Projekt Skånes mossor

Projekt Skånes mossor

2007 drog Lunds botaniska förening (LBF) igång en landskapsomfattande inventering av Skånes mossflora. För mer information om Projekt Skånes Mossor, se Lund botaniska förenings hemsida under Skånes Mossor. Projektet har även en egen hemsida (länk) där inventerarna kan boka rutor.
I samband med denna inventering har LBF tagit fram en preliminär nyckel till Skånes mossor, en instruktion för inventerare, en rapportblankett samt en checklista över Skånes mossor.

Om du vill veta mer om projektet eller om vilka rutor som är tillgängliga för bokning kontakta Torbjörn Tyler (e-post) i Lunds botaniska förening. Detsamma gäller om du vill vara med på en mossexkursionslista med mail-adresser till inventerarna eller om du vill skicka ut information via denna.
Lunds botaniska förening arrangerar ett flertal mossexkursioner varav en del är knutna till Projekt Skånes Mossor. Se deras program för mer information. Via Studiefrämjandet ordnar man även studiecirklar för inventerarna och deltagare som varit med på exkursioner. Årets cirkel går under namnet Mossinventering fortsättning våren 2018 och Torbjörn Tyler är cirkelledare.