Umeåtraktens mossor

Umeåtraktens mossor

Historik

I syfte att få en sporre att komma ut för att titta på mossor lite mer regelbundet drogs runt år 2000 ett mer eller mindre ambitiöst projekt – Umeåtraktens mossor igång.

Metod

Vi har delat in den största delen av Umeå kommun (ca 3 mils omkrets från Umeå) i ett rutnät som motsvarar de ekonomiska kartbladen. Vår ambition var att besöka varannan ruta i ett regelbundet mönster över Umeå kommun (utom nordligaste delen) vilket blir ca 50 rutor. Exkursionerna var upplagda på så sätt att vi besökte några intressanta lokaler inom ett ekonomiskt kartblad och gjorde en total artlista. 100 arter per ekonomiskt blad brukade vara den undre gränsen. Sedan berodde det på om man hittade intressanta branter, rikare myrstråk, odikade skogsbäckar, lövinslag mm. Under vintern gick vi igenom herbariet och gjorde en del kontrollbestämningar av gammalt material.

Läget

Ett antal rutor är gjorda, men många återstår. Vi har ett antal nya arter för Västerbotten. Under vinterhalvåren har vi gått igenom mycket av herbariematerialet. Projektet ligger numera i ide men fynden från inventeringen återfinns på Artportalen.