Lanseringen av en ny rödlista för Europas mossor den 27 september 2019

Lanseringen av en ny rödlista för Europas mossor den 27 september 2019

Europeiska kommittén för bevarandet av Mossor (ECCB) har sedan länge arbetar med rödlistning av mossor och dess biotoper i Europa. Kommittén publicerade 1995 boken ”Red Data Book of European Bryophytes. European Committee for the Conservation of Bryophytes. Trondheim. 291 pp. Boken har använts flitigt över hela Europa och har sedan flera år varit slutsåld. Nu finns det som tur är internet och den betydligt kraftfullare organisationen IUCN (Internationella Naturvårdsunionen). IUCN tog sig an Europas mossor 2016 och med hjälp av medlemmar i ECCB och ett finansiellt stöd från EU:s LIFE-fond så har projektet gått i mål.

Som slutresultat har samtliga Europas 1816 arter bedömts mot IUCN-kriterierna och resultatet kommer inom kort att publiceras och marknadsföras vid en presslansering i Bryssel av IUCN den 27 september 2019.

Arbetet har genomförts av experter från många delar av Europa som producerat utkast till utvärderingar, och som sedan diskuterades vid en serie regionala workshops under de tre gångna åren. Projektet genomfördes i samarbete med IUCN Species Survival Commission, med Bryophyte Specialist Group Red List Authority, Ariel Bergamini, som spelar en nyckelroll i utvärderingsprocessen. Nick Hodgetts (ECCB-ordförande) är projektrådgivare. Resultatet kommer således att publiceras av IUCN den 27 september 2019. Så klicka på länken: https://www.iucn.org/commissions/ssc-groups/plants-fungi/plants/plants-a-m/bryophyte-mosses-liverworts-and-hornworts efter 27 september så kan ni se hur våra mossor har det!!!

Tomas Hallingbäck

Kommentering är avstängd.