenii, Polytrichum   VI: 53
 • julacea, Myurella   IV: 65
 • juniperinum, Polytrichum   VI: 79
 • laevigata, Grimmia (Grimmia campestris) XII: 7
 • laevigatum, Psilopilum   V: 27
 • lanuginosum, Racomitrium (Rhacomitrium hypnoides) XI: 148
 • lingulata, Tayloria   I: 67
 • longifolius, Anomodon   IV: 27
 • longiseta, Meesia   XIII: 64
 • longisetum, Polytrichastrum (Polytrichum gracile) VI: 19
 • lucens, Hookeria (Pterygophyllum lucens) VII: 4
 • luteum, Splachnum   I: 10
 • magnifolium, Rhizomnium (Mnium punctatum var. elatum) X: 139
 • marginatum, Mnium   X: 31
 • maritimum, Schistidium   XI: 9
 • medium, Plagiomnium (Mnium medium) X: 72
 • melanocaulon, Splachnum   I: 16
 • microcarpon, Racomitrium (Rhacomitrium ramulosum) XI: 110
 • microphyllum, Bryohaplocladium (Thuidium gracile) III: 36
 • minutissimum, Ephemerum   XIII: 5
 • mnioides, Tetraplodon (Tetraplodon bryoides) I: 43
 • mollis, Hydrogrimmia   XI: 4
 • montana, Grimmia   XII: 29
 • muhlenbergii, Entosthodon (Funaria calcarea) XIII: 39
 • nanum, Pogonatum   V: 44
 • nervosa, Pseudoleskeella (Leskeella nervosa) IV: 6
 • nigritum, Catoscopium   XIII: 72
 • norvegica, Timmia   VIII: 20
 • nudum, Discelium   XIII: 18
 • obtusus, Entosthodon   XIII: 36
 • oederiana, Plagiopus (Plagiopus oederi) IX: 110
 • oligocarpa, Neckera   II: 67
 • ovalis, Grimmia (Grimmia commutata) XII: 14
 • ovatum, Tetrodontium (Tetrodontium brownianum ) VIII: 57
 • pallidisetum, Polytrichastrum (Polytrichum decipiens) VI: 43
 • palustre, Aulacomnium   XIII: 83
 • papillosa, Pseudoleskeella (Heterocladium papillosum) III: 62
 • papillosum, Schistidium (S. apocarpum var. gracile) XI: 25
 • patens, Dryptodon (Grimmia patens) XII: 112
 • patens, Physcomitrella (Physcomitrium patens) XIII: 24
 • pellucida, Tetraphis (Georgia pellucida) VIII: 49
 • pennata, Neckera   II: 63
 • pennata, Schistostega (Schistostega osmundacea) XIII: 12
 • philibertii, Thuidium   III: 14
 • piliferum, Polytrichum (Polytrichum pilosum) VI: 96
 • polycarpa, Leskea   IV: 19
 • pomiformis, Bartramia   IX: 94
 • pseudopunctatum, Rhizomnium (Mnium pseudopunctatum) X: 150
 • pulvinata, Grimmia   XII: 53
 • pulvinata, Myrinia (Helicodontium pulvinatum) IV: 93
 • pumila, Neckera (Neckera fontinaloides) II: 54
 • punctatum, Rhizomnium (Mnium punctatum) X: 139
 • pyriforme, Physcomitrium   XIII: 29
 • recognitum, Thuidium   III: 26
 • recurvifolium, Ephemerum   XIII: 11
 • repandum, Tetrodontium (Tetrodontium brownianum var. repandum) VIII: 61
 • rivulare, Schistidium (Schistidium alpicola) XI: 41
 • rostratum, Plagiomnium (Mnium rostratum) X: 55
 • rubrum, Splachnum   I: 4
 • rugelii, Anomodon   IV: 44
 • rupestris, Pseudoleskeella (Leskeella nervosa var. rupestris) IV: 16
 • sciuroides, Leucodon   II: 11
 • seriata, Philonotis   IX: 59
 • serrata, Tayloria   I: 64
 • serratum, Ephemerum   XIII: 5
 • sessile, Ephemerum   XIII: 10
 • sexangulare, Polytrichastrum (Polytrichum sexangulare) VI: 75
 • sphaericum, Physcomitrium   XIII: 28
 • sphaericum, Splachnum (Splachnum pedunculatum) I: 32
 • spinosum, Mnium   X: 39
 • splachnoides, Tayloria   I: 58
 • squamosa, Fontinalis   VII: 51
 • squarrosa, Paludella   XIII: 49
 • stellare, Mnium   X: 47
 • strictum, Polytrichum   VI: 87
 • stygium, Cinclidium   X: 158
 • subrotundum, Cinclidium   X: 167
 • sudeticum, Racomitrium (Rhacomitrium s.) XI: 105
 • swartzii, Polytrichum   VI: 46
 • tamariscinum, Thuidium (Thuidium tamariscifolium) III: 4
 • tectorum, Pseudoleskeella (Leskeella tectorum) IV: 4
 • tenellum, Atrichum (Catharinaea tenella) V: 4
 • tenerrima, Myurella   IV: 61
 • tenerum, Micromitrium (Nanomitrium tenerum) XIII: 3
 • tenuis, Tayloria   I: 59
 • tetragona, Pyramidula   XIII: 21
 • tetragonum, Conostomum   IX: 119
 • thomsonii, Mnium (Mnium orthorrhynchum) X: 15
 • tomentella, Philonotis   IX: 30
 • torquata, Grimmia   XII: 67
 • trichomanoides, Homalia   II: 30
 • trichophylla, Grimmia   XII: 75
 • triquetra, Meesia   XIII: 68
 • turgidum, Aulacomnium   XIII: 91
 • uliginosa, Meesia (Meesia trichodes) XIII: 58
 • undulatum, Atrichum (Catharinaea ündulata) V: 13
 • undulatum, Plagiomnium (Mnium undulatum) X: 115
 • unicolor, Grimmia   XII: 3
 • urnigerum, Pogonatum   V: 58
 • vasculosum, Splachnum   I: 26
 • viridis, Buxbaumia   VIII: 43
 • viticulosus, Anomodon   IV: 47
 • wormskioldii, Aplodon (Haplodon wormskjoldii) I: 40