Välkommen!

Välkommen!

Mossornas Vänner är en ideell förening som vill verka för ökad kännedom om Sveriges mossor. Vi ordnar bl.a. exkursioner och ger ut tidskriften Myrinia.