Lokala aktiviteter

Lokala aktiviteter

Göteborg

För att få fortlöpande information om exkursioner och andra mossrelaterade aktiviteter i Göteborgstrakten / Västsverige, registrera din e-postadress genom att skicka ett mejl till mvgbg-subscribe@yahoogroups.com (bekräfta genom att svara på mejlet som kommer tillbaks). Alternativt, kontakta Peter Carlsson via e-post eller tel 0708-236776 / 031-3209659.

Skåne

Kontakta Nils Cronberg, 046-20 09 25 eller Gerhard Kristensson, 046-20 21 85. Se även Lunds Botaniska Förenings hemsida och program som innhåller många mossexkursioner. Här kan du också läsa om Projekt Skånes Mossor, en inventering som startade 2007.

Uppsala

I Uppsala anser vi oss ha avslutat fältinventeringen av långköraren ”Mossorna i Jumkil socken”. Däremot kommer vi ha ett antal träffar för att avsluta arbetet med att artbestämma gamla kollekter, gå igenom herbariematerial och datalägga uppgifterna. Är du intresserad att hjälpa till med det arbetet så hör gärna av dig. Däremot känner vi behov av att exkurera i något fint område även framöver. För mer information ta kontakt med Henrik Weibull 0171-41 22 50

Stockholm

För mer information ta kontakt med Niklas Lönnell.