Browsed by
Författare: Louise Hansare

Begagnad litteratur till SALU!

Begagnad litteratur till SALU!

Vi har fått som  en mängd mosslitteratur som vi säljer till förmånliga priser (behållningen går till föreningen).
Innan du gör din beställning behöver du kontrollera att titeln finns kvar. Detta gör du genom att mejla Tomas, e-post. Gör sen din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0. Om du har frågor om beställningen sänd dessa till Tomas Hallingbäck, e-post. GLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas.

Titlar till salu

gåvor från Gillis Een’s kvarlämnade böcker:

Nr. 37. Augier, J. 1966. Flore des Bryophytes. Paris. 702 p. –  Pris: 50
Nr. 38. Brotherus, V F. 1923. Die Laubmoose Fennoskandias. Soc. pro Fauna et Flora Fennica. Flora Fennica I. 635 p. Helsingfors. –  Pris: 100 kr
Nr. 39. Casares-Gil, A. 1919. Flora Ibérica Hepáticas. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. pp. 775.  Pris: 50
Nr. 40. Casares-Gil, A. 1932. Flora Ibérica Musgos. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. pp 434.  Pris: 50
Nr. 41. Dixon, H.N. 1954, The student’s handbook of British mosses. Third Edition. Eastbourne.pp 1-582.  Pris: 50
Nr. 42. Florschütz, P A 1964. Flora of Suriname vol. VI, part I. Musci  Pris: 50
Nr. 43. Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. 1985. Mossor en fälthandbok. Andra reviderade upplagan. Interpublishing, Stockholm. 288 sidor.  Pris: 50 kr SÅLD
Nr. 44. Hedenäs, L. 1992. Taxonomic studies on pleurocarpous mosses with special reference to the Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus complex in northern Europé.. Dissertation for Doctor Dept of Botany Univ. Sthlm.  Pris: 50
Nr. 45. Jensen, C. 1939. Skandinaviens bladmossflora. Köbenhavn. Munksgaard förlag. 535 pp.  Pris: 100 kr
Nr. 46. Migula, W. 1904. Band I. Moose. Prof. Dr. Thomé’s Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, in Wort und Bild, für Schule und Haus ; mit … Tafeln … von Walter Müller. 512 sidor.   Pris: 50
Nr. 47. Müller, C. 1849. Muscorum frondosuorum omnium hucusque cognitorum. Pars prima , musci vegetatopnis acrocarpicae. Berolini. 812 sidor. Alla på latin!  Pris: 50 SÅLD
Nr. 48. Müller, C. 1851. Muscorum frondosuorum omnium hucusque cognitorum. Pars secunda, musci vegetatopnis pleurocarpicae. Berolini. 772 sidor. Alla på latin!  Pris: 50 SÅLD
Nr. 49. Pavletic, Z. 1955. Prodromus flore briofita Jugoslavije. Zagreb. 578 sidor. På serbiska eller kroatiska, vet ej.  Pris: 50
Nr. 50. Podpera, J. 1954, Conspectus Muscorum Europaeorum. (Prace Cesko- slovenske Akademie VED, sekce biologicka, sv. 3). 697 p.  Pris: 50
Nr. 51. Sjödin, Å. 1980. Index to distribution maps of bryophytes 1887–2975. I. Musci. Svenska Växtgeografiska Sällskapet, Uppsala 1980.  Pris: 50
Nr. 52. Störmer, P. 1969. Mosses with a Western and Southern Distribution in Norway. Universitetsförlaget, Oslo, Bergen, Trondheim, Norway, 288 sidor.  Pris: 100 kr SÅLD
Nr. 53. Sullivant, W.S. 1864. Facsimile. Icones Muscorum of most of the mosses peculiar to eastern North America which have not been heretofore figured.   Pris: 50
Nr. 54. Sullivant, W.S. 1874. Facsimile. Icones Muscorum of most of the mosses peculiar to eastern North America which have not been heretofore figured. Supplement  Pris: 50

