Begagnad litteratur till SALU!

Begagnad litteratur till SALU!

Vi har fått som  en mängd mosslitteratur som vi säljer till förmånliga priser (behållningen går till föreningen).
Innan du gör din beställning behöver du kontrollera att titeln finns kvar. Detta gör du genom att mejla Tomas, e-post. Gör sen din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners postgirokonto 13 37 88-0. Om du har frågor om beställningen sänd dessa till Tomas Hallingbäck, e-post. GLöM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den ska skickas.

Titlar till salu

gåvor från Gillis Een’s kvarlämnade böcker:

Nr. 37. Augier, J. 1966. Flore des Bryophytes. Paris. 702 p. –  Pris: 50
Nr. 38. Brotherus, V F. 1923. Die Laubmoose Fennoskandias. Soc. pro Fauna et Flora Fennica. Flora Fennica I. 635 p. Helsingfors. –  Pris: 100 kr
Nr. 39. Casares-Gil, A. 1919. Flora Ibérica Hepáticas. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. pp. 775.  Pris: 50
Nr. 40. Casares-Gil, A. 1932. Flora Ibérica Musgos. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. pp 434.  Pris: 50
Nr. 41. Dixon, H.N. 1954, The student’s handbook of British mosses. Third Edition. Eastbourne.pp 1-582.  Pris: 50
Nr. 42. Florschütz, P A 1964. Flora of Suriname vol. VI, part I. Musci  Pris: 50
Nr. 43. Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. 1985. Mossor en fälthandbok. Andra reviderade upplagan. Interpublishing, Stockholm. 288 sidor.  Pris: 50 kr SÅLD
Nr. 44. Hedenäs, L. 1992. Taxonomic studies on pleurocarpous mosses with special reference to the Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus complex in northern Europé.. Dissertation for Doctor Dept of Botany Univ. Sthlm.  Pris: 50
Nr. 45. Jensen, C. 1939. Skandinaviens bladmossflora. Köbenhavn. Munksgaard förlag. 535 pp.  Pris: 100 kr
Nr. 46. Migula, W. 1904. Band I. Moose. Prof. Dr. Thomé’s Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, in Wort und Bild, für Schule und Haus ; mit … Tafeln … von Walter Müller. 512 sidor.   Pris: 50
Nr. 47. Müller, C. 1849. Muscorum frondosuorum omnium hucusque cognitorum. Pars prima , musci vegetatopnis acrocarpicae. Berolini. 812 sidor. Alla på latin!  Pris: 50 SÅLD
Nr. 48. Müller, C. 1851. Muscorum frondosuorum omnium hucusque cognitorum. Pars secunda, musci vegetatopnis pleurocarpicae. Berolini. 772 sidor. Alla på latin!  Pris: 50 SÅLD
Nr. 49. Pavletic, Z. 1955. Prodromus flore briofita Jugoslavije. Zagreb. 578 sidor. På serbiska eller kroatiska, vet ej.  Pris: 50
Nr. 50. Podpera, J. 1954, Conspectus Muscorum Europaeorum. (Prace Cesko- slovenske Akademie VED, sekce biologicka, sv. 3). 697 p.  Pris: 50
Nr. 51. Sjödin, Å. 1980. Index to distribution maps of bryophytes 1887–2975. I. Musci. Svenska Växtgeografiska Sällskapet, Uppsala 1980.  Pris: 50
Nr. 52. Störmer, P. 1969. Mosses with a Western and Southern Distribution in Norway. Universitetsförlaget, Oslo, Bergen, Trondheim, Norway, 288 sidor.  Pris: 100 kr SÅLD
Nr. 53. Sullivant, W.S. 1864. Facsimile. Icones Muscorum of most of the mosses peculiar to eastern North America which have not been heretofore figured.   Pris: 50
Nr. 54. Sullivant, W.S. 1874. Facsimile. Icones Muscorum of most of the mosses peculiar to eastern North America which have not been heretofore figured. Supplement  Pris: 50

Gåvor från Lena Gustafsson

 1. Adlerz, E. 1907. Bladmossflora för sveriges lågland med särskilt avseende på arternas utbredning inom Närke. Örebro. Pris: 50
 2. Frahm, J.-P. & Frey, W. 2004. Moosflora. Mit 108 Ab Bildungen Von J. Döring. 2., Überarbeitete Auflage. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. Pris: 50
 3. Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1994.  Atlas of The Bryophytes of Britaln And Ireland. Volume 2 Mosses (Except Diplolepideae). Pris: 50
 4. Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1992.  Atlas of The Bryophytes of Britaln And Ireland. Volume 1 Liverworts. Pris: 50
 5. Krusenstjerna, E. von 1945. Bladmossvegetation och Bladmossflora i Uppsalatrakten. Akademisk Avhandling. Acta Phytogeographica Suecica 19. Pris: 50
 6. Persson, H. & Weimarck, H. 1939. Mossfloran i Norra Kvills Nationalpark. K. Svenska Vetenskapsakademiens Skrifter I Naturskyddsärenden N:R 36. Pris: 60
 7. Persson, H. 1943. Mossfloran i Hamra Nationalpark. K. Svenska Vete~Skapsak.A:Demiens Sk,Rifter I Naturskyddsärenden  N:R 42. Pris: 50
 8. Persson, H. 1936. Mossfloran inom Ombergs skyddsområde. K. ~Venska -Vete~Skapsak.A:Demiens Sk,Rifter I Naturskyddsärenden  N:R 31. Pris: 75
 9. Persson, H. 1936. Mossfloran inom Ängsö Nationalpark. K. S venska Vetenskapsakademiens Skrifter i Naturskyddsärenden. Nr 30. Pris: 20
 10. Persson, H. 1935. Stenshuvuds Mossflora. K S Venska Vetenska.Psakademiens Skrif’fer I N Aturskyddsärenden N:N. 29. Pris: 70
 11. Sjödin, Å. 1980. Index To Distribution Maps of Bryophytes 1887-1975. I. Musci.  Växtekologiska Studier 11. Svenska Växtgeografiska Sällskapet. Uppsala 1980. Pris: 20
 12. Sjödin, Å. 1980. Index To Distribution Maps of Bryophytes 1887-1975. Ii. Hepaticae. Växtekologiska Studier 12. Svenska Växtgeografiska Sällskapet. Uppsala 1980. Pris: 50
 13. Sjögren, E. 1964, Epilithische Und Epigäische Moosvegetation In Laubwäldern Der Insel Öland. Pris: 50
 14. Tamm, C.O. 1953. Growth, Yield and Nutrition in carpets of a Forest Moss (Hylocomium Splendens). Tillväxt, Produktion Och Näringsekologi I Mattor Av En Skogsmossa. Meddelanden Från Statens Skogsforskningsinstitut Band 43. Nr L. Pris: 20
 15. Watson, E.V. 1964. The Structure and Life of Bryophytes. Pris: 50
Kommentering är avstängd.