Skånes landskapsmossa

Skånes landskapsmossa

Skuggsprötmossa
Eurhynchium striatum

Skuggsprötmossa växer på marken i främst ädellövskogar. I Skåne finns många arter ur detta släkte.

Fotograf: Tomas Hallingbäck

Litteratur om mossorna i Skåne