Gåvor från Lena Gustafsson

 1. Adlerz, E. 1907. Bladmossflora för sveriges lågland med särskilt avseende på arternas utbredning inom Närke. Örebro. Pris: 50
 2. Frahm, J.-P. & Frey, W. 2004. Moosflora. Mit 108 Ab Bildungen Von J. Döring. 2., Überarbeitete Auflage. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. Pris: 50
 3. Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1994.  Atlas of The Bryophytes of Britaln And Ireland. Volume 2 Mosses (Except Diplolepideae). Pris: 50
 4. Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1992.  Atlas of The Bryophytes of Britaln And Ireland. Volume 1 Liverworts. Pris: 50
 5. Krusenstjerna, E. von 1945. Bladmossvegetation och Bladmossflora i Uppsalatrakten. Akademisk Avhandling. Acta Phytogeographica Suecica 19. Pris: 50
 6. Persson, H. & Weimarck, H. 1939. Mossfloran i Norra Kvills Nationalpark. K. Svenska Vetenskapsakademiens Skrifter I Naturskyddsärenden N:R 36. Pris: 60
 7. Persson, H. 1943. Mossfloran i Hamra Nationalpark. K. Svenska Vete~Skapsak.A:Demiens Sk,Rifter I Naturskyddsärenden  N:R 42. Pris: 50
 8. Persson, H. 1936. Mossfloran inom Ombergs skyddsområde. K. ~Venska -Vete~Skapsak.A:Demiens Sk,Rifter I Naturskyddsärenden  N:R 31. Pris: 75
 9. Persson, H. 1936. Mossfloran inom Ängsö Nationalpark. K. S venska Vetenskapsakademiens Skrifter i Naturskyddsärenden. Nr 30. Pris: 20
 10. Persson, H. 1935. Stenshuvuds Mossflora. K S Venska Vetenska.Psakademiens Skrif’fer I N Aturskyddsärenden N:N. 29. Pris: 70
 11. Sjödin, Å. 1980. Index To Distribution Maps of Bryophytes 1887-1975. I. Musci.  Växtekologiska Studier 11. Svenska Växtgeografiska Sällskapet. Uppsala 1980. Pris: 20
 12. Sjödin, Å. 1980. Index To Distribution Maps of Bryophytes 1887-1975. Ii. Hepaticae. Växtekologiska Studier 12. Svenska Växtgeografiska Sällskapet. Uppsala 1980. Pris: 50
 13. Sjögren, E. 1964, Epilithische Und Epigäische Moosvegetation In Laubwäldern Der Insel Öland. Pris: 50
 14. Tamm, C.O. 1953. Growth, Yield and Nutrition in carpets of a Forest Moss (Hylocomium Splendens). Tillväxt, Produktion Och Näringsekologi I Mattor Av En Skogsmossa. Meddelanden Från Statens Skogsforskningsinstitut Band 43. Nr L. Pris: 20
 15. Watson, E.V. 1964. The Structure and Life of Bryophytes. Pris: 50
Mossornas Vänners vårexkursion går till Orust – 26-28 april (2019)

Mossornas Vänners vårexkursion går till Orust – 26-28 april (2019)

Vårexkursionen är nu spikad. Den blir helgen 26-28/4 2019 på Orust (Svenska västkusten).

Exkursionen i vår går till Orust, Bohusläns största ö ca 7 mil norr om Göteborg. Här finns en suboceansik mossflora som är präglad av närhet till havet och hög nederbörd. Topografin är bitvis dramatisk med höga klippstup, blockmarker och raviner. Även kusthed, ädellövskogar och strandängar är väl representerade. Berggrunden består huvudsakligen av sur gnejs, men diabasgångar, kalcitutfällning i förkastningar, och skalgrus ger lokalt en kalkpåverkad flora. Mossfloran är dåligt känd, om man jämför med t ex Göteborgstrakten eller Sotenäset, men på senare år har flera fina fynd gjorts. Exkursionsmålen blir en blandning av kända lokaler och vita fläckar.

Vi kommer att bo på vandrarhemmet i Henån (http://www.henansvandrarhem.se/) på norra Orust. Mossornas vännerna har hyrt hela vandrarhemmet och du betalar därför i förväg till MV:s postgiro: 133788-0. Logi i dubbelrum för två nätter, fredag till söndag, kostar 600 kr och då ingår lakan och handduk. Gemensamma utrymmen för t ex mikroskopering finns att tillgå. Om man vill utöka vistelsen och stanna någon dag extra, före eller efter, så bokar man extranätter på vanligt sätt direkt hos vandrarhemmet. Vi bistår gärna med tips på ytterligare exkursionsmål i sådana fall. Från vandrarhemmet är det gångavstånd till affärer, restauranger och en kalkrik brant med fin mossflora. Henån har täta bussförbindelser med Stenungsund och Uddevalla, dit man kan ta sig med tåg (för busstidtabeller, se https://www.vasttrafik.se/).

Anmäl genom att maila Olle Molander (o.mol@spray.se) eller Peter Carlsson (peter.carlsson@cmb.gu.se). Förutom namn, ange gärna mobilnummer, email-adress (om annan än den du skickar ifrån), om du har bil (och i så fall hur många lediga platser du har), samt, i förekommande fall, vem du vill dela rum med. Instruktion om betalning kommer när anmälan är registrerad. Vi vill ha anmälningar från alla som ämnar delta i exkursionerna, även er som löser boende på annat sätt.

Boktips! Ny vitmossbok med norra europas samtliga arter

Boktips! Ny vitmossbok med norra europas samtliga arter

Uppdaterat: Ny har vi äntligen fått in ett antal böcker!  
Sätt in 675 kr på Mossornas vänners plusgiro konto 13 37 88 – 0. OBS ange ditt namn + STARS, så sänder vi boken till dig!
Ny bok Sphagnum mosses – The Stars of European Mires med ALLA Europas 60 vitmossarter!
År 2011 utkom en andra upplaga av boken The Intricate Beauty of Sphagnum Mosses som liksom första upplagan behandlade alla Finlands vitmossor med utmärkta färgfoton och texter. Boken blev slutsåld bara efter några år. Förutom de sju författarna till 2011 års bok har Kjell Ivar Flatberg från Norge tillkommit till den nya boken. Eftersom Norge är det land som har flest vitmossarter i Europa (och i världen?) och Kjell Ivar är världsnestorn på vitmossor så är den nya boken mycket värdefull för alla som vill lära känna vitmossor.
Alla fotografier är i färg. Varje art har minst ett habitusfoto uppifrån, ibland från sidan, ibland ett miljöfoto, alltid foton av stamblad och grenblad, foton av tvärsnitt av huvudstam, grenstam, grenblad ibland även av grenstam från sidan samt för de flesta arter mikroskopfoto av grenbladens konvex resp. konkavsida.
Varje art har en beskrivning av de makroskopiska resp. mikroskopiska kännetecknen, speciella karaktärer, ekologi och artens utbredning. De makroskopiska färgfotografierna tagna av Jukka Laine är knivskarpa och representativa. De mikroskopiska fotona är starkt infärgade och ibland något suddiga, men säkerligen användbara.
Även om boken saknar bestämningsnycklar så finns det en bra och översiktlig tabell i boken där man kan återfinna de flesta nyckelkaraktärer och därigenom kan man komma fram till vilken art man har framför sig.
Boken rekommenderas varmt, trots priset!
Den kan beställas antingen av Mossornas Vänner eller direkt från Finland https://holvi.com/shop/Sphagna/ för 69 Euro + porto. (718 kr + porto)
Om du beställer den från Mossornas Vänner betalar du 620 (hämtpris i Uppsala) eller 620 kr + porto 55 kr.
Finns intresse för moss-app?

Finns intresse för moss-app?

För den mossintresserade kan artbestämningen vara en utmaning. Traditionella mossnycklar kräver användning av stereolupp och/eller mikroskop vilket i praktiken betyder att man behöver ta med sig mossa hem då dessa hjälpmedel är svåra att ta med sig. För den som vill artbestämma i fält finns idag  inga bra hjälpmedel. Vi undersöker därför om det finns intresse för en moss-app som i första hand utgår från karaktärer som kan observeras med blotta ögat och lupp i fält. Skulle du vara intresserad av en sådan app? Och skulle du i så fall vara intresserad av att testa en beta-version? Hör av dig till info@mossornasvanner.se